• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jelcz-Laskowice - gmina  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae). Zaskrońce występują w całej Europie (oprócz Szkocji, Irlandii i północnej części Skandynawii). Samica jest większa od samca i osiąga średnio długość od 85 cm do 1,2 m (wyjątkowo 2 m), a samiec od 70 cm do 1 m. Żywią się żabami, rybami albo małymi gryzoniami, które połykają bez uprzedniego uśmiercania. Atakują tylko poruszające się zwierzęta. W niewoli zaskrońce żyją do 15 lat.Gmina Czernica – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim. Położona we wschodniej części województwa dolnośląskiego, graniczy od zachodu z Wrocławiem, od północy z gminami: Długołęka i Oleśnica, od wschodu z miasto - gminą Jelczem Laskowicami, od południa z gminami: Święta Katarzyna i Oława. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie wrocławskim. Podstawowym bogactwem naturalnym gminy jest kruszywo naturalne (piasek, żwir).
  Demografia[]

  Dane z 31 grudnia 2013

  Gmina Jelcz-Laskowice liczy 23 190 mieszkańców, w tym miasto zamieszkuje 15 959 ludzi a 15 sołectw 7 231 osób. Jest to gmina miejsko-wiejska, co oznacza, że miasto nie jest oddzielone samorządowo od wsi. Od roku 1987 do 1990 zauważa się wzrost liczby ludności (ok. 2500), natomiast w latach 1991-1996 wzrost był minimalny. Średnia gęstość zaludnienia wynosi w gminie 137 os/km². Przyrost naturalny jest stosunkowo niski: 3,4 promila. Spowodowane jest to najprawdopodobniej trudnościami ekonomicznymi, mieszkaniowymi, wysokim bezrobociem oraz upowszechnianiem się nowego modelu rodziny (2+1). Ludność w wieku produkcyjnym wynosi 13 769 osób, pracujących jest ok. 5677 osób, natomiast bezrobotnych 1492 osoby.

  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Jelcz Laskowice.png

  Komunikacja[]

  Przez pd.-zach. część gminy przebiega droga wojewódzka nr 455, a przez część pd. droga wojewódzka nr 396. Ze wsch. na zach. przebiega linia kolejowa nr 277 (Biskupice Oławskie, Minkowice Oławskie, Kopalina, Jelcz-Laskowice, Jelcz Miłoszyce) oraz niewielki odcinek linii kolejowej nr 292 (Jelcz Miłoszyce). W pd.-zach. części gminy przepływająca Odra stanowi Odrzańską Drogę Wodną.

  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Linia kolejowa łącząca Opole Groszowice ze stacją Wrocław Brochów. Linia przebiega przez dwa województwa: dolnośląskie i opolskie i przez powiaty wrocławski, oławski oraz przez brzeski i opolski. Linia jest wykorzystywana przez pociągi towarowe i osobowe.

  Ochrona przyrody[]

  Na obszarze gminy znajduje się rezerwat przyrody Łacha Jelcz chroniący naturalne stanowisko chronionego gatunku rośliny wodnej, kotewki orzecha wodnego.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jelcz Miłoszyce – stacja kolejowa w Miłoszycach, gmina Jelcz-Laskowice w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim.
  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
  Gmina Oława – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do województwa wrocławskiego.
  Łasica (Mustela) – rodzaj lądowego ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych (Mustelidae). Gatunki zaliczane do tego rodzaju są najmniejszymi ssakami w rzędzie drapieżnych (Carnivora).
  Jaszczurki (Lacertilia, dawniej Sauria) – grupa gadów łuskonośnych obejmująca czworonożne lub beznogie zwierzęta lądowe o wydłużonym ciele, oczach posiadających powieki, mocnych szczękach i diapsydalnej czaszce. Występują na wszystkich kontynentach poza Antarktydą oraz na wielu wyspach oceanicznych. Są najliczniejszą grupą gadów obejmującą ponad 4000 gatunków.
  Województwo wrocławskie – jednostka administracyjna wyższego szczebla w latach 1975–1998. Dawniej jako większe województwo. Graniczyło z województwami: legnickim, wałbrzyskim, opolskim, leszczyńskim i kaliskim. Po reformie całość znalazła się w województwie dolnośląskim.
  Stary Otok – wieś powstała w 1245 roku w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim, w gminie Oława.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.