Jaworowy Potok

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jaworowy Potok przy Rozdrożu pod Muraniem
Jaworowy Potok w dolnej części Doliny Jaworowej

Jaworowy Potok (słow. Javorinka, niem. Uhrnbach, węg. Javorinka-patak) – duży potok w słowackich Tatrach Wysokich, płynący Doliną Zadnią Jaworową i Doliną Jaworową. Wypływa z Żabiego Stawu Jaworowego (1886 m n.p.m.). Ma kilka większych dopływów płynących z bocznych odnóg Doliny Jaworowej. W okolicach Jaworowej Polany tworzy serię niewielkich kaskad. Po opuszczeniu Tatr przepływa w północno-wschodnim kierunku Rowem Podspadzkim przez wsie spiskie: Jaworzyna Tatrzańska i Podspady. W Podspadach zakręca w północno-zachodnim kierunku i doliną pomiędzy Magurą Spiską i grzbietem Skoruśniaka. Na wysokości ok. 805 m n.p.m., powyżej Jurgowa wpada do Białki, jako jeden z jej głównych dopływów.

Tatry Wysokie (słow. Vysoké Tatry, niem. Hohe Tatra, węg. Magas-Tátra) – najwyższa część Tatr o charakterze alpejskim, rozciągająca się pomiędzy Tatrami Zachodnimi od strony zachodniej oraz Tatrami Bielskimi od strony północno-wschodniej. W linii prostej odległość między granicznymi przełęczami wynosi ok. 16,5 km, zaś ściśle wzdłuż grani głównej ok. 26 km. Tatry Wysokie zajmują obszar około 340 km² (czyli nieco mniej niż Tatry Zachodnie), z czego większość (260 km²) znajduje się na Słowacji.Dolina Pięciu Stawów Spiskich (słow. kotlina Piatich Spišských plies, niem. Fünfseenkessel, Kessel der Fünf Seen, węg. Öt-tavi-katlan, Öt-tó-katlan) – dolina położona w słowackich Tatrach Wysokich, wznosząca się nad Doliną Małej Zimnej Wody (Malá Studená dolina) i oddzielona od niej ścianą stawiarską.

Dopływy Jaworowego Potoku (wymienione w kolejności od góry):

 • dopływy lewe: Ryglowa Woda, Żabi Potok Jaworowy, Zielony Potok Jaworowy (Zelený potok), Świstowa Woda, Koński Potok, Suchy Potok Jaworowy, Szeroki Potok (Široký potok), Biały Potok (Biely potok), Borowski Potok, Kobyli Potok, Wojtasowy Potok,
 • dopływy prawe: Zadnia Sobkowa Woda, Skrajna Sobkowa Woda, Sucha Woda Jaworowa, Czarny Potok Jaworowy (Čierny potok), Koperszadzki Potok (Meďodolský potok), Stefanowy Potok (Štefanka), Bujaczy Potok, Międzyścienny Potok (Medzistenný potok), Nowy Potok (Nový potok), Hawrani Potok (Havrani potok), Kotliński Potok, Goliasowski Potok.
 • Szlaki turystyczne[ | edytuj kod]

  Czasy przejścia podane na podstawie mapy.

