• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jaskra  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Nerw wzrokowy (łac. nervus opticus) – II nerw czaszkowy, część drogi wzrokowej. Przebiega od siatkówki do skrzyżowania wzrokowego.Goniotomia - to okulistyczny zabieg operacyjny stosowany w leczeniu jaskry wrodzonej polegający na przecięciu kąta przesączania celem jego udrożnienia.
  Czynniki ryzyka[ | edytuj kod]
 • wiek powyżej 40. roku życia
 • jaskra w rodzinie (I stopień pokrewieństwa: rodzice, rodzeństwo)
 • choroby kardiologiczne (nadciśnienie tętnicze)
 • migrena, bóle głowy
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • znaczny stopień wady wzroku (nadwzroczność, krótkowzroczność)
 • choroby gałki ocznej
 • retinopatia cukrzycowa
 • uraz
 • leczenie kortykosteroidami
 • długotrwałe stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych (Amerykańsko-chińska grupa badaczy przebadała 3,4 tys. Amerykanek w wieku ponad 40 lat. Badane, które stosowały doustne środki antykoncepcyjne, miały 2-krotnie częściej diagnozowaną jaskrę.)
 • glutaminian sodu w pokarmie
 • Liczne leki, które odznaczają się działaniem parasympatykolitycznym, mogą zaostrzać przebieg jaskry z wąskim kątem przesączania. Poprzez poszerzenie źrenicy sprzyjają bowiem zamknięciu kąta przesączania i z tego względu podawanie ich jest przeciwwskazane. To przeciwwskazanie dotyczy wyłącznie chorych z tą (rzadką w Polsce) formą choroby.

  Leki beta-adrenolityczne (inaczej β-blokery, leki β-sympatykolityczne; ATC (medycyna): C07) – grupa leków działających antagonistycznie na receptory β1 i β2 adrenergiczne. Hamują aktywność układu współczulnego, wywierając działanie na niemal cały organizm. Jest to jedna z najważniejszych grup leków stosowanych w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca. Znajdują też zastosowanie w leczeniu innych schorzeń.Klinika Oczna. Acta Ophthalmologica Polonica – naukowe czasopismo okulistyczne, organ Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Kwartalnik.

  Rozpoznanie[ | edytuj kod]

  Dla rozpoznania jaskry konieczne jest stwierdzenie:

 • charakterystycznych zmian zanikowych tarczy nerwu wzrokowego
 • charakterystycznych ubytków w polu widzenia.
 • Stosuje się następujące badania diagnostyczne:

 • pomiar ciśnienia śródgałkowego
 • ocenę tarczy nerwu wzrokowego
 • badanie pola widzenia
 • gonioskopię.
 • Stosowana jest również spektralna optyczna tomografia koherencyjna (SOCT), która jest czulsza w wykrywaniu zmian jaskrowych od klasyfikacji regresji Moorfields w badaniu skaningowej laserowej oftalmoskopii (HRT). W celu właściwej diagnozy wskazane jest wykonanie obu badań (SOCT i HRT).

  Tomografia Optyczna z użyciem światła częściowo spójnego (ang. Optical Coherence Tomography - OCT) jest metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie wysokiej rozdzielczości podpowierzchniowych obrazów materiałów przepuszczających światło.Tetrahydrokannabinol (THC) – organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów, izomer kannabidiolu i główna substancja psychoaktywna zawarta w konopiach. Jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, natomiast rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, np. alkoholu, tłuszczach.

  Ze względu na to, że często jaskra przebiega bez- lub skąpoobjawowo, istotne znaczenie ma wykonywanie profilaktycznych okresowych badań wzroku w celu jej wykrycia. Zalecana częstość wykonywania badań zależy od wieku i od występowania dodatkowych czynników ryzyka: należy je przeprowadzać co dwa lata, co roku, a nawet co pół roku.

  Brymonidyna (łac. Brimonidinum) – silny, selektywny agonista α2-adrenoreceptora. Obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe, poprzez zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej w gałce ocznej oraz ułatwienie jej dopływu.Latanoprost (łac. latanoprostum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, prolek, analog prostaglandyny, stosowany w leczeniu stanów przebiegających z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym.

