• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jednostka redakcyjna tekstu prawnego

  Przeczytaj także...
  Paragraf – podstawowa jednostka redakcyjna tekstu prawnego, oznaczana w tekście symbolem § (Unicode 2069, encja SGML § W systemie Windows można go wprowadzić za pomocą kombinacji klawiszy Alt+21 (klawiatura numeryczna)). Paragrafy można dzielić na ustępy, ustępy na punkty, punkty na litery, a litery na tiret. W ustawie określanej jako kodeks paragrafy występują zamiast ustępów i dzielą się tak jak ustępy (punkt, litera, tiret). Jeśli w danym akcie prawnym paragrafy pełnią funkcję podstawowej jednostki redakcyjnej, są numerowane w sposób ciągły w całym akcie prawnym.Zasady techniki prawodawczej (skrót: ZTP) – reguły konstruowania aktów normatywnych przez legislatorów, często same ujmowane w formie aktu prawnego.
  Indeks w tekście prawnym – sposób oznaczenia jednostki redakcyjnej lub systematyzacyjnej aktu normatywnego, pozwalający na wstawienie pomiędzy dwie istniejące jednostki nowej jednostki oznaczonej tak jak poprzedzająca z dodaniem w indeksie górnym liczby naturalnej, a więc z zachowaniem ciągłości numeracji.

  Jednostka redakcyjna tekstu prawnego – forma zapisu pojedynczych zdań w tekście prawnym aktu normatywnego. Budowę i nazewnictwo takich jednostek regulują zasady techniki prawodawczej.

  Jednostki redakcyjne wg nich to:

 • artykuł
 • paragraf
 • ustęp
 • punkt
 • litera
 • tiret
 • podwójne tiret.
 • Szczególną częścią tych jednostek w przypadku wyliczenia (przed punktem, literą, tiret lub podwójnym tiret albo po nich) jest zdanie wstępne do wyliczenia, a może być również część wspólna po wyliczeniu.

  Jednostki zachowują ciągłość swojej numeracji (nie dotyczy to tiret ani podwójnego tiret), ale możliwa jest nowelizacja poprzez dodanie nowej z literą (np. art. 29a) lub indeksem (co według obecnych ZTP nie jest dopuszczalne, np. art. 29).

  Akt normatywny – tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne. Normy te mają najczęściej charakter generalny i abstrakcyjny. Niekiedy pod tym pojęciem rozumie się także wszelkie teksty formułujące normy postępowania.Artykuł – jednostka redakcyjna (w języku potocznym określana jako "fragment") tekstu zawierającego przepisy prawne, np. ustawy, umowy, regulaminu.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • jednostka systematyzacyjna tekstu prawnego
 • przepis prawa
 • zasady techniki prawodawczej
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ireneusz Krześnicki: Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały. Serwis Samorządowy www.samorzad.LEX.pl, 8 stycznia 2010. [dostęp 18 listopada 2013].
 • Tekst prawny – treść aktu normatywnego lub innego aktu prawnego wyrażona w języku prawnym, w odróżnieniu od tekstów prawniczych wyrażonych językiem prawniczym (komentarze, glosy, publikacje naukowe, pomoce dydaktyczne, artykuły prasowe).Jednostka systematyzacyjna – według zasad techniki prawodawczej logiczny całościowo fragment tekstu aktu normatywnego, zwłaszcza ustawy, umowy międzynarodowej i rozporządzenia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Zasady techniki prawodawczej (skrót: ZTP) – reguły konstruowania aktów normatywnych przez legislatorów, często same ujmowane w formie aktu prawnego.
  Przepis prawa – samodzielna jednostka redakcyjna tekstu prawnego, czyli zdaniokształtny zwrot językowy (zdanie w sensie gramatycznym) zazwyczaj wskazujący sposób postępowania, czyli regułę powinnego zachowania. Często jest wyodrębniony formalnie, wyróżniony wizualnie i opatrzony nazwą indywidualizującą, taką jak artykuł, paragraf czy ustęp. Może być też zdaniokształtnym fragmentem jednostki redakcyjnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.