• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jednorożec - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Kobylaki-Czarzaste – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Jednorożec.
  Żelazna Rządowa-Gutocha – osada w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Jednorożec.

  Jednorożecgmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Siedziba gminy to Jednorożec.

  Ludność gminy, według stanu na 31 grudnia 2007, liczy 7600 osób, w tym 3764 kobiet. W wieku produkcyjnym jest 4416 osób, w wieku poprodukcyjnym – 1194 osób, w wieku przedprodukcyjnym – 1990 osób.

  Ulatowo-Słabogóra – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Jednorożec.Kobylaki-Konopki – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Jednorożec.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Jednorożec ma obszar 231,57 km², w tym:

 • użytki rolne: 50%
 • użytki leśne: 44%
 • Gmina stanowi 19,02% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

  Ulatowo-Dąbrówka – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Jednorożec.Gmina Baranowo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.


 • Piramida wieku mieszkańców gminy Jednorożec w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Jednorozec.png

  Charakterystyka[]

  Gmina Jednorożec jest gminą typowo rolniczą. Na ogólną powierzchnię 232 km² udział użytków rolnych w gminie stanowi 50,5% (11 715 ha) ogólnej powierzchni, lasów zaś 43,9% (10. 178 ha). Stosunkowo duży areał użytków zielonych (ponad 5,5 tys. ha) determinuje główne źródło utrzymania mieszkańców gminy – hodowlę bydła mlecznego.

  Małowidz – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Jednorożec. Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego imienia męskiego Małowid.Gmina Krzynowłoga Mała – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy – 174; to małe zakłady, najczęściej jednoosobowe, funkcjonujące szczególnie w branży budowlanej, handlu i usługach transportowych.

  Ludność gminy, według stanu na 31 grudnia 2006, liczy 7628 osób, w tym 3780 kobiet. Na podstawie danych szacunkowych: w wieku produkcyjnym jest 4342 osób, w wieku poprodukcyjnym – 1191 osób.

  Poziom bezrobocia w powiecie przasnyskim – liczony do ludności w wieku produkcyjnym wynosi 16,6%. Aktualnie liczba bezrobotnych w gminie Jednorożec kształtuje się na poziomie 538 osób (345 kobiet), z czego z długotrwałym bezrobociem – 381 osoby.

  Przejmy - leśniczówka w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Jednorożec, przy drodze ze Starej Krępy do Lipy.Jednorożec – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Jednorożec, na skrzyżowaniu dróg z Chorzel, Przasnysza. Myszyńca i z Krasnosielca.

  Sołectwa[]

  Budy Rządowe, Drążdżewo Nowe, Dynak, Jednorożec, Kobylaki-Czarzaste, Kobylaki-Korysze, Kobylaki-Wólka, Lipa, Małowidz, Obórki, Olszewka, Parciaki, Połoń, Stegna, Ulatowo-Dąbrówka, Ulatowo-Pogorzel, Ulatowo-Słabogóra, Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa.

  Pozostałe miejscowości[]

  Budziska, Kamienica, Kobylaki-Konopki, Murowanka, Nakieł, Parciaki-Stacja, Przejmy, Szkopnik, Uścianek, Zadziory, Żelazna Rządowa-Gutocha.

  Gmina Przasnysz (dawn. gmina Karwacz) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Sąsiednie gminy[]

  Baranowo, Chorzele, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Płoniawy-Bramura, Przasnysz

  Przypisy

  Gmina Płoniawy-Bramura (dawn. gmina Płoniawy) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa ostrołęckiego.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Żelazna Prywatna – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Jednorożec.
  Kamienica – osada leśna w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Jednorożec.
  Gmina Chorzele – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.
  Drążdżewo Nowe – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Jednorożec.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Kobylaki-Korysze – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Jednorożec.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.071 sek.