  Rozdroże pod Muraniem (słow. Rázcestie pod Muráňom) – rozdroże szlaków turystycznych w Dolinie Jaworowej w słowackich Tatrach. Położone jest na wysokości 1083 m n.p.m., w dolnej części tej doliny, tuż przy mostku prowadzącym do polany Gałajdówka i Doliny Zadnich Koperszadów. Krzyżują się tutaj 2 szlaki turystyczne prowadzące w Tatry Wysokie i Tatry Bielskie. Od Jaworzyny Tatrzańskiej do tego rozdroża, cały czas wzdłuż dużego Jaworowego Potoku prowadzi dobra droga jezdna (zakaz wjazdu pojazdów samochodowych i rowerów). Nieco poniżej rozdroża znajdują się zabudowania stacji wodociągowej. Z okolic rozdroża widoki na Jagnięcy Szczyt, Kołowy Szczyt, Lodowy Szczyt i Murań.Żabi Staw Jaworowy (słow. Žabie pleso Javorové, Žabie pleso Javorinské, niem. Krotensee, węg. Varangyos-tó) – staw znajdujący się w Dolinie Zadniej Jaworowej (górna część Doliny Jaworowej), w słowackich Tatrach Wysokich.
  Szlak zielony – szlak zielony biegnie z Jaworzyny Tatrzańskiej przez Rozdroże pod Muraniem, dalej wzdłuż Jaworowego Potoku do Żabiego Stawu Jaworowego, potem na Lodową Przełęcz, skąd wiedzie dalej do Doliny Pięciu Stawów Spiskich.
 • Czas przejścia do Rozdroża pod Muraniem: 30 min w obie strony
 • Czas przejścia od rozdroża na Lodową Przełęcz: 4:30 h, ↓ 3:30 h
 •  Osobny artykuł: Potoki tatrzańskie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  2. Jarosław Januszewski, Grzegorz Głazek, Witold Fedorowicz-Jackowski: Tatry i Podtatrze, atlas satelitarny 1:15 000. Warszawa: GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o., 2005. ISBN 83-909352-2-8.
  3. Tatry Wysokie i Bielskie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2005/06. ISBN 83-87873-26-8.
  4. Tomasz Nodzyński, Marta Cobel-Tokarska: Tatry Wysokie i Bielskie: polskie i słowackie. Warszawa: ExpressMap, 2007. ISBN 978-83-60120-88-0.
  Dolina Zadnia Jaworowa (słow. Zadná Javorová dolina) – najwyżej położone, skręcające w kierunku wschodnim, górne, ułożone tarasowo piętro Doliny Jaworowej (Javorová dolina).Podspady (słow. Podspády, niem. Rausch, Rauschen, Fluder, węg. Zúgó) – osiedle położone u północnych zboczy Tatr Bielskich na Słowacji, pomiędzy Jaworzyną Tatrzańską na zachodzie (3 km) a Zdziarem na wschodzie. Znajduje się przy Drodze Wolności, a administracyjnie należy do Jaworzyny Tatrzańskiej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Hawrani Potok (słow. Havran, Havrani potok) – potok, prawy dopływ Jaworowego Potoku. Cała jego zlewnia znajduje się w słowackich Tatrach Bielskich. Wypływa na wysokości około 1600 m w górnej części progu Hawraniego Kotła. Na odcinku od Hawranich Polan aż po wysokość około 950 m n.p.m. koryto potoku jest wąskie i głęboko wcięte w skały – jest to tzw. Hawrani Kanion. W korycie potoku na tym odcinku znajdują się liczne progi o wysokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. W środkowej części Hawraniego Kanionu uchodzi do Hawraniego Potoku duży Nowy Żleb. Po opuszczeniu Hawraniego Kanionu potok spływa w kierunku północno-wschodnim dolną częścią Doliny Hawraniej. Zachodnie jej zbocza tworzy Mały Wierch, wschodnie Czarny Wierch. Na wysokości około 980 m uchodzi do niego z prawej strony Czarny Potok. Od tego miejsca Hawrani Potok zmienia kierunek na północno-zachodni, opływając podnóża Małego Wierchu. Przepływa pod Drogą Wolności i na wysokości około 910 m uchodzi do Jaworowego Potoku jako jego prawy dopływ. Kilkadziesiąt metrów przed ujściem przyjmuje z prawej strony drugi dopływ – niewielki Goliasowski Potok.
  Białka (słow. Biela voda) – rzeka w woj. małopolskim, prawy dopływ Dunajca. Powstaje w Tatrach na wysokości około 1075 m n.p.m. z połączenia Rybiego Potoku spływającego z polskiej części Tatr z Białą Wodą, spływającą z słowackiej części Tatr. Następuje to u wylotu Doliny Białej Wody i Doliny Rybiego Potoku.
  Żabi Potok Jaworowy – główny ciek wodny Doliny Żabiej Jaworowej (odnoga Doliny Jaworowej) znajdującej się w słowackiej części Tatr Wysokich. Żabi Potok Jaworowy wypływa z Małego Żabiego Stawu Jaworowego i kieruje się na wschód w kierunku głównej gałęzi Doliny Jaworowej. Nieopodal miejsca, w którym przecina go zielono znakowany szlak turystyczny, wpada do Jaworowego Potoku jako jego orograficznie lewy dopływ. Ujście Żabiego Potoku Jaworowego do Jaworowego Potoku znajduje się w Jaworowym Ogrodzie, na wysokości ok. 1525 m n.p.m.
  Skoruśniak (słow. Skorušniak, Skorušiniak) – wzgórze o wysokości 978 m n.p.m. na Pogórzu Spiskim. Wraz z Chowańców Wierchem (1038 m) znajduje się u podnóża Tatr, w widłach rzeki Białki i jej dopływu – Jaworowego Potoku. Od Tatr oddzielone są Rowem Podspadzkim.
  Lodowa Przełęcz (słow. Sedielko, niem. Kleiner Sattelpass, węg. Kis-Nyereg-hágó, 2372 m n.p.m.) – przełęcz położona w głównej grani Tatr pomiędzy Małym Lodowym Szczytem (Široká veža, 2461 m) a Lodową Kopą (Malý Ľadový štít, 2602 m). Zachodnie stoki spod przełęczy opadają do Doliny Zadniej Jaworowej, wschodnie do Dolinki Lodowej – odgałęzienia Doliny Małej Zimnej Wody. W grani opadającej z Małego Lodowego Szczytu ku Lodowej Przełęczy znajduje się kilka niewybitnych obiektów (w kolejności od wierzchołka):
  Spisz (łac. Scepusium, słow. Spiš, niem. Zips, węg. Szepes) – region historyczny. Region ten leży w Centralnych i Wewnętrznych Karpatach Zachodnich, w dorzeczu górnego Popradu, górnego Hornádu oraz w części dorzecza Dunajca (na wschód od Białki). Na północnym zachodzie Spisz sąsiaduje z Podhalem, na północy z ziemią sądecką, na wschodzie z Szaryszem, na południu z Abovem i Gemerem, na południowym zachodzie z Liptowem (zobacz: Regiony Słowacji).
  Szeroki Potok (słow. Široký potok, niem. Širokabach, Viviorabach) – główny ciek wodny Doliny Szerokiej w słowackich Tatrach Wysokich. Źródła potoku znajdują się w środkowych partiach tej doliny. Potok tworzą trzy źródła znajdujące się na wysokości ok. 1150 m n.p.m. zwane Wywierami, których małe strumyczki zlewają się w jeden większy strumień. Szeroki Potok płynie na północ w stronę dolnej części Doliny Jaworowej. W okolicach Jaworzyny Tatrzańskiej wpada do Jaworowego Potoku jako jego lewy dopływ. Szeroki Potok ma w obrębie Doliny Szerokiej dwa większe dopływy, są to: Pitoniakowa Woda i Niedźwiedzia Woda.

  Reklama