• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jednostki organizacyjne wojska

  Przeczytaj także...
  Brygada okrętów - rodzaj jednostki wojskowej (związek taktyczny niższego szczebla), występujący w polskiej Marynarce Wojennej oraz marynarkach wojennych innych państw. Jest odpowiednikiem brygady w Wojskach Lądowych oraz Siłach Powietrznych.Dywizja - to podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych (5-15 tys. żołnierzy) składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych.
  Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.

  Zasady ogólne[]

  Na strukturę organizacyjną wojsk wpływają dwa podstawowe założenia. Po pierwsze – jak najskuteczniejsze prowadzenie działań wojennych. Po drugie – stworzenie i utrzymanie jak najsprawniejszego narzędzia dla tych działań, czyli sił zbrojnych. Współpraca wewnątrz nich jest niezbędna i najlepiej gdy łączą te funkcje w jednym dowództwie. Tak też jest na niskich szczeblach dowodzenia – taktycznych. Jednak przy większych zgrupowaniach wojsk, bardzo często stosuje się wyraźny rozdział tych kompetencji (często pod wpływem polityki). Istnieją więc dowództwa zajmujące się wyłącznie prowadzeniem walk (związki operacyjne) jak i dowództwa skoncentrowane na pracy administracyjnej (okręgi wojskowe). W momencie zagrożenia wojną powyższe kompetencje łączy się w jednym dowództwie - związki operacyjne otrzymują kompetencje okręgów wojskowych. Istnieją państwa, które tego podziału nie uznają.

  Rangi okrętów – klasyfikacja jednostek pływających marynarki wojennej pod względem wartości bojowych lub wielkości, stosowana w niektórych państwach świata po II wojnie światowej. Jest najszerszym systemem służącym do uporządkowania okrętów w ramach danej floty. Wśród krajów, które używają rang okrętów znajdują się Federacja Rosyjska oraz Rzeczpospolita Polska.Grupa armii – nazwa największego zgrupowania operacyjnego działającego na danym teatrze operacyjnym, składającego się z kilku armii lub armii i kilku samodzielnych korpusów. Nazwa stosowana wymiennie z pojęciem frontu.
   Zapoznaj się również z: Jednostka organiczna.

  ]

 • związki operacyjne
 • Army group Nato.svg front (grupa armii, grupa flot), {150-500 tys żołnierzy};
 • Army Nato.svg armia (flota, okręg obrony powietrznej), {ok. 45-150 tys żołnierzy};
 • związki taktyczne
 • Corps Nato.svg korpus, {ok. 15-45 tys żołnierzy};
 • Division Nato.svg dywizja (flotylla), {ok. 5-15 tys żołnierzy};
 • Brigade Nato.svg brygada (eskadra marynarki), {ok. 3-6 tys żołnierzy};
 • oddział
 • Regiment Nato.svg pułk (półbrygada, skrzydło), {ok. 900-2100 żołnierzy};
 • Battalion Nato.svg samodzielny batalion (dywizjon); {ok. 700-900 żołnierzy};
 • pododdział
 • Battalion Nato.svg batalion (dywizjon), {ok. 300 - 700 żołnierzy};
 • Company Nato.svg kompania (bateria, eskadra, szwadron), {ok. 60-110 żołnierzy};
 • Platoon Nato.svg pluton (klucz), {ok. 9-45 żołnierzy};
 • Fireteam Nato.svg drużyna (działon, obsługa, załoga, sekcja), {ok. 3-15 żołnierzy};
 • Obecne ]

  Obecnie podział organizacyjny jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP nie różni się dość znacząco od ww. zasad i wygląda następująco:

  Pluton − pododdział w składzie 2-5 drużyn, działonów, sekcji lub załóg wozów bojowych. Występuje we wszystkich rodzajach wojsk. Wchodzi najczęściej w skład kompanii, baterii albo szwadronu. Niekiedy występuje samodzielnie na szczeblu batalionu (dywizjonu) lub pułku.Brygada to najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych.
 • związki operacyjne (tylko na czas wojny)
 • Army Nato.svg armia (flota);
 • związki taktyczne
 • Corps Nato.svg korpus (okręg wojskowy);
 • Division Nato.svg dywizja (flotylla okrętów);
 • Brigade Nato.svg brygada (brygada okrętów);
 • oddziały
 • Regiment Nato.svg pułk (dywizjon okrętów II rangi, okręt I rangi, grupa okrętów II rangi);
 • Battalion Nato.svg samodzielny batalion (samodzielny dywizjon, samodzielna eskadra, dywizjon okrętów III i IV rangi, okręt II rangi, baza);
 • pododdziały
 • Battalion Nato.svg batalion (dywizjon, grupa okrętów III i IV rangi);
 • Company Nato.svg kompania (bateria, szwadron, eskadra, okręt III rangi);
 • Platoon Nato.svg pluton, (klucz, okręt IV rangi);
 • Fireteam Nato.svg drużyna (działon, obsługa, załoga, samolot, śmigłowiec).
 • Zobacz też[]

 • Jednostka wojskowa
 • Wojska
 • Okręt – zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił zbrojnych – marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych. Także potocznie: duży statek.Okręg wojskowy – jest to wyższy związek administracyjny, łączący w swym składzie oddziały, związki taktyczne, instytucje i zakłady różnych rodzajów wojsk oraz organów terenowej administracji wojskowej, rozmieszczonych na ściśle określonym terenie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  W terminologii wojskowej jednostka organiczna, oddział organiczny to jednostka wojskowa będąca stałą, składową częścią jednostki wojskowej wyższego szczebla ale należącą do innego typu broni, może to być np. kompania artyleryjska czy oddział pancerny wchodzący będąca na stale w Ordre de Bataille dywizji piechoty.
  Samolot – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), utrzymujący się w powietrzu dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą nieruchomych, w danych warunkach względem statku, skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości w locie poziomym wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników.
  1) pododdział stanowiący zazwyczaj część składową dywizjonu lub pułku artylerii (np. bateria artylerii, bateria artylerii przeciwlotniczej, bateria moździerzy) lub rakiet (bateria rakietowa). Jest ona uzbrojona w działa samobieżne, holowane lub wyrzutnie rakiet. Składa się zwykle z pododdziału dowodzenia i plutonów ogniowych. Rozmieszcza się ją na jednym stanowisku ogniowym (stanowisku startowym) lub plutonami, niekiedy nawet poszczególnymi działonami. Może wykonywać jedno lub więcej zadań ogniowych - zależnie od liczby dział (wyrzutni) i rodzaju amunicji (konwencjonalna, jądrowa). Może strzelać z zakrytych (ogniem pośrednim) lub odkrytych (ogniem na wprost) stanowisk ogniowych;
  Sekcja – najmniejsza komórka organizacyjna w dowództwach, sztabach (instytucjach) wojskowych różnych szczebli, występująca w składzie wydziału albo oddziału bądź samodzielnie.
  Działania wojenne – działania sił zbrojnych w czasie wojny mające na celu rozbicie sił zbrojnych, potencjału obronnego przeciwnika na lądzie, w powietrzu, na akwenach w przestrzeni kosmicznej oraz w strefie telekomunikacji i infrastruktury informatycznej.
  Wojna (ang. war, fr. guerre, niem. Krieg, hiszp. guerra, łac. bellum) – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi.
  Flotylla okrętów – rodzaj jednostki wojskowej (związek taktyczny wyższego szczebla), występujący w polskiej Marynarce Wojennej oraz marynarkach wojennych innych państw. Jest odpowiednikiem dywizji w Wojskach Lądowych oraz Siłach Powietrznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.