• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jednolity rynek

  Przeczytaj także...
  Rynek wewnętrzny - w systemie prawnym Unii Europejskiej, definicja rynku wewnętrznego znajduje się w Art. 26 ust. 2 TfUE (dawny Art. 14 ust. 2 TWE), który definuje go jako: "obszar bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony wolny przepływ towarów, osób, usług i kapitału zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu".Swoboda świadczenia usług oznacza prawo świadczenia usług przez podmiot, który ma swoją siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej, na rzecz podmiotów z innych krajów członkowskich, bez potrzeby posiadania w tych krajach jakiegokolwiek stałego zakładu pracy/filii/przedstawicielstwa.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Jednolity rynek – polityka Unii Europejskiej mająca głównie swoje odzwierciedlenie w ustanowieniu czterech swobód:

  Swobodny przepływ kapitału to określona w 56 artykule Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), oraz art. 26 pkt. 2 i 63 Wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu UE, jedna z czterech swobód wspólnego rynku w Unii Europejskiej. Swoboda ta przejawia się w zakazie stosowania ograniczeń w stosunku do przepływu kapitału pomiędzy państwami członkowskimi UE, a także pomiędzy Państwami członkowskimi UE a państwami trzecimi.Swobodny przepływ osób – jedna z podstawowych swobód zagwarantowanych w traktatach ustanawiających Wspólnoty Europejskie. Obejmuje prawo obywatela jednego państwa członkowskiego do osiedlania się lub pracy w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej.
 • swobodny przepływ osób
 • swobodny przepływ kapitału
 • swobodny przepływ towarów
 • swoboda świadczenia usług
 • Zobacz też[]

 • rynek wewnętrzny
 • wspólny rynek
 • Bibliografia[]

  1. Magdalena Piotrowska: 12 projektów dla jednolitego rynku Europy (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-04-18. [dostęp 2011-08-07].
  2. Tomasz Betka: Komisja chce pogłębienia jednolitego rynku usług (pol.). UniaEuropejska.org, 2011-01-28. [dostęp 2011-04-20].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.145 sek.