• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jaskinia w Nasicznem I

  Przeczytaj także...
  Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin zgrupowanych w dwóch podrzędach:Jaskinia – naturalna pusta przestrzeń w skale o rozmiarach umożliwiających jej penetrację przez człowieka. Najliczniejsze są jaskinie krasowe, grawitacyjne, tektoniczne, lodowcowe, wietrzeniowo-erozyjne lub pseudokrasowe. Odkrywanie (eksploracja), dokumentowanie oraz naukowe badanie jaskiń to speleologia.
  Jaskinia w Nasicznem II (Jaskinia Dolna w Nasicznem) – najdłuższa i najgłębsza jaskinia polskich Bieszczadów. Wejście do niej znajduje się w dolinie Nasiczniańskiego Potoku, na południowo-wschodnim zboczu Jaskiniowej Góry, niedaleko Nasicznego, w pobliżu Jaskini w Nasicznem I, na wysokości 750 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 60 metrów, a jej deniwelacja 17 metrów.

  Jaskinia w Nasicznem I (Jaskinia Górna w Nasicznem) – druga pod względem długości jaskinia polskich Bieszczadów. Wejście do niej znajduje się w dolinie Nasiczniańskiego Potoku, na południowo-wschodnim zboczu Jaskiniowej Góry, niedaleko Nasicznego, w pobliżu Jaskini w Nasicznem II (największej jaskini Bieszczadów), na wysokości 750 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 28 metrów, a jej deniwelacja 6 metrów.

  Bieszczady (522.12 i 522.13; słow. i czes. Bukovské vrchy, ukr. Верхови́нський Вододі́льний хребет, węg. Keleti Beszkidek, ros. Бещады, serb. Бјешчади) – zachodnia część Beskidów Wschodnich, między Przełęczą Łupkowską (640 m n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską (933 m n.p.m.). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na terytorium Polski – Tarnica (1346 m n.p.m.). Dzielą się na:Dwernik – potok w Bieszczadach Zachodnich, wypływa z północnych stoków Małej Rawki, uchodzi do Sanu w miejscowości Dwernik. Potok ten ma wyjątkowo bogate nazewnictwo, górny odcinek od źródeł do Brzegów Górnych nosi nazwę Prowcza lub Prowsija, środkowy odcinek Nasiczniański (Potok), dolny Dwernik, dodatkowo spotkać można nazwę Bereżanka. Kieruje się początkowo na północny zachód do Brzegów Górnych, tam zmienia kierunek na północny i płynie głębokim przełomem pomiędzy Połoniną Wetlińską i Połoniną Caryńską, przez wsie Nasiczne i Dwernik, gdzie uchodzi do Sanu.
  Otwór jaskini
  Potok Nasiczniański

  Opis jaskini[ | edytuj kod]

  Główną częścią jaskini jest duża sala, do której prowadzi ciasna studzienka z niewielkiego otworu wejściowego. Odchodzą z niej dwa korytarzyki długości 4 i 5 metrów.

  Przyroda[ | edytuj kod]

  Jaskinia jest typu osuwiskowego. Zamieszkują ją nietoperze. Ściany są wilgotne, na dnie występuje błoto.

  Historia odkryć[ | edytuj kod]

  Jaskinię odkryli drwale w latach 70. XX wieku. Pierwszy jej opis i plan sporządzili T. Mleczek i B. Szatkowski w 1992 roku.

  Deniwelacja – różnica wysokości pomiędzy najwyżej i najniżej położonym punktem w jaskini. W przypadku gdy najwyżej położonym punktem jest otwór wejściowy, deniwelacja jest głębokością jaskini.Korytarz – nie-pionowy odcinek jaskini lub schroniska o szerokości i wysokości wystarczającej do swobodnego poruszania się człowieka. Za korytarz uważa się odcinek jaskini o dużo większej długości, niż szerokości. Szerokość korytarza mierzy się jako odległość pomiędzy dwoma najbardziej od siebie oddalonymi punktami profilu. Korytarzem można się swobodnie poruszać, ale jego ściany lub boki mogą się zwężać lub obniżać, mogą występować na nim odcinki wymagające czołgania się, a nawet zaciski.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jaskinie Polski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, jaskiniepolski.pgi.gov.pl [dostęp 2018-02-22] (pol.).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.618 sek.