• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jaworowa - Rudawy Janowickie

  Przeczytaj także...
  Brama Lubawska (332.41, cz. Libovské sedlo) – obniżenie śródgórskie w Sudetach Środkowych w południowo-zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim. Brama Lubawska to jedna z trzech kotlin wchodzących w skład Kotliny Kamiennogórskiej.Kamienna Góra (tuż po wojnie Kamienogóra bądź Kamieniogóra, niem. Landeshut) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w Kotlinie Kamiennogórskiej, u podnóża Gór Kruczych będących częścią Gór Kamiennych w Sudetach Środkowych.
  Europejski długodystansowy szlak pieszy oznaczony symbolem E3 jest znakowanym szlakiem turystycznym, jednym z 11 europejskich szlaków wędrówkowych.

  Jaworowa – (niem. Lauschberg) szczyt w Rudawach Janowickich o wysokości 760 m n.p.m.

  Jaworowa znajduje się w południowo-wschodniej części Rudaw Janowickich. Leży w ramieniu odchodzącym od głównego grzbietu w kierunku wschodnim. Od zachodu znajduje się Bukowa, natomiast od wschodu Szarak, kończący to ramię.

  Jaworowa ma kształt wydłużonego grzbietu o rozciągłości WSW-ENE. Odchodzi od niej ku południowi krótkie, boczne ramię, zakończone Krowią nad Szarocinem. Na południowym wschodzie masyw Jaworowej łączy się z niewysokim grzbietem z Banią, należącym już do Bramy Lubawskiej. Na północ od Jaworowej ciągnie się dolina Żywicy, w której znajduje się wieś Czarnów, zaś na południe dolina Świdnika z Szarocinem.

  Kulm – morska facja dolnego karbonu (dinantu) składająca się z osadów detrytycznych (okruchowych skał niewęglanowych).Pisarzowice (przed 1945 niem. Schreibendorf) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra, na pograniczu Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich i Kotliny Kamiennogórskiej w Sudetach Środkowych.

  Jaworowa zbudowana jest ze skał osadowych zachodniego skrzydła niecki śródsudeckiej. Są to dolnokarbońskie (kulmowe) piaskowce i zlepieńce. Zlepieńce i szarogłazy tworzą na grzbiecie i zboczach grzędy i skałki, m.in. Przednia Skalica.

  Zbocza góry porastają lasy świerkowe z domieszką sosny, buka i brzozy.

  Jaworowa znajduje się na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

  Sosna (Pinus L. 1753) – rodzaj roślin z rodziny sosnowatych (Pinaceae Lindl.) obejmujący niemal 115 gatunków drzew i krzewów. Występują przeważnie w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej, choć niektóre gatunki rosną również w strefach cieplejszych (tu jednak zwykle w górach). W Ameryce Środkowej najdalej na południe sięgają do Gwatemali, Salwadoru i Nikaragui, zaś w Azji do Archipelagu Malajskiego. Jedyne naturalne stanowisko na półkuli południowej znajduje się na Sumatrze (P. merkusii).Świdnik (niem. Schweinsbach) – rzeka, lewy dopływ Bobru w górnym jego biegu, o długości 26 km. Wypływa w Karkonoszach, pomiędzy Przełęczą Kowarską a Rozdrożem Kowarskim, na wysokości 780 m n.p.m., uchodzi w Błażkowej, na granicy z Janiszowem, na wysokości 465 m n.p.m. Jego zlewnia wynosi 37,5 km²; odwadnia północno-wschodnie zbocza Lasockiego Grzbietu, północną część Wzgórz Bramy Lubawskiej i południowo-wschodni fragment Rudaw Janowickich. Przepływa przez Ogorzelec, Leszczyniec i Szarocin. Wzdłuż jego górnego biegu prowadzi droga wojewódzka 367. W jego wodach żyją pstrąg potokowy, głowacz białopłetwy, strzebla potokowa.

  Szlaki turystyczne[]

  Północnym zboczem Jaworowej przechodzi szlak turystyczny:

 • szlak turystyczny niebieski niebieski – SkalnikCzarnówRozdroże pod BobrzakiemWilkowyjaPisarzowice - Kamienna Góra (Europejski Szlak E3)
 • Bibliografia[]

 • Marek Staffa (red.): Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 5 Rudawy Janowickie. Wrocław: Wydawnictwo I-Bis, 1998. ISBN 83-8577-327-4. (pol.)
 • Rudawy Janowickie mapa turystyczna, skala 1:25 000, Wydawnictwo Turystyczne "PLAN", Jelenia Góra, 2006, ISBN 83-60044-45-7.
 • Słownik geografii turystycznej Sudetów – słownik opisujący wszystkie miejscowości i obiekty fizjograficzne położone na terenie polskich Sudetów. Ukazywał się w latach 1989-2008. Redaktorem pracy był Marek Staffa. Zespół autorski tworzyli: Marek Staffa, Krzysztof R. Mazurski, Janusz Czerwiński. Przy niektórych tomach współpracowali także Julian Janczak, Grzegorz Pisarski, Czesław Zając i Jacek Potocki.Świerk (Picea A. Dietr.) – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków. Występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej. Gatunkiem typowym jest Picea rubra A. Dietrich.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szarocin (przed 1945 niem. Pfaffendorf) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra nad Świdnikiem.
  Skały osadowe (sedymentacyjne) – jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstają przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr), na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego. Nauka zajmująca się powstawaniem skał osadowych to sedymentologia.
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Zlepieniec, konglomerat, żwirowiec – grubookruchowa, lita skała osadowa o różnych barwach, złożona z ziaren żwiru (lub głazów) spojonych lepiszczem. Różni się od żwiru obecnością lepiszcza.
  Rudawski Park Krajobrazowy – położony w południowej części województwa dolnośląskiego na terenie gmin Bolków, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Marciszów, Mysłakowice oraz miast Jelenia Góra, Kamienna Góra i Kowary. Swym obszarem obejmuje Rudawy Janowickie wraz z Górami Sokolimi i Wzgórzami Karpnickimi oraz Góry Ołowiane w Górach Kaczawskich i Góry Lisie w Kotlinie Kamiennogórskiej. Chroni naturalne górskie i rzeczne geokompleksy przyrodnicze, m.in. określone w 2010 roku rezerwatem przyrody Trzcińskie Mokradła. Przez park przepływa przełomową doliną rzeka Bóbr. Znajduje się tam również wiele interesujących form skalnych zbudowanych z granitów, gnejsów, amfibolitów, zieleńców, zlepieńców (np. skałki, gołoborza) i obszarów łąkowych o wybitnych walorach botanicznych.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Szarogłaz (waka, szarowaka, szarowiak) – odmiana piaskowca zawierająca co najmniej 25% okruchów skalnych w materiale detrytycznym (szkielecie ziarnowym). Skała osadowa, okruchowa, zwięzła, masywna, warstwowana lub bezładna zawierająca kwarc oraz ortoklaz, plagioklazy, okruchy i minerały skał krystalicznych: diabazów, melafirów, łupków krystalicznych, skał magmowych i metamorficzne a także minerały ilaste.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.