• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jawnuta

  Przeczytaj także...
  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.Kiejstut, Kęstutis (ur. ok. 1308/1310, zm. 15 sierpnia 1382) – książę trocki, współrządca (wraz z Olgierdem) Litwy od 1345, wielki książę litewski 1381-1382, syn Giedymina, ojciec Witolda, Zygmunta i Danuty Anny. W 1381 po zdobyciu Wilna popadł w konflikt ze swoim bratankiem, Władysławem Jagiełłą, synem Olgierda, po którym Jagiełło uwięził stryja w Krewie. Niedługo później Kiejstut zmarł, być może zgładzony z rozkazu bratanka. Z małżeństwa z Birutą pozostawił synów Witolda i Zygmunta oraz córkę Ryngałłę.
  Zasławscy-Mścisławscy – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego, będący gałęzią dynastii Giedyminowiczów.

  Jawnuta (Jewnuta), (lit. Jaunutis), chrzestne imię Iwan (ur. ok. 1308, zm. po 1366) – jeden z młodszych synów wielkiego księcia litewskiego Giedymina, wielki książę litewski w latach 1341-1344.

  Dokładna data urodzenia Jawnuty jest nieznana; badacze sądzą, że urodził się około 1308 roku.

  Wyznaczony przez ojca na władcę Wilna i swego następcę. Jednakże jego bracia postanowili ogłosić wielkim księciem Olgierda i oddać jemu Wilno. W 1344 roku Kiejstut zajął miasto. Jawnuta zbiegł do Moskwy, gdzie przyjął prawosławie, mając nadzieję na pomoc moskiewską w odzyskaniu tronu wielkoksiążęcego. Rachuby te spełzły na niczym. Jawnuta zmuszony był powrócić do ojczyzny, pogodził się z braćmi i osiadł w wydzielonej mu przez nich dzielnicy, Księstwie Zasławskim, gdzie zmarł. Miał trzech synów: Siemiona (wzm. 1386), Grzegorza i Michała (zm. 1399), który był przodkiem książęcego rodu Zasławskich-Mścisławskich.

  Giedymin, także Gedymin, lit. Gediminas, biał. Гедымін (Giedymin) (ur. ok. 1275, zm. w grudniu 1341 pod Wieloną) – wielki książę litewski w latach 1316–1341, założyciel dynastii Giedyminowiczów, dziad Jagiełły.Olgierd (biał. Альгерд, ros. Ольгерд, lit. Algirdas, ur. ok. 1296 lub ok. 1304, zm. 1377) – wielki książę litewski, syn Giedymina, z dynastii Giedyminowiczów.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów.


  Warto wiedzieć że... beta

  Prawosławie – doktryna ortodoksyjnego (gr. ὀρθόδοξος – prawdziwie, prawidłowo wierzący) Kościoła chrześcijańskiego – jednej z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła katolickiego, powstałych w wyniku rozłamu w chrześcijaństwie z 1054 roku (tzw. schizmy wielkiej – co uznaje się historycznie bardziej uzasadnione niż pojęcie tzw. schizmy wschodniej).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.