• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jean

  Przeczytaj także...
  Interpreter – program komputerowy wykonujący inne programy. Jest kluczowym elementem znacznej części implementacji języków skryptowych oraz języków kompilowanych do kodu bajtowego. Odra 1300 – seria polskich komputerów mainframe z serii Odra produkowanych w Elwro na licencji angielskiej firmy ICL.
  Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.

  JEAN to konwersacyjny język programowania dostępny w takich systemach komputerowych jak ICL 1900 czy zgodna z nim Odra 1300. Stworzony został w 1968 r. przez ICL i był wzorowany na języku JOSS.

  Praca w nim odbywać się mogła w 3 trybach:

 • w trybie obliczeń bezzwłocznych, w którym polecenia wykonywane są natychmiast po wprowadzeniu,
 • w trybie programowania, w którym wprowadzane polecenia są zapamiętywane jako program komputerowy do późniejszego wykonania,
 • w trybie mieszanym.
 • Jako język interpretowany mógł on pracować:

  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.
 • pod kontrolą systemu operacyjnego (MINIMOP, GEORGE 3),
 • jako samodzielny, mały system operacyjny.
 • Po zgłoszeniu gotowości interpretera Jean wprowadzone polecenie wykonywało się natychmiast, chyba że zostało poprzedzone etykietą. W takim przypadku linia polecenia była zapamiętywana jako program. Etykieta w Jean składa się z 2 części rozdzielonych kropką: PART.STEP, gdzie PART i STEP to liczby całkowite. W języku Jean etykieta PART, która może obejmować całą grupę instrukcji, stanowi bezparametrową procedurę, którą można wywołać instrukcją wywołania DO. Natomiast etykieta STEP stanowi unikalną (w ramach sekcji PART) etykietę instrukcji do której można wykonać przejście instrukcją skoku TO.

  Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. (w skrócie WKŁ) – polskie wydawnictwo, publikujące głównie z zakresu tematyki motoryzacji, elektroniki, telekomunikacji, drogownictwa i lotnictwa. Siedziba firmy i księgarnia firmowa znajduje się w Warszawie na Mokotowie przy ul. Kazimierzowskiej 52.Instrukcja wywołania jest to instrukcja, w danym języku programowania, powodująca wywołanie (i w konsekwencji wykonanie) określonego podprogramu.

  Przykład:

  1.1 DEMAND N
  1.2 DEMAND A(I) FOR I=1(1)N
  1.3 SET T=0
  1.4 LET SUM(A,B)=A+B
  1.5 DO PART 2 FOR I=1(1)N
  1.6 TYPE T
  2.1 SET T=SUM(T,A(I)) IF A(I)>0
  DO PART 1
  

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Podprogram w języku Jean
 • Program 'Hello world' w języku Jean
 • Język Jean jako system operacyjny
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Skrypty wydane w serii Biblioteka WASC:
 • Jerzy Bettek, Bronisław Rudak, Barbara Rudakowa, Język konwersacyjny JEAN, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1975 r.
 • Kazimierz Orlicz, Język konwersacyjny JEAN z elementami programowania w Fortranie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1977 r.
 • Jan Kmita, Jan Bień, Czesław Machelski, Komputerowe wspomaganie projektowania mostów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989, seria: Inżynieria Komunikacyjna, ​ISBN 83-206-0762-0
 • Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).GEORGE – rodzina systemów operacyjnych zastępujących system EXECUTIVE komputerów serii ICL 1900, wyposażonych w interpreter poleceń. W Polsce lat 70.-80. XX wieku rozpowszechniony na komputerach serii Odra 1300, konstruowanych przez nieistniejące już zakłady ELWRO we współpracy z angielską firmą ICL (mających m.in. 100% wymienność każdego oryginalnego oprogramowania ICL).
  Warto wiedzieć że... beta

  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  Instrukcja - w programowaniu jest to najmniejszy samodzielny element imperatywnego języka programowania. Instrukcja może być niskiego poziomu napisana w asemblerze np. mov ax,bx, która po przetłumaczeniu na kod binarny nadaje się do uruchomienia przez procesor lub instrukcja wysokiego poziomu napisana np. w języku C: int a = 5;, która zostanie przetłumaczona na kilka instrukcji niskiego poziomu. Program jest tworzony jako zbiór różnych instrukcji. Instrukcja może zawierać wewnętrzne komponenty (np. wyrażenia).
  Fortran (od wersji 90 do aktualnej) a dawniej FORTRAN (do wersji 77 włącznie) (od ang. FORmula TRANslator) – język programowania pierwotnie zaprojektowany do zapisu programów obliczeniowych, był niegdyś językiem proceduralnym, obecnie jest nadal rozwijanym językiem ogólnego przeznaczenia. Umożliwia programowanie strukturalne, obiektowe (Fortran 90/95), modularne i równoległe (Fortran 2008). Jego zastosowaniami są, między innymi, obliczenia naukowo-inżynierskie, numeryczne, symulacja komputerowa itp.
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  Biblioteka WASC to seria wydawnicza książek z zakresu informatyki, wydawana w latach siedemdziesiątych przez Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.