• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jaskinia Wierna

  Przeczytaj także...
  Żarki – miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Żarki. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. częstochowskiego.Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – rząd ssaków łożyskowych, obejmujący ok. 1100 gatunków, do którego zalicza się 17 rodzin zgrupowanych w dwóch podrzędach:
  Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Tworzy pas długości ok. 80 km, pomiędzy Krakowem a Częstochową. W pasie tym wzgórza wznoszą się na wysokość 400-515 m n.p.m..

  Jaskinia Wierna – najdłuższa jaskinia na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Łączna długość jej korytarzy wynosi 1027 m.

  Znajduje się w Ostrężniku w województwie śląskim – małej osadzie położonej niedaleko Żarek. Otwór wejściowy położony jest na prywatnej posesji i zabezpieczony metalowym włazem. Kontrolowane wejścia odbywają się kilka razy w roku. Opiekę nad jaskinią sprawuje Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych Speleo Myszków.

  Jaskinia – naturalna pusta przestrzeń w skale o rozmiarach umożliwiających jej penetrację przez człowieka. Najliczniejsze są jaskinie krasowe, grawitacyjne, tektoniczne, lodowcowe, wietrzeniowo-erozyjne lub pseudokrasowe. Odkrywanie (eksploracja), dokumentowanie oraz naukowe badanie jaskiń to speleologia.Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Miejscowa ludność od dawna zwracała uwagę na wyraźny podmuch powietrza wydobywający się przy niskich temperaturach z ciasnej szczeliny w skałach. W 1976 roku problem ten zainteresował speleologów i rozpoczęto prace nad poszerzeniem szczeliny. Prace te ukończono 20 października 1990 i jeszcze tego samego dnia odkryto 500 m korytarzy.

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie jest prawdopodobnie najstarszą placówką badawczą Polskiej Akademii Nauk, działającą bez przerwy w tym samym miejscu.Ostrężnik – niewielka leśna osada położona w odległości około 4 km na południe od Złotego Potoku, licząca kilka domów. Znajduje się tuż przy drodze wojewódzkiej nr 793 (przystanek PKS na żądanie). Ze względu na znajdujące się tutaj ruiny zamku oraz rezerwat "Ostrężnik" jest to węzeł szlaków turystycznych pieszych i rowerowych.

  W 1995 roku w celach ochronnych wejścia do Jaskini Wiernej oraz pobliskiej Jaskini Wiercica zostały szczelnie zamknięte metalowymi włazami. Wzbudziło to jednak obawy, że bardzo negatywnie wpłynie to na populację hibernujących w jaskini nietoperzy – gatunków objętych ścisłą ochroną prawną. Populacja nietoperzy jest monitorowana w okresie zimowym od wielu lat przez Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN z Krakowa. Mimo zamknięcia nie stwierdzono znaczących zmian w ilości zimujących nietoperzy. Przedostają się one bowiem do jaskini przez wąskie szczeliny.

  Speleologia – nauka o jaskiniach. Przedmiotem zainteresowania speleologii są m.in.: geneza i rozwój jaskiń, cechy środowiska przyrodniczego jaskiń (mikroklimat, stosunki wodne, przyroda ożywiona – flora i fauna, itp.), problemy ochrony i in. Jaskinie są również obiektem zainteresowania innych nauk, m.in.: geologii, hydrogeologii, paleontologii, archeologii, turyzmu. Mianem speleologii często określa się inne formy aktywności ludzkiej w jaskiniach, zwłaszcza o charakterze eksploracyjnym czy sportowym, np. alpinizm podziemny.Hibernacja naturalna, hibernacja – fizjologiczny stan organizmu, o charakterze przystosowawczym, polegający na wyłączeniu termoregulacji, znacznym spowolnieniu procesów życiowych i obniżeniu temperatury ciała, zwiększający tolerancję organizmu wobec niesprzyjających warunków środowiskowych. Organizmy zdolne do przechodzenia w stan hibernacji nazywane są hibernatorami.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zbigniew Rysiecki, Jerzy Zygmunt, Jaskinia Wierna, [w:] Jaskinie Polski [online], Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy [dostęp 2019-04-28].
  2. Jaskinia Wierna. W: JaskinieJury.pl [on-line]. [dostęp 2017-08-23].
  3. List w sprawie "ochrony" Jaskini Wiercica. W: Epimenides – Polska Strona Taternictwa Jaskiniowego pod patronatem KTJ PZA [on-line]. 2004-12-14. [dostęp 2017-08-29].
  4. Tomasz Postawa: Zimowanie nietoperzy w Jaskini Wiercica w latach 1989 – 2006. W: Epimenides – Polska Strona Taternictwa Jaskiniowego pod patronatem KTJ PZA [on-line]. 2006. [dostęp 2017-08-29].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.