• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jednolity Obszar Płatniczy w Euro

  Przeczytaj także...
  Euro, ευρώ, евро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 r.Terytorium zależne – ogólne określenie obszarów znajdujących się pod różnymi formami zależności politycznej od jakiegoś państwa. Terytoriami zależnymi są lub były: kolonie, departamenty zamorskie i terytoria zamorskie, kondominia, protektoraty, terytoria mandatowe i powiernicze, terytoria stowarzyszone, terytoria zewnętrzne, dependencje, terytoria nieinkorporowane i inne.
  Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) – pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.
  35 krajów członkowskich tworzących jednolity obszar płatności w euro

  Jednolity obszar płatności w euro, SEPA (z ang. Single Euro Payments Area) – obszar, w ramach którego możliwe są bezgotówkowe rozliczenia w euro, zarówno transgraniczne, jak i wewnątrz państw członkowskich, według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań.

  Business Identifier Code (BIC) (dawniej Bank Identifier Code) – międzynarodowy unikatowy kod identyfikujący banki i inne instytucje, pozwala usprawniać i automatyzować transakcje finansowe. Format kodu jest zgodny z normą ISO 9362. Przydziałem kodów BIC instytucjom i ich jednostkom organizacyjnym zajmuje się organizacja SWIFT.Międzynarodowy numer rachunku bankowego, IBAN (z ang. International Bank Account Number) – międzynarodowy standard numeracji kont bankowych.

  Celem projektu jest ułatwienie, przyśpieszenie i zmniejszenie kosztów dokonywania płatności. Dzięki temu obniżono koszty ponoszone przez konsumentów – oszczędności szacowane są na 2–3% unijnego PKB.

  Kraje i terytoria należące do SEPA[]

  Lista krajów i terytoriów zależnych, które tworzą jednolity obszar płatności w euro. W tabeli podano również oznaczenia kodowe zawarte w BIC (adresach SWIFT) i numerach IBAN używanych przez banki na danym terytorium.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • European Payments Council • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.