Jednostka naukowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jednostka naukowainstytucja prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Centrum badawczo-rozwojowe – jednostka naukowa, przedsiębiorca, niebędąca instytutem badawczym, prowadząca badania lub prace rozwojowe. Status centrum może zostać nadawany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Przedsiębiorstwa, które uzyskały od ministra właściwego ds. gospodarki status CBR, są wsparciem technicznym oraz naukowym dla konkretnych branż i specjalizacji jak np. farmacja, medycyna, energetyka, produkcja maszyn górniczych czy sektor informatyczno-inżynierski. Wspólnym mianownikiem tych przedsiębiorstw jest działalność badawczo-rozwojowa. Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

W rozumieniu uchylonej ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki były to w Polsce:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Polską Akademię Umiejętności,
 6. inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej, a posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Dzięki temu miano jednostki naukowej mogły zyskać na przykład: stowarzyszenia i fundacje - prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe.

Jednostka badawczo-rozwojowa (JBR) – podmiot gospodarczy prowadzący przedsiębiorstwo, który stanowi równocześnie szczególny typ placówki naukowej, specjalizujący się we wdrażaniu nowych technologii i ulepszaniu ich. Powołane zostały ustawą z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych z późniejszymi zmianami.Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • jednostka badawczo-rozwojowa
 • centrum badawczo-rozwojowe (CBR)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2018 r. poz. 87.
  2. Wykaz CBR - Ministerstwo Rozwoju - Portal Gov.pl, Ministerstwo Rozwoju [dostęp 2020-02-04] (pol.).
  3. Dz.U. z 2021 r. poz. 706.
  4. Dz.U. z 2010 r. nr 75, poz. 473.
  5. Białostockie Towarzystwo Naukowe w Białymstoku, https://rejestr.io/krs/71206/bialostockie-towarzystwo-naukowe-w-bialymstoku, dostęp 11 stycznia 2021
  6. Centrum Naukowe Notariatu. „Rejent”. Rok 13, nr 7–8 (147–148), s. 247, lipiec-sierpień 2003. https://u227.e-cryptex.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2003/7/1060.pdf, dostęp 11 stycznia 2021

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-10-22 [dostęp 2011-09-30]
 • Postęp techniczny - proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych technologii oraz przez wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów.Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:
  Warto wiedzieć że... beta

  Podstawowa jednostka organizacyjna uczelniwydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Instytut badawczy – w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych jest to państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

  Reklama