• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jednostki imperialne  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Gran (gr) – jednostka masy zwany także ziaren, obecnie stosowana w krajach anglosaskich. Po angielsku słowo gran pisze się GrainWielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Jednostki powierzchni[ | edytuj kod]
 • 1 perch (żerdź) = 1 pręt kwadratowy = 272,25 stóp kwadratowych = 25,292 852 64 m²
 • 1 rood = 1 furlong x 1 pręt = 1210 jardów kwadratowych = 1 011,714 1056 m²
 • 1 akr = 1 furlong x 1 łańcuch = 4840 jardów kwadratowych = 4 046,856 4224 m²
 • Oprócz tego stosuje się jednostki bez osobnej nazwy, takie jak np. mila kwadratowa (ang. square mile, sq mi, mi², 2,589988110336 km²)

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Wykaz ten zawiera pozaukładowe jednostki miary, czyli jednostki nienależące do układu SI. Pojęcie bywa także używane do określenia jednostek nienależących do żadnego układu jednostek miar, albo nienależących do rozpatrywanego układu jednostek miar.

  Jednostki objętości[ | edytuj kod]

 • Substancje płynne lub mokre (wet)
 • 1 uncja płynu (fluid ounce) [fl oz] = 28,413 ml (w odniesieniu do jednostki brytyjskiej)
 • 1 gill = 5 uncji płynu (fluid ounces)
 • 1 cup = 2 gills
 • 1 pinta (półkwarta) (pint) [pt] = 2 cups = 4 gills = 20 fluid ounces = 0,568261 l (w odniesieniu do jednostki brytyjskiej)
 • 1 kwarta (quart) [qt]
 • 1 brytyjska kwarta (UK quart) = 2 UK pint = 40 UK fluid ounces
 • 1 amerykańska kwarta (US quart) = 32 US fluid ounces
 • 1 galon (gallon) [gal] = 4 kwarty
 • Substancje suche (dry)
 • 1 peck = 2 galony
 • 1 kenning = 2 pecks
 • 1 buszel (bushel) [bsh] lub [bu] = 8 galonów = 4 pecks = 2 kennings
 • 1 quarter = 8 buszli
 • Istnieją różnice między jednostkami w Wielkiej Brytanii („UK”) i w USA – np.

  Jard (yd) (Yard) – anglosaska jednostka długości. Jednostka podstawowa angielskiego i amerykańskiego układu miar. Jest on równy trzem stopom lub 36 calom, jego długość w jednostkach SI różni się w zależności od układu. Najpowszechniej używanym jardem jest jard międzynarodowy, mierzący dokładnie 0,9144 metra.Cal (ang. inch) – pozaukładowa jednostka miary długości odpowiadająca początkowo potrojonej długości średniego ziarna jęczmienia. Jedna z tzw. jednostek imperialnych. W USA ta jednostka miary jest podstawową jednostką miary używaną m.in. w budownictwie, medycynie, policji (np. do pomiaru wzrostu człowieka), mechanice i wielu innych dziedzinach.
 • 1 UK fluid ounce = 0,961 US fluid ounce = 28,4125 ml
 • 1 US fluid ounce = 1,041 UK fluid ounces = 29,5735 ml
 • 1 UK pint = 0,568261285251 l
 • 1 US pint = 0,473176473 l
 • 1 UK gallon = 1,200949351 US gallon = 4,546087824 l
 • 1 US gallon = 0,832674583 UK gallon = 3,785411784 l


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kwarta (ang. quart) – jednostka objętości. Używana głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Prawidłowy angielski skrót to qt. Posiada jednak różne znaczenie w obu tych krajach.
  Skala Rankine’a – skala termometryczna opracowana przez Williama Rankine’a. Jest to skala absolutna, tzn. zero w tej skali oznacza najniższą możliwą temperaturę, jaką może mieć kryształ doskonały, w którym ustały wszelkie drgania cząsteczek (zero bezwzględne). Temperatura ta została obliczona na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej drgań cząsteczek w krysztale doskonałym. Jest odpowiednikiem skali Kelwina dla stopni Fahrenheita.
  Funt (ang. pound lub ang. pound-mass pochodzi od staroangielskiego pund, które wywodzi się z germańskiej adaptacji łacińskiego (libra) pondo - Pfund; lb, lbm, lbm, ) – pozaukładowa jednostka masy wywodząca się od rzymskiej libry. Miara funta była różna na przestrzeni wieków w różnych państwach, zwykle wynosiła pomiędzy 0,4 a 0,5 kilograma. Obecnie w państwach anglosaskich jest przyjęty międzynarodowy funt równy 0,453 592 37 kg oraz stosowany jest skrót lb (od libra, liczba mnoga w jęz. angielskim: lbs).
  Mila kwadratowa (ang. square mile, mi²) – pozaukładowa jednostka miary powierzchni stosowana w krajach anglosaskich.
  Tona – jednostka masy stosowana w technice i handlu. Przeważnie, szczególnie w Polsce, utożsamiana z toną metryczną.
  Mila angielska (mila anglosaska, land mile, statute mile) – pozaukładowa jednostka odległości stosowana w krajach anglosaskich.
  Buszel (skrót bu) – miara objętości (pojemności) materiałów sypkich stosowaną w krajach anglosaskich. Buszel angielski = 8 galonów angielskich = 36,369 litra Buszel amerykański = 8 galonów amerykańskich dla ciał sypkich = 9,309 galonów amerykańskich dla płynów = 35,238 litra

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.