• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jaskinia Kiczorska

  Przeczytaj także...
  Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.Jaskinia – naturalna pusta przestrzeń w skale o rozmiarach umożliwiających jej penetrację przez człowieka. Najliczniejsze są jaskinie krasowe, grawitacyjne, tektoniczne, lodowcowe, wietrzeniowo-erozyjne lub pseudokrasowe. Odkrywanie (eksploracja), dokumentowanie oraz naukowe badanie jaskiń to speleologia.
  Flora (z łac. Flora – rzymska bogini kwiatów) – ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze w określonym czasie. Ze względu na odniesienie czasowe wyróżnia się flory współczesne lub flory dawnych okresów geologicznych, zwane florami kopalnymi (np. flora trzeciorzędu). Zakres flory może być ograniczany także do określonego biotopu (np. flora górska) lub określonej formacji roślinnej (np. flora lasu deszczowego). Flora może być ogólna lub ograniczona do wybranej grupy taksonomicznej lub ekologicznej (np. flora chwastów, flora roślin naczyniowych, flora mchów). Określenie flora bakteryjna oznacza ogół bakterii żyjących w organizmie ludzkim (flora fizjologiczna człowieka) lub w określonym jego miejscu (np. flora bakteryjna jamy ustnej). Ogół grzybów występujących na danym obszarze określano dawniej mianem flory grzybów lub mikoflory, współcześnie stosowany jest termin mikobiota podkreślający brak pokrewieństwa grzybów i roślin.
  Otwór jaskini
  Kiczora

  Jaskinia