• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jaskinia w Nasicznem II

  Przeczytaj także...
  Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin zgrupowanych w dwóch podrzędach:Jaskinia w Nasicznem I (Jaskinia Górna w Nasicznem) – druga pod względem długości jaskinia polskich Bieszczadów. Wejście do niej znajduje się w dolinie Nasiczniańskiego Potoku, na południowo-wschodnim zboczu Jaskiniowej Góry, niedaleko Nasicznego, w pobliżu Jaskini w Nasicznem II (największej jaskini Bieszczadów), na wysokości 750 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 28 metrów, a jej deniwelacja 6 metrów.
  Jaskinia – naturalna pusta przestrzeń w skale o rozmiarach umożliwiających jej penetrację przez człowieka. Najliczniejsze są jaskinie krasowe, grawitacyjne, tektoniczne, lodowcowe, wietrzeniowo-erozyjne lub pseudokrasowe. Odkrywanie (eksploracja), dokumentowanie oraz naukowe badanie jaskiń to speleologia.

  Jaskinia w Nasicznem II (Jaskinia Dolna w Nasicznem) – najdłuższa i najgłębsza jaskinia polskich Bieszczadów. Wejście do niej znajduje się w dolinie Nasiczniańskiego Potoku, na południowo-wschodnim zboczu Jaskiniowej Góry, niedaleko Nasicznego, w pobliżu Jaskini w Nasicznem I, na wysokości 750 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 60 metrów, a jej deniwelacja 17 metrów.

  Bieszczady (522.12 i 522.13; słow. i czes. Bukovské vrchy, ukr. Верхови́нський Вододі́льний хребет, węg. Keleti Beszkidek, ros. Бещады, serb. Бјешчади) – zachodnia część Beskidów Wschodnich, między Przełęczą Łupkowską (640 m n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską (933 m n.p.m.). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na terytorium Polski – Tarnica (1346 m n.p.m.). Dzielą się na:Zacisk – w speleologii jest to trudne do przejścia zwężenie korytarza jaskini lub schroniska. Rozmiar zacisku jest pojęciem subiektywnym – zależy od rozmiarów ciała grotołaza, oraz od tego, czy przeciska się on ze sprzętem, czy bez. Wyróżnia się następujące rodzaje zacisków:
  Otwór jaskini

  Opis jaskini[ | edytuj kod]

  Jaskinia zaczyna się niewielką studzienką wejściową, z której dna odchodzi w dół 8-metrowy, niski korytarz. Prowadzi on do wąskiej Sali z Galerią. W jej górnej części znajduje się 4-metrowa szczelina, natomiast z dolnej odchodzi wysoki, szczelinowy korytarz prowadzący do niewielkiego prożka. Znajdują się tu trzy niewielkie studzienki. Stąd na wprost korytarz kończy się szczeliną nie do przejścia, natomiast studzienki prowadzą do dolnego ciągu jaskini.

  Dwernik – potok w Bieszczadach Zachodnich, wypływa z północnych stoków Małej Rawki, uchodzi do Sanu w miejscowości Dwernik. Potok ten ma wyjątkowo bogate nazewnictwo, górny odcinek od źródeł do Brzegów Górnych nosi nazwę Prowcza lub Prowsija, środkowy odcinek Nasiczniański (Potok), dolny Dwernik, dodatkowo spotkać można nazwę Bereżanka. Kieruje się początkowo na północny zachód do Brzegów Górnych, tam zmienia kierunek na północny i płynie głębokim przełomem pomiędzy Połoniną Wetlińską i Połoniną Caryńską, przez wsie Nasiczne i Dwernik, gdzie uchodzi do Sanu.Deniwelacja – różnica wysokości pomiędzy najwyżej i najniżej położonym punktem w jaskini. W przypadku gdy najwyżej położonym punktem jest otwór wejściowy, deniwelacja jest głębokością jaskini.

  Na ich dnie znajduje się 8-metrowy szczelinowy korytarz, który na lewo kończy się niewielką salką, na prawo dwoma szczelinami. Natomiast między południową i środkową studzienką znajduje się trudny zacisk za którym wąską szczeliną dochodzi się do 13-metrowego, wysokiego korytarza. Na prawo prowadzi on do Komory Gazowej. Znajdują się w niej dwa progi. Za południowym jest kilkumetrowy korytarz.

  Korytarz – nie-pionowy odcinek jaskini lub schroniska o szerokości i wysokości wystarczającej do swobodnego poruszania się człowieka. Za korytarz uważa się odcinek jaskini o dużo większej długości, niż szerokości. Szerokość korytarza mierzy się jako odległość pomiędzy dwoma najbardziej od siebie oddalonymi punktami profilu. Korytarzem można się swobodnie poruszać, ale jego ściany lub boki mogą się zwężać lub obniżać, mogą występować na nim odcinki wymagające czołgania się, a nawet zaciski. Szczelina – rozwarte pęknięcie skał, wąska i wydłużona próżnia skalna. Może mieć szerokość od kilku mm do kilku metrów. Szczeliny mają postać rozwierającego się rozłamu o mniej więcej równoległych ścianach i niedużej szerokości. Mogą być pionowe, skośne, lub poziome. Szczeliny poziome mogą być całkowicie lub częściowo wypełnione osadami. W speleologii te szczeliny, które przynajmniej częściowo dostępne są dla człowieka uważane są za rodzaj jaskini lub schroniska, niezależnie od pochodzenia. Słowo „szczelina” występuje w nazwach wielu jaskiń i schronisk, np. Szczelina w Ryglu, Szczelina w Popielowej Górze, Szczelina Chochołowska.

  Przyroda[ | edytuj kod]

  Potok Nasiczniański

  Jaskinia jest typu osuwiskowego. Zamieszkują ją nietoperze. Ściany są wilgotne, na dnie występuje błoto.

  Historia odkryć[ | edytuj kod]

  Jaskinię odkryli drwale w latach 70. XX wieku. Pierwszy jej opis i plan sporządzili T. Mleczek i B. Szatkowski w 1992 roku.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.852 sek.