  Nowe metody diagnostyczne[ | edytuj kod]

  Pomiar ciśnienia w oku[ | edytuj kod]

  Badania naukowe testują przenośne tonometry do domowego pomiaru ciśnienia oka, dzięki miękkiej soczewce kontaktowej, w której znajdują się czujniki zmian krzywizny rogówki oka w rąbku rogówki. Zmiany krzywizny są powiązane ze zmianą ciśnienia wewnątrz gałki, stąd można pośrednio śledzić zmiany ciśnieniowe w gałce oka. .

  Cholinolityki, antycholinergiki; parasympatykolityki; substancje o działaniu cholinolitycznym (antycholinergicznym); antagoniści receptorów muskarynowych to substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny. Cholinolityki mają wielokierunkowe działanie na organizm, wiele z nich jest truciznami, środkami psychoaktywnymi (delirianty) i lekami. Wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie (działanie antagonistyczne) receptorów muskarynowych. Z uwagi na powodowanie zaburzeń OUN (szczególnie u ludzi starszych) ich stosowanie wymaga dużej rozwagi i zatosowania odtrutki, w razie potrzeby. W przypadku majaczenia podaje się leki blokujące receptor D2 (np. haloperidol), przy zatruciu atropiną podaje się fizostygminę.Ciśnienie śródgałkowe, ciśnienie wewnątrzgałkowe – ciśnienie, jakie zawartość gałki ocznej wywiera na ścianę twardówki i rogówki. Jego badanie (tonometria) odbywa się za pomocą tak zwanego tonometru. Prawidłowe ciśnienie śródgałkowe wynosi około 16 mm Hg (2,1 kPa), a za górną granicę normy przyjmuje się wartości 20–22 mm Hg. Wartości powyżej 21 mm Hg (2,8 kPa) zdarzają się w 2,5%, a powyżej 24 mm Hg (3,2 kPa) w 0,15% zdrowej populacji.
  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komora przednia oka, komora przednia gałki ocznej (łac. camera bulbi oculi anterior) – przestrzeń wypełniona cieczą wodnistą, ograniczona od przodu tylną powierzchnią rogówki i niewielką częścią twardówki, od tyłu częścią ciała rzęskowego, tęczówką i odcinkiem przedniej powierzchni soczewki. Skrajny obwód – kąt tęczówkowo-rogówkowy odsącza ciecz wodnistą komory do zatoki żylnej twardówki.
  Nudności (stgr. ναυτεία, łac. nausea, vomitus, ang. nausea) – nieprzyjemne, niebolesne, subiektywne odczucie silnej potrzeby zwymiotowania. Mogą mu towarzyszyć: ślinotok, tachykardia, zblednięcie skóry i potliwość. Nudności zazwyczaj poprzedzają wymioty i odruchy wymiotne, chociaż mogą występować niezależnie.
  Ciecz wodnista (łac. humor aquosus) – substancja wypełniająca przednią komorę oka. Występuje w ilości ok. 0,3 cm³ w każdej gałce ocznej. Przeźroczysta ciecz wytwarzana w tylnej komorze oka w wyrostku rzęskowym w ilości ok. 2 mm³/min.. Przez źrenicę dostaje się do komory przedniej oka. Stamtąd nadmiar cieczy wodnistej jest odprowadzany kanałem Schlemma do układu żylnego. Ciecz wodnista odprowadza szkodliwe produkty przemiany materii oraz odżywia rogówkę i soczewkę.
  Tymolol – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny stosowany jako nieselektywny lek blokujący receptory β1- i β2-adrenergiczne. Wykorzystywany w leczeniu jaskry, ponieważ obniża ciśnienie śródgałkowe oka. Zmniejsza pojemność minutową serca, zmniejsza aktywność reninową osocza oraz hamuje uwalnianie noradrenaliny.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Choroby oczu – schorzenia narządu wzroku mogą być wywołane przez różnego rodzaju przyczyny, jak np.: urazy, zakażenia i nowotwory. Chorobowe objawy w oku mogą także być miejscowym objawem ogólnego schorzenia ustrojowego, jak np. zaćma w przebiegu cukrzycy czy podczas choroby krwi, nerek lub też w czasie ciąży.
  Pilokarpina (łac. Pilocarpinum) – organiczny związek chemiczny, prawoskrętny alkaloid imidazolowy występujący w liściach południowoamerykańskich roślin – Pilocarpus jaborandi i Pilocarpus microphyllus – wraz z jej stereoizomerem – izopilokarpiną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.