• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jednostka informacji

  Przeczytaj także...
  Symbol (z gr. σύμβολον) – semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i nieskończoną liczbę znaczeń ukrytych. Odpowiednik pojęcia postrzegany zmysłowo. Najbardziej ogólnie jest to zastąpienie jednego pojęcia innym, krótszym, bardziej wyrazistym lub najlepiej oddającym jego naturę, albo mniej abstrakcyjnym. Jest to znak odnoszący się do innego systemu znaczeń, niż do tego, do którego bezpośrednio się odnosi. Przykładowo symbol lwa oznacza nie tylko dany gatunek zwierzęcia, lecz często także siłę lub władzę. Symbole są pewnymi znakami umownymi, które w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia - to odróżnia symbol od jednoznacznej alegorii. Znaczenia szczególne to między innymi:Półbajt (ang. nibble, nybble) – połowa bajtu. Przy najczęściej spotykanym bajcie ośmiobitowym (oktecie), półbajt ma długość 4 bitów, czyli może przybierać jedną z 16 różnych wartości. Pozwala to na zapisanie pojedynczej cyfry z szesnastkowego systemu liczbowego, co przedstawia poniższa tabela.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  Jednostki informacji – najmniejsza jednostka informacji, inaczej bit. Skrótem (symbolem) bitu jest b. Wyższe jednostki to:

 • półbajt (ang. nybble) – 4 bity;
 • oktet (ang. octet) – 8 bitów;
 • bajt (ang. byte, symbol: B) – pierwotnie liczba bitów przetwarzana jednocześnie przez komputer. Obecnie używany wyłącznie do oznaczania 8 bitów (czyli oktetu).
 • Do określenia większej liczby bajtów stosuje się przedrostki dziesiętne układu SI, będące wielokrotnościami liczby 10 (10), jednak najczęściej są one używane w znaczeniu przedrostków dwójkowych:

  Przedrostek SI – prefiks wyrażający wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar opartych o system metryczny. Przedrostki zostały wdrożone w ramach układu SI, choć okazjonalnie stosuje się je także do jednostek spoza tego systemu (np. mililitr czy milisekunda kątowa). Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
 • kilobajt (ang. kilobyte, symbol kB) – 10 = 1000 bajtów;
 • megabajt (ang. megabyte, symbol MB) – 10 = 1000 = 1 milion bajtów;
 • gigabajt (ang. gigabyte, symbol GB) – 10 = 1000 = 1 miliard bajtów;
 • terabajt (ang. terabyte, symbol TB) – 10 = 1000 = 1 bilion bajtów.
 • Zaproponowane (opcjonalne) przez IEC przedrostki dwójkowe są wielokrotnościami liczby 2 (2):

  Przedrostki dwójkowe – stosowane w informatyce przedrostki jednostek miary o identycznych nazwach i oznaczeniach jak przedrostki SI, ale o mnożniku 10 zastąpionym przez 2 (10 = 1000 ≈ 1024 = 2). Dodatkowo przedrostek kilo jest często oznaczany literą K, a nie k jak w układzie SI. Zastosowanie przedrostków dwójkowych jest bardzo praktyczne, jeśli operujemy wielkościami dla których naturalnym jest dwójkowy system liczbowy, np. rozmiarami pamięci komputerowej.Oktet – jednostka informacji składająca się z 8 bitów. Dla większości komputerów oktet jest również najmniejszą adresowalną jednostką pamięci, czyli bajtem, przez co pojęcia te często są używane zamiennie. Jednak rozmiar bajtu zależy od architektury konkretnego systemu komputerowego: niektóre starsze maszyny używały większych bajtów, składających się z 9, 10 lub 12 bitów, inne mniejszych – 5-, 6-bitowych. Pojęcie oktetu natomiast zawsze oznacza dokładnie 8 bitów i jest najczęściej spotykane w standardach sieciowych.
 • kibibajt (ang. kibibyte, symbol KiB) – 2 = 1024 bajty;
 • mebibajt (ang. mebibyte, symbol MiB) – 2 = 1024 = 1 milion 48 tysięcy 576 bajtów;
 • gibibajt (ang. gibibyte, symbol GiB) – 2 = 1024 = 1 miliard 73 miliony 741 tysięcy 824 bajtów;
 • tebibajt (ang. tebibyte, symbol TiB) – 2 = 1024 = 1 bilion 99 miliardów 511 milionów 627 tysięcy 776 bajtów.
 • W praktyce zapis przedrostków dwójkowych jest mało znany (porównaj: wielokrotności bajta: próby rozwiązania) i w przypadku bajtów prefiksy kilo-, mega-, giga- i tera- nie zawsze są używane w znaczeniu potęg tysiąca, lecz zwykle stosuje się je zamiast ich binarnych odpowiedników. Występują także przedrostki mieszane, np. dla dyskietek 1 MB oznacza 1 024 000 bajtów.

  Dyskietka, inaczej dysk miękki – dysk wymienny, przenośny nośnik magnetyczny o niewielkiej pojemności, umożliwiający zarówno odczyt, jak i zapis danych; nośnikiem danych jest wirujący krążek z wytrzymałego tworzywa sztucznego (najczęściej mylaru – politereftalanu etylenu w postaci cienkiej folii) pokryty warstwą magnetyczną. Średnica krążka wraz ilością możliwych do zapisania danych stanowią podstawowe parametry dyskietki.Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission, skrót IEC) to globalna organizacja opracowująca i publikująca międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych. Służy to za podstawę norm krajowych oraz jako odniesienie dla przetargów i kontraktów międzynarodowych.

  Można spotkać się także ze stosowaniem zapisu 1 KB = 1024 B dla odróżnienia od 1 kB = 1000 B, przez osoby nieznające przedrostków dwójkowych:

 • kilobajt (ang. kilobyte, symbol KB) – 2 = 1024 bajty.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • teoria informacji
 • przedrostek dwójkowy
 • nośnik danych
 • Warto wiedzieć że... beta

  Nośnik danych – przedmiot fizyczny, na którym możliwe jest zapisanie informacji i z którego możliwe jest późniejsze odczytanie tej informacji. Pojęcie nośnika danych jest ściśle związane z informatyką i komputerami, choć definicja powyższa nie wyklucza uznania za nośnik danych np. kartki papieru.
  Bit (w ang. kawałek, skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.
  Teoria informacji – dyscyplina zajmująca się problematyką informacji oraz metodami przetwarzania informacji, np. w celu transmisji lub kompresji. Naukowo teoria informacji jest blisko powiązana z matematyką dyskretną, a z jej osiągnięć czerpią takie dyscypliny jak informatyka i telekomunikacja.
  Bajt (dop. bajtu lub bajta) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.596 sek.