• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jednostka zależna

  Przeczytaj także...
  Udział – ogół uprawnień i obowiązków wspólnika wobec spółki, który wyznacza status prawny wspólnika. Jest podstawą bycia wspólnikiem w spółce.Spółka handlowa to prawna forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów w rozumieniu prawa cywilnego powstająca na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego (w Polsce ustawy Kodeks spółek handlowych). Rozróżniamy osobowe i kapitałowe spółki prawa handlowego.
  Język potoczny – forma posługiwania się językiem służąca bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej i przeważnie niezapisywana.

  Jednostka zależna, spółka zależna, pot. spółka córkaspółka handlowa kontrolowana przez jednostkę dominującą.

  Jednostka dominująca - termin w rachunkowości stosowany w odniesieniu do spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością która to sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad inną jednostką (zależną), a w szczególności:

  Spółkę uważa się za zależną od spółki dominującej, gdy ta druga:

 • posiada większość jej udziałów
 • ma prawo do kierowania w niej polityką finansową oraz operacyjną
 • ma prawo do powoływania i odwoływania organów nią zarządzających.
 • Uwagi

  1. w sensie: zarządzana, kierowana, sterowana

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.