• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jean-Baptiste Dubois de Jancigny

  Przeczytaj także...
  Zoologia (od gr. zoon = zwierzę, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się (z wyjątkiem mikroorganizmów), a także ich zachowaniach i budowie.Korpus kadetów – szkoła dla dzieci i młodzieży, współcześnie zwykle na poziomie szkoły średniej, mająca w programie nauczania różnego typu szkolenie wojskowe, prócz kształcenia ogólnego. Pierwsze oddziały kadetów gaskońskich utworzono we Francji za czasów Ludwika XIII, służyli w nich młodsi synowie (franc. cadet) szlachty. Kadetem był prawdziwy Portos.
  Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.

  Jan Chrzciciel Dubois, Jean Baptiste Dubois (ur. 22 maja 1753 Jancigny (Côte-d’Or, Francja), zm. 1 kwietnia 1808 Moulins) – przyrodnik, literat, bibliotekarz pochodzenia francuskiego.

  Podczas pobytu w Polsce był profesorem historii naturalnej oraz bibliotekarzem Korpusu kadetów w Warszawie w latach 17751779. Był aktywny pisarsko i organizacyjnie. Za jego sprawą zostało założone Towarzystwo Fizyczne, którego został sekretarzem. Równocześnie współpracował z Towarzystwem do Ksiąg Elementarnych KEN.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Bibliotekarz – pracownik biblioteki, pracownik zatrudniony zawodowo w bibliotekarstwie; tytuł i stanowisko w hierarchii służby bibliotecznej. Według przepisów unijnych (Dyrektywa 89/48), osoba zatrudniona jako bibliotekarz musi mieć ukończone co najmniej studia licencjackie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

  Razem z Janem Filipem Carosim, ówczesnym dyrektorem gabinetu historii naturalnej za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, wzięli udział w konkursie na podręcznik dla szkół elementarnych.

  Za początkiem roku 1777 zgłosili projekt podręcznika pt. Elements d'histoire naturelle a Vusage des Ecoles des Palatinats de Pologne. Dotyczył on trzech działów przyrody: botaniki, mineralogii i zoologii. Projekt ten zyskał uznanie, czego dowodem było zlecenie im na prace w przygotowaniu nowego podręcznika.

  Środowisko przyrodnicze (środowisko naturalne) – całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy:Jan Filip Carosi - ur. 18 maja 1744 w Rzymie, zm. 2 lutego 1799 w Woli Wodyńskiej – polski geolog i górnik - dyrektor gabinetu historii naturalnej w Rzeczypospolitej w czasie panowania Poniatowskiego.

  Na skutek różnicy zdań powstających wokół powstającego podręcznika i ostrej krytyki w roku 1779 został zmuszony do opuszczenia Polski, skutkiem czego podręcznik ten nie został ukończony.

  Publikacje[ | edytuj kod]

  Essai sur rhistoire litteraire de Pologne [...] Reflexions generales sur les progres des sciences et des arts. Histoire naturelle et geographie. (Berlin 1778)

  Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Medal Merentibus, odznaczony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • PAN – Słownik biologów polskich, PWN Warszawa 1987 [​ISBN 83-01-00656-0​]
 • Historia naturalna – określenie stosowane dla wszelkich zmian zachodzących w przyrodzie oraz dla dziedzin nauk zajmujących się badaniem obiektów przyrodniczych, zarówno przyrody ożywionej jak i nieożywionej (np. skały, minerały). W języku polskim to określenie jest rzadko używane, gdyż w tym sensie używa się raczej słowa przyrodoznawstwo.Côte-d’Or – francuski departament położony w regionie Burgundia-Franche-Comté. Departament oznaczony jest liczbą 21.
  Warto wiedzieć że... beta

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Medal Merentibus (Zasłużonym) – medal ustanowiony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1766, przyznawany za zasługi w dziedzinach nauki, sztuki, wynalazczości i przemysłu.
  Stanisław August Poniatowski, właściwie Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek, (ur. 17 stycznia 1732 w Wołczynie, zm. 12 lutego 1798 w Petersburgu) – król Polski w latach 1764–1795 jako Stanisław II August; wcześniej stolnik wielki litewski od 1755, starosta przemyski od 1753. Od 1777 należał do masonerii. Ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Francja (fr. France, IPA: /fʁɑ̃s/), Republika Francuska (fr. République française /ʁe.py.blik fʁɑ̃.sɛz/) – państwo, którego część metropolitalna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Francja metropolitalna rozciąga się od Morza Śródziemnego na południu do kanału La Manche i Morza Północnego na północy, oraz od Renu na wschodzie do Zatoki Biskajskiej na zachodzie. Francuzi często nazywają swój kraj l’Hexagone (sześciokąt) – pochodzi to od kształtu Francji metropolitalnej.
  Berlin – stolica, siedziba rządu Republiki Federalnej Niemiec. Największe miasto Niemiec, na prawach kraju związkowego. Zajmuje powierzchnię 890 km², zamieszkuje je blisko 3,5 mln osób. Jest największym po Londynie i Paryżu miastem w Unii Europejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.