• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jednostki piechoty Wojska Polskiego  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  2 Dywizja Strzelców Pieszych (2 DSP), franc. 2e Division d’Infanterie Polonaise (2e DIP) – wielka jednostka piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1940 we Francji i w latach 1940-1945 w Szwajcarii.Korpus Ochrony Pogranicza, KOP – formacja wojskowa czasu pokoju utworzona w 1924 do ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej przed penetracją agentów, terrorystów i zwartych uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie służby specjalne z terenu ZSRR na terytorium II Rzeczypospolitej. W czasie stanu wojny funkcja KOP miała dobiec końca, a jego jednostki miały zgodnie z planem mobilizacyjnym zasilić oddziały i pododdziały Wojska Polskiego w linii.

  Jednostki piechoty Wojska Polskiego - spis polskich jednostek piechoty: ich organizacja, geneza, podległość i przeformowania; miejsce stacjonowania.

  Spis treści

 • 1 Piechota XV i XVI wieku
 • 2 Piechota XVIII wieku
 • 2.1 Pułki i regimenty koronne
 • 2.2 Pułki i regimenty litewskie
 • 3 Piechota w okresie zaborów
 • 3.1 Piechota Księstwa Warszawskiego
 • 3.1.1 Dywizje
 • 3.1.2 Pułki
 • 3.2 Piechota Królestwa Kongresowego
 • 3.2.1 Pułki piechoty
 • 3.2.2 Bataliony strzelców celnych
 • 3.3 Piechota Wojska Polskiego na Wschodzie (1914-1920)
 • 4 Piechota w II RP
 • 4.1 Dywizje piechoty (czynne)
 • 4.2 Dywizje piechoty (rezerwowe)
 • 4.3 Dywizje piechoty (improwizowane)
 • 4.4 Brygady piechoty
 • 4.5 Pułki piechoty
 • 4.6 Bataliony piechoty
 • 4.7 Piechota Korpusu Ochrony Pogranicza
 • 4.8 Obrona Narodowa
 • 5 Piechota w PSZ na Zachodzie
 • 5.1 We Francji
 • 5.2 W Wielkiej Brytanii
 • 5.3 W PSZ w ZSRR
 • 5.4 We Włoszech
 • 6 Piechota ludowego Wojska Polskiego
 • 6.1 Dywizje piechoty
 • 6.2 Pułki piechoty
 • 7 Uwagi
 • 8 Przypisy
 • 9 Bibliografia
 • Piechota XV i XVI wieku[ | edytuj kod]

  Zachowane źródła nie dają pełnego obrazu piechoty polskiej w omawianym okresie, zawierają wiele luk.

  Obrona Narodowa (ON) – terytorialna formacja wojskowa istniejąca w latach 1937-1939. Była zorganizowana w systemie brygad i półbrygad, przyporządkowanych dowództwom okręgów korpusów (DOK), a po mobilizacji - konkretnym armiom Wojska Polskiego.3 Brygada Strzelców (3 BS) - wielka jednostka zmotoryzowanej piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1943-1947.
 • 1496 - 10 rot (około 1700 żołnierzy); gwardia królewska i oddziały zaciągnięte w związku z przygotowaniami do wyprawy w roku następnym;
 • 1497 - około 2000 piechurów zaciężnych, którzy wzięli udział w wyprawie Jana Olbrachta;
 • 1498 - 16 rot (1395 żołnierzy) nowo zaciągniętych w związku z najazdem turecko-tatarskim
 • 1499 - załoga w Kijowie (ok 100 żołnierzy) i 8 rot zaciągniętych na pomoc Litwie (około 1000);
 • 1500 - 28 rot (około 4000 ludzi) wysłanych na Litwę;
 • 1501 - 21 rot (około 3000 żołnierzy) wysłanych na Litwę;
 • 1502 - 30 rot (5172 piechurów) działających na Litwie;
 • 1506 - 2 roty przy obronie potocznej (400 stawek żołdu) oraz załogi w Kamieńcu i Lwowie;
 • 1514 - około 3000 piechurów biorących udział w wyprawie na Litwę i w bitwie pod Orszą;
 • 1519 - 18 rot przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu w sile 2600 stawek żołdu ;
 • 1520 - udział w sumie 36 rot w wojnie z Zakonem (maksymalny stan 4173 stawki), 100 piechoty przy obronie potocznej;
 • 1521 - 17 rot (2418 stawek i 54 konnych), popisanych przez Świerczowskiego 14 sierpnia;
 • 1522 - 2 roty przy obronie potocznej - stan faktyczny 154 ludzi;
 • 1526 - 5 rot przy obronie potocznej (500 stawek) i 200 załogi Kamieńca Podolskiego;
 • 1528 - 3 roty (272 piechurów) w wyprawie pod Oczaków;
 • 1530 - 150 piechoty przy obronie potocznej;
 • 1531 - 10 rot pieszych (1135 "drabów" i 32 konnych) w wyprawie obertyńskiej hetmana Jana Tarnowskiego;
 • 1532 - 10 rot (1500 stawek) w służbie na Podolu;
 • 1533 - 4 roty (500 stawek) w służbie na Podolu;
 • 1535 - 2 roty (500 stawek) przy obronie potocznej, bliżej nieznana liczba w wyprawie Tarnowskiego na pomoc Litwie i oblężeniu Staroduba;
 • 1536 - 7 rot (500 stawek) przy obronie potocznej 92;
 • 1537 - 11 rot (1500 stawek) w wyprawie Zygmunta I przeciw Mołdawii ("wojna kokosza");
 • 1538 - 44 roty piesze (6550 stawek) Tarnowskego przeciw Mołdawianom (oblężenie Chocimia);
 • 1539 - 4 roty (400 stawek) przy obronie potocznej;
 • 1540 - 7 rot (500 stawek) przy obronie potoeznej;
 • 1542 - 8 rot (900 stawek) przy obronie potocznej;
 • 1547 - 1 rota (47 ludzi) w Kamieńcu Podolskim;
 • 1552 - 9 rot (1000 stawek - 771 żołnierzy) przy obronie potocznej w wyprawie Tarnowskiego do Mołdawii;
 • 1555 - te same 9 rot służy na Podolu;
 • 1557 - 2 roty na Podolu oraz 5230 żołnierzy w tzw. pozwolskiej wyprawie Zygmunta Augusta;
 • 1559-1562 - brak wojsk na pograniczu;
 • 1563 - 3 roty (350 żołnierzy) jako załogi Kamieńca Podolskiego i Chmielnika oraz 19 rot koronnych (3910 żołnierzy) na Litwie;
 • 1564 - 3 roty (340 żołnierzy) w Kamieńcu i Chmielniku oraz 3287 żołnierzy na Litwie;
 • 1565 - 3 roty (340 żołnierzy) na Podolu i 23 roty (4400 żołnierzy) na Litwie;
 • 1566 - 3 roty (340 żołnierzy) na Podolu i 32 roty (ponad 3500 żołnierzy) na Litwie;
 • 1567 - 3 roty (340 żołnierzy) na Podolu i bliżej nieznana liczba piechoty zaciężnej na Litwie;
 • 1569 - 3 roty (350 żołnierzy) w Kamieńcu i Chmielniku, 7 rot (1100 żołnierzy) w innych zamkach na Ukrainie;
 • 1570 - 9 rot (1450 żołnierzy) w zamkach na Ukrainie, 8 rot (750 żołnierzy) w polowym wojsku kwarcianym;
 • 1571 - 8 rot (1400 żołnierzy) na Ukrainie, 9 rot (750 żołnierzy) w polowym wojsku kwarcianym oraz w Tykocinie 200 ludzi;
 • 1572 - 1110 żołnierzy jako załogi oraz 9 rot (750 żołnierzy) przy wojsku kwarcianym;
 • 1573 - 9 rot (850 żołnierzy) na Ukrainie, 9 rot (750 żołnierzy) przy wojsku polowym, 200 żołnierzy w Tykocinie; nadzwyczajne zaciągi w związku z bezkrólewiem i koniecznością zabezpieczenia zamku krakowskiego i granic od strony Węgier (1030 żołnierzy) oraz Śląska (500);
 • 1574 - 6 rot (450 żołnierzy) w zamkach na Ukrainie, 4 roty (500 żołnierzy) przy wojsku kwarcianym oraz załogi w Kamieńcu, Chmielniku i Tykocinie.
 • Korpus Piechoty Królestwa Polskiego - piechotę tworzyły dwie dywizje piechoty po trzy brygady - dwie piechoty liniowej i jedna strzelców pieszych. Pułki składały się z dwóch batalionów, a te posiadały w swoim składzie cztery kompanie (na czas wojny pułki rozwijały się do czterech batalionów po osiem kompanii)23 Pułk Piechoty Liniowej polski pułk piechoty okresu powstania listopadowego sformowany z gwardii ruchomych województwa augustowskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Chmielnik (ukr. Хмільник), miasto na Ukrainie, na Podolu, nad Bohem, w obwodzie winnickim, siedziba rejonu chmielnickiego; uzdrowisko.
  4 Dywizja Strzelców Polskich (4 DSP) – wielka jednostka piechoty Armii Polskiej we Francji, zorganizowana i działająca, od jesieni 1918 r. do lipca 1919 r., na obszarze południowej Rosji i Besarabii.
  Pułki piechoty ludowego Wojska Polskiego - spis pułków piechoty ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1963, ich organizacja, geneza, podległość i przeformowania.
  2 Morski Pułk Strzelców (2 mps) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP w 1939, utworzony na bazie 2. Morskiego Batalionu Strzelców.
  Batalion Szkolny Podchorążych Rezerwy Piechoty - pododdział piechoty Wojska Polskiego szkolący kandydatów na oficerów rezerwy.
  VII Brygada Rezerwowa (VII BRez.) – wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego II RP, utworzona w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Uczestniczyła w walkach na północnym odcinku frontu, a w grudniu 1920 została przemianowana na 23 Dywizję Piechoty.
  Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.064 sek.