• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jednostka statystyczna

  Przeczytaj także...
  Dobór losowy – w statystyce taki dobór elementów z populacji do próby statystycznej, w którym wszystkie elementy populacji (przedmiotów, regionów, ludzi, itp.) mają znane szanse (znane prawdopodobieństwo) dostania się do próby.Populacja statystyczna (inaczej populacja generalna, zbiorowość generalna) – zbiór elementów, podlegających badaniu statystycznemu.
  Cecha statystyczna – właściwość populacji, która jest przedmiotem badania statystycznego. Zgodnie z definicją cecha statystyczna jest to funkcja przypisująca elementom populacji elementy zbioru wartości cechy statystycznej.

  Jednostka statystyczna – każdy z elementów populacji statystycznej. Jednostki posiadają cechy, które podlegają badaniu statystycznemu (cechy statystyczne).

  Przykłady jednostek statystycznych dla konkretnych populacji:

 • populacja ludzi w Polsce – Polak
 • maszyny produkowane w fabryce – maszyna.
 • Wektor danych o jednostce statystycznej nazywany jest obserwacją statystyczną.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • populacja statystyczna
 • badanie statystyczne
 • próba losowa
 • przegląd zagadnień z zakresu statystyki
 • Badanie statystyczne to proces pozyskiwania danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji. Badanie może mieć charakter:Obserwacja statystyczna – pojedyncza realizacja zmiennej losowej. W praktyce zwykle jest to wielowymiarowa zmienna losowa, wówczas obserwacją statystyczną jest wektor realizacji składowych zmiennych losowych dotyczących tego samego badanego elementu populacji (jednostki statystycznej).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.821 sek.