• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Java EE  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  W programowaniu komputerowym framework albo platforma programistyczna jest szkieletem do budowy aplikacji. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. Programista tworzy aplikację, rozbudowując i dostosowując poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu, tworząc w ten sposób gotową aplikację.XDoclet – otwarta biblioteka pozwalająca na programowanie zorientowane na atrybuty w języku Java poprzez wstawianie specjalnych znaczników Javadoc.

  Java Platform, Enterprise Edition (również jako Java Enterprise, J2EE oraz Java EE czasami tłumaczona jako Java Korporacyjna) jest szeroko rozpowszechnioną serwerową platformą programistyczną języka Java. Definiuje standard tworzenia aplikacji w języku programowania Java opartych o wielowarstwową architekturę komponentową. Komponenty są zwykle osadzane na serwerze aplikacyjnym obsługującym Java Enterprise. Standard ten określa zestaw interfejsów programistycznych jakich musi dostarczać zgodny serwer aplikacyjny.

  Cienki klient (ang. thin client) – komputer bądź specjalizowane urządzenie (terminal komputerowy) wraz z odpowiednim oprogramowaniem typu klient, umożliwiające obsługę aplikacji stworzonej w architekturze klient-serwer. Cechą szczególną cienkiego klienta jest niezależność od obsługiwanej aplikacji serwerowej (jej zmiana nie pociąga za sobą konieczności wymiany oprogramowania klienta). Dodatkowym atutem jest niewielkie zapotrzebowanie na moc przetwarzania.Enterprise JavaBeans (EJB) – technologia "po stronie serwera" będąca jednym z elementów specyfikacji Korporacyjnej Javy JEE / J2EE. Na EJB można spojrzeć jak na podzbiór możliwości Korporacyjnej Javy w kontekście zarządzania beanami - ziarnami EJB - udostępniających im usługi jak transakcyjność, trwałość, rozproszenie, bezpieczeństwo, wielodostęp, itp. Jedyne, co wymaga się od programisty korzystającego ze specyfikacji EJB, to dostosowanie do pewnego interfejsu EJB (wymogów implementacyjnych), którego zastosowanie zwalnia użytkownika EJB (dostawcy ziarna lub całego modułu ziaren EJB) z konieczności opracowywania własnych metod obsługi komponentów.

  Standard Java Enterprise aktualnie tworzony jest przez Oracle, które wykupiło oryginalnego twórcę – Sun Microsystems. Firma ta dostarcza poza definicją interfejsów programistycznych, wzorcową implementację serwera aplikacyjnego (otwarta wersja: GlassFish, komercyjna Sun Java System Application Server).

  Rozwiązanie oparte na Java Enterprise powinno poprawnie funkcjonować na dowolnej platformie sprzętowej, systemie operacyjnym czy też serwerze aplikacji Java Enterprise. Zdarza się, iż aplikacje wymagają pewnych zmian przy przenoszeniu na inny serwer. Wynika to z faktu, iż nie wszystkie aspekty funkcjonowania aplikacji są objęte specyfikacją.

  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.Struts – otwarty framework dla aplikacji tworzonych w języku programowania Java. Podstawowymi zastosowaniami Struts są prezentacja danych oraz kontrolowanie danych (widok i kontroler w modelu MVC).

  Standardowe API[ | edytuj kod]

  Standard Java Enterprise obejmuje obecnie interfejsy programistyczne do:

 • łączenia ze sobą oraz wdrażania komponentów
 • tworzenia komponentów implementujących logikę biznesową w tym komponentów obsługujących komunikację asynchroniczną (EJB)
 • obsługi komunikacji za pomocą komunikatów (JMS)
 • dostępu do danych za pomocą mapowania obiektowo relacyjnego (JPA)
 • zapewnienia transakcyjności operacji (JTA)
 • zapewnienia bezpieczeństwa
 • definiowania interfejsu użytkownika typu thin client (Servlet API, JSP, JSF)
 • obsługi technologii XML-owych oraz usług sieciowych (JAX-WS, JAX-RPC, JAXB, SAAJ, StAX)
 • wysyłania poczty (Java Mail)
 • Java SE (Java Platform, Standard Edition znane wcześniej jako J2SE) – specyfikacja opracowana przez firmę Sun Microsystems opisująca podstawową wersję platformy Java. Pozwala tworzyć i uruchamiać aplikacje napisane w języku Java na komputerach stacjonarnych i serwerach. Java SE zawiera klasy pozwalające tworzyć aplikacje WWW. Stanowi podstawę dla Java EE (Java Platform, Enterprise Edition).Streaming API for XML (StAX) jest interfejsem programistycznym aplikacji (API) napisanym w języku Java, służącym do odczytywania i zapisywania dokumentów w języku XML. Standard ten jest zrealizowaną w Javie ideą parsingu strumieniowego. Został on opracowany w ramach JSR-173, a implementacja parsera była znana także jako Sun Java Streaming XML Parser.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Apache Ant to narzędzie służące do zautomatyzowania procesu budowy oprogramowania. Podobne do programu Make ale napisane w języku Java do wykorzystania przede wszystkim z programami napisanymi w tym języku.
  Interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.
  Java Naming and Directory Interface (JNDI) jest interfejsem Javy usług katalogowych, który umożliwia klientom odkrywanie i wyszukiwanie danych oraz obiektów za pomocą nazw.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  Oracle Corporation NASDAQ: ORCL – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania do szeroko rozumianej obsługi przedsiębiorstw, a w szczególności systemów zarządzania bazą danych (zobacz: baza danych Oracle). Oracle jest trzecim pod względem przychodów sprzedawcą oprogramowania na świecie po firmach Microsoft i IBM.
  Java Persistence API (skrót JPA) – oficjalny standard mapowania obiektowo-relacyjnego (ORM) firmy Sun Microsystems dla języka programowania Java.
  Mapowanie obiektowo-relacyjne (ang. Object-Relational Mapping ORM) – sposób odwzorowania obiektowej architektury systemu informatycznego na bazę danych (lub inny element systemu) o relacyjnym charakterze.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.