• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jasnotowe

  Przeczytaj także...
  Jasnotowe (Lamiidae Takht. ex Reveal, Phytologia 74: 178, 1993) - podklasa roślin należących do klasy Rosopsida. Liczy ponad 40 000 gatunków zgrupowanych w 53 rodzinach.Okwiat, okrywa kwiatowa (ang. perianth, łac. perigonium, perianthium) – część kwiatu stanowiąca ochronę dla rozwijających się pręcików i słupków. U roślin owadopylnych okwiat pełni także funkcję powabni dzięki zapachowi i kolorom, dla zapylających je owadów, ptaków, ssaków i innych zwierząt.
  Barwa – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku.

  Jasnotowe (Lamiidae Takht. ex Reveal, Phytologia 74: 178, 1993) - podklasa roślin należących do klasy Rosopsida. Liczy ponad 40 000 gatunków zgrupowanych w 53 rodzinach.

  Oliwkowce (Oleales Lindl.) – rząd roślin należący do podklasy jasnotowych (Lamiidae Takht. ex Reveal), klasy Rosopsida Batsch.Korona (łac. corolla, ang. corolla) – element kwiatu składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów, lub innych zwierząt zapylających kwiaty. Korona stanowi wewnętrzną część okwiatu.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Pokrój Są to najczęściej rośliny zielne, ale nie brak krzewów i drzew. Liście Najczęściej naprzeciwległe lub okółkowe Kwiaty Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę, która jest zawsze zrosłopłatkowa. Kwiaty - często duże i jaskrawo zabarwione są grzbieciste.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Nowy podział[ | edytuj kod]

 • Nadrząd: Gentiananae Thorne ex Reveal, Novon 2: 236 1992 -
 • Rząd: Apocynales Bromhead 1838 - toinowce
 • Rząd: Gentianales Lindl., Nix. Pl.: 19 1833 - goryczkowce
 • Rząd: Rubiales Dumort., Anal. Fam. Pl.: 29 1829 - marzanowce
 • Nadrząd: Lamianae Takht., Sist. Filog. Cvetk. Rast.: 405 1967 - jasnotopodobne
 • Rząd: Hippuridales Thomé, Lehrb. Bot., ed. 4: 254, 256 1874 -
 • Rząd: Hydrostachyales Diels ex Reveal, Phytologia 74: 174 1993 -
 • Rząd: Lamiales Bromhead, Mag. Nat. Hist., ser. 2,2: 210 1838 - jasnotowce, wargowce
 • Nadrząd: Loasanae R. Dahlgren ex Reveal, Phytologia 79: 71 1996 -
 • Rząd: Loasales Bessey, Nebraska Univ. Stud. 7: 351 1907 -
 • Nadrząd: Oleanae Takht., Divers. Classif. Fl. Pl.: 449 1997 -
 • Rząd : Oleales Lindl., Nix. Pl.: 19 1833 - oliwkowce
 • Nadrząd: Solananae R. Dahlgren ex Reveal, Novon : 236 1992 -
 • Rząd: Solanales Dumort., Anal. Fam. Pl.: 20 1829 - psiankowce
 • Stary podział - rzędy[ | edytuj kod]

 • goryczkowce (Gentianales)
 • jasnotowce (Lamiales)
 • ogórecznikowce (Boraginales)
 • oliwkowce (Oleales)
 • powojowce (Convulvulales)
 • psiankowce (Solanales)
 • rzęślowce (Callitrichales)
 • trędownikowce (Scrophulariales)
 • Ogórecznikowate, szorstkolistne (Boraginaceae Juss.) – rodzina drzew, krzewów i roślin zielnych o niejasnej pozycji w systemie okrytonasiennych. Należy do niej od 1,5 do 2 tysięcy gatunków, które występują głównie na półkuli północnej. W Polsce występuje ok. 40 gatunków ogórecznikowatych.Krzew – roślina drzewiasta o zdrewniałej łodydze, która od nasady rozgałęzia się na wiele pędów równorzędnych. W przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej – pnia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Psiankowce (Solanales Dumort.) – rząd roślin okrytonasiennych należący do kladu astrowych. W obrębie rzędu wyróżnia się 5 rodzin obejmujących 165 rodzajów z 4080 gatunkami.
  Liść (łac. folium) – organ roślinny, element budowy części osiowej (pędowej) roślin telomowych. Wyrastające z węzłów końcowe elementy rozgałęzień pędu, wyodrębniające się ze względu na funkcję i budowę od łodygi (nie mają np. zdolności do nieprzerwanego wzrostu). Pełnią głównie funkcje odżywcze i z tego powodu mają zwykle dużą powierzchnię umożliwiającą ekspozycję na odpowiednią ilość promieniowania słonecznego. Poza tym liście biorą udział w transpiracji, gutacji i wymianie gazowej. Nierzadko liście pełnią także funkcje spichrzowe, czepne, ochronne, obronne i pułapkowe, w takich przypadkach ulegając daleko idącym przystosowaniom w zakresie funkcji i budowy.
  Drzewa – grupa roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Grupa ta nie jest taksonem – grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Drzewa są roślinami wieloletnimi o zdrewniałych łodygach (i zwykle też korzeniach). Od innych roślin drzewiastych (krzewów i krzewinek) różnią się posiadaniem łodygi głównej (pnia) rozgałęziającej się dopiero od pewnej wysokości. Liczne rozgałęzienia wraz z listowiem tworzą koronę drzewa. Do drzew zalicza się niekiedy rośliny posiadające kłodzinę zamiast pnia zakończoną pękiem liści tj. paprocie drzewiaste, sagowcowe, palmy, pandany, juki i draceny. Bardziej zawężone definicje wyłączają wieloletnie rośliny o zdrewniałych łodygach, które nie posiadają zdolności przyrostu na grubość i nie tworzą korony ze zdrewniałych rozgałęzień łodygi. Dział botaniki zajmujący się drzewami to dendrologia (gr. δένδρον – drzewo). W Polsce kilkadziesiąt tysięcy najstarszych i najbardziej okazałych drzew podlega ochronie prawnej jako pomniki przyrody. W leksykonach lub spisach gatunków roślin drzewa bywają oznaczane symbolem przypominającym symbol Saturna lub alchemiczny symbol ołowiu, tj. podwójnie kreślone h. (Pojedynczo kreślone h, czyli ħ, oznacza krzew)
  Oliwkowce (Oleales Lindl.) – rząd roślin należący do podklasy jasnotowych (Lamiidae Takht. ex Reveal), klasy Rosopsida Batsch.
  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:
  Marzanowce (Rubiales Dumort.) – rząd roślin okrytonasiennych wyróżniany w niektórych systemach klasyfikacyjnych (np. w systemie Reveala z lat 1993–1999).
  Goryczkowce (Gentianales Lindl.) – rząd roślin okrytonasiennych. Należą do niego drzewa, krzewy i rośliny zielne o kwiatach obupłciowych i koronie zrośniętej z 4-5 płatków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.