• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jaworowski Park Narodowy

  Przeczytaj także...
  Roztocze Janowskie − obszar wyróżniany w ramach Roztocza, położony w jego południowo-wschodniej części, na terytorium Ukrainy. Roztocze Janowskie zajmuje powierzchnię ok. 361 km. Najwyższe wzniesienia występują na europejskim dziale wodnym między Wereszycą i Młynówką (Leworda 400,3 m n.p.m.). W pobliżu Dąbrowicy znajdują sie cztery ostańce, z których najwyższy (Buława) ma 397,2 m n.p.m. Region należy przede wszystkim do dorzecza Wereszycy z Domażyrem i Stawką. Długość sieci rzecznej wynosi 137 km, a gęstość jej 0,380 km/km². Na Roztoczu Janowskim jedno źródło przypada na 9-50 km². Lasy zajmują 57% jego powierzchni.Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) – komisja odpowiedzialna za ustalanie polskich nazw geograficznych świata (egzonimów) oraz za reprezentowanie Polski w kwestiach nazewnictwa geograficznego na arenie międzynarodowej.
  Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.

  Jaworowski Park Narodowy (ukr. Яворівський національний природний парк, „Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy”) – park narodowy w zachodniej Ukrainie, położony na Roztoczu Janowskim, głównie w dorzeczu Wereszycy. Park został utworzony 4 lipca 1998 roku i obejmuje 7078,6 ha. Szata roślinna składa się z około 700 gatunków roślin naczyniowych, z czego 40 wpisanych jest do Czerwonej księgi Ukrainy. Na terenie parku występuje m.in. wąż Eskulapa. Ukształtowanie terenu wyżynne z najwyższym wzniesieniem – Buława 397 m n.p.m.

  Rezerwat przyrody „Roztocze” (ukr. Природний заповідник „Розточчя”)– rezerwat przyrody o powierzchni 2084,5 ha, położony w zachodniej Ukrainie, na Roztoczu Janowskim, utworzony w 1984 roku. Obejmuje lasy bukowo-sosnowe oraz podmokłe łąki. Występuje tu 885 gatunków roślin naczyniowych, 212 mszaków, 65 porostów oraz 20 gatunków niebiesko-zielonych wodorostów. Roztoczański Park Narodowy – park narodowy położony w środkowo-wschodniej części Polski, na Roztoczu, utworzony 10 maja 1974 roku. Siedziba dyrekcji parku i muzeum przyrodniczego znajduje się w Zwierzyńcu. Godłem parku jest konik polski.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Roztoczański Park Narodowy
 • Park Przyrodniczy „Rezerwat Roztocze”
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Roztocze. Środowisko przyrodnicze, Jan Buraczyński (red.), Lublin: Wydaw. Lubelskie, 2002, s. 324-325, ISBN 83-87399-10-8, OCLC 749533923.
 • Artur Pawłowski: Roztocze - przewodnik. Wyd. II. Pruszków: Oficyna Wydawnicza REWASZ, 2011, s. 20-22. ISBN 978-83-62460-16-8.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Parku (ukr.)
 • Яворівський національний природний парк – Україна Інкогніта (ukr. • ros.)
 • Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.Rośliny naczyniowe (Tracheophyta) – grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji. W nomenklaturze filogenetycznej jest wyróżniana jako klad, siostrzany dla jednej z linii rozwojowych mszaków (najprawdopodobniej mchów Bryophyta). W tradycyjnych systemach hierarchicznych grupa ze względu na zróżnicowanie i bogactwo form tworzących ją roślin, podnoszona jest do rangi podkrólestwa Tracheobionta lub nie jest w ogóle określana za pomocą rang systematycznych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wereszyca – rzeka na Ukrainie, lewy dopływ Dniestru, przepływa przez Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański. Bierze ona swój początek na Roztoczu w Janowskim Stawie i wpada do Dniestru. Długość 92 km.
  Wąż Eskulapa (Zamenis longissimus, syn. Elaphe longissima) – gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae).
  Park narodowy – forma ochrony przyrody występująca w większości państw świata; obszar powołany przez władzę szczebla krajowego celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd., jednak obszar przynajmniej w pewnym zakresie jest udostępniony do zwiedzania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.