• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jean Maisonneuve

  Przeczytaj także...
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Rytuał – zespół specyficznych dla danej kultury symbolicznych sekwencji sformalizowanych czynów i wypowiedzi, wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, który jednakże może być znacznie oderwany od pozornie oczywistego celu funkcjonalnego.
  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.

  Jean Maisonneuve (ur. 1918) – francuski filozof, psycholog i socjolog. Profesor Uniwersytetu Paryskiego. Jego specjalizacją jest zagadnienie rytuałów, które badał przez ponad 10 lat.

  La Sorbonne - tradycyjna nazwa historycznego uniwersytetu paryskiego założonego w 1257 roku, jednego z najstarszych i najbardziej znanych w Europie.

  Ważniejsze publikacje[]

 • Rytuały dawne i współczesne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN 83-85416-32-3
 • La Psychologie sociale, Presses Universitaires de France - PUF, ISBN 978-2-13-052775-6
 • La Dynamique des groupes, Presses Universitaires de France - PUF, ISBN 978-2-13-052970-5
 • Psychosociologie et formation : 30 ans de formation relationnelle en groupe, Editions L'Harmattan, ISBN 978-2-7475-7882-0
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama