• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jawornik - dopływ Wisły

  Przeczytaj także...
  Beskid Śląski (czes. Slezské Beskydy, 513.45) – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Jest mezoregionem wchodzącym w skład prowincji Karpat Zachodnich. Najwyższymi szczytami Beskidu Śląskiego są Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i Barania Góra (1220 m n.p.m.), natomiast dla części czeskiej Czantoria Wielka (995 m n.p.m.).Pasmo Czantorii – jeden z grzbietów Beskidu Śląskiego, znany również pod nazwą Pasmo Stożka i Czantorii. Znajduje się pomiędzy dolinami Olzy i Wisły, stanowi więc granicę zlewisk Wisły i Odry. Wzdłuż grzbietu biegnie także granica państwowa pomiędzy Polską i Czechami. najwyższe szczyty: Wielka Czantoria (995 m n.p.m.), Kiczory (990 m n.p.m.) i Stożek Wielki (979 m n.p.m.).
  Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.

  Jawornikpotok w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim, lewobrzeżny dopływ Wisły. Długość ok. 4,8 km.

  Płynie w całości na terenie miasta Wisły. Źródła na wysokości 780–815 m n.p.m., na północno-wschodnich stokach Soszowa Wielkiego. Spływa w kierunku północnym, a następnie północno-wschodnim i uchodzi do Wisły na wysokości 410 m n.p.m., u stóp góry Czajka. W dolinie Jawornika rozłożone są zabudowania jednej z dzielnic miasta Wisły – Jawornika.

  Klon jawor, jawor, klon jaworowy (Acer pseudoplatanus L.) – gatunek drzewa z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae). Występuje naturalnie w środkowej Europie i północnym Kaukazie, poza tym zawleczony.Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.

  Nazwa pochodzi od licznie tu ongiś rosnących jaworów. Łąka "w Jaworniku" zanotowana została w dokumentach Księstwa Cieszyńskiego już w 1788 r., natomiast potok Jawornik (niem. Bach Jawornik) pojawił się po raz pierwszy na mapach katastralnych gmin Śląska Cieszyńskiego z 1836 r.

  Soszów Wielki (czes. Velký Šošov; 886 m n.p.m.) – szczyt górski w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim. Grzbietem przez szczyt biegnie granica państwowa pomiędzy Polską a Czechami.Wisła (cz. Visla, niem. Weichsel) – miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w Beskidzie Śląskim. Ośrodek wypoczynkowy, turystyczny, sportowy i luteranizmu w Polsce. Na terenie miasta swoje źródła ma największa polska rzeka o tej samej nazwie – Wisła.

  Doliną Jawornika biegnie niebiesko znakowany szlak turystyczny z Wisły Uzdrowiska do schroniska pod Wielkim Soszowem, a w jej górnej części zaczynają się czarne znaki szlaku turystycznego na przełęcz Beskidek.

  Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Bibliografia[]

 • Barański Mirosław: Beskid Śląski. Pasmo Stożka i Czantorii, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1996, ISBN 83-7005-370-X;
 • Beskid Śląski. Mapa turystyczna 1:50 000, wyd. II, Compass Kraków 2004, ISBN 83-89165-68-6;
 • Mapa topograficzna 1:25 000, arkusz nr 541.43 Ustroń, wydanie 1, Główny Urząd Geodezji i Kartografii (druk: 1984);
 • Mrózek Robert: Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 586, Katowice 1984, ISBN 82-00-00622-2 (formalnie błędny numer ISBN).
 • Przypisy

  1. Mrózek Robert: Nazwy miejscowe ..., s. 82

  Zobacz też[]

 • Jawornik
 • Jawornik – dawniej góralskie osiedle o rozproszonej zabudowie, obecnie intensywnie rozbudowująca się dzielnica wypoczynkowa w północnej części miasta Wisły, wzdłuż doliny potoku Jawornik i na otaczających ją zboczach. Jest to również jedna z 7 jednostek pomocniczych miasta Wisła, osiedle nr 3.Księstwo Cieszyńskie (łac. Ducatus Tessinensis, niem. Herzogtum Teschen, czes. Těšínské knížectví) – śląskie księstwo ze stolicą w Cieszynie, istniejące w latach 1290-1918. W latach 1290-1653 znajdowało się pod panowaniem miejscowej linii Piastów. W 1653 roku przeszło pod panowanie Habsburgów. Od 1722 roku książęta cieszyńscy pochodzili z dynastii książąt lotaryńskich, w latach 1767-1822 z dynastii Wettynów, a od 1822 do 1918 roku z dynastii Habsburgów lotaryńskich.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Przełęcz Beskidek (czes. Beskydek, Beskydské sedlo) – przełęcz (684 m n.p.m.) w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim. Znajduje się w głównym grzbiecie wspomnianego pasma, którym biegnie granica polsko-czeska. Oddziela Wielką Czantorię (na północy) od Małego Soszowa (na południu).
  Śląsk Cieszyński (cz. Těšínské Slezsko, niem. Teschener Schlesien) – kraina historyczna w Polsce i Czechach, obejmująca południowo-wschodnią część Śląska, skupioną wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy. Jego obszar to ok. 2280 km², obecnie teren ten zamieszkuje ponad 800 tysięcy ludzi (463 tysiące po stronie czeskiej plus ok. 350 tysięcy osób po polskiej). Granice regionu ukształtowały się wraz z powstaniem kasztelanii cieszyńskiej po raz pierwszy wzmiankowanej w 1155 roku, następnie region utrwalił się w postaci księstwa, które począwszy od piętnastego wieku poczęło tracić okresowo lub na stałe terytorialną jedność, pomimo tego przez dłuższy czas wśród mieszkańców utrzymywało się wspólne poczucie więzi.
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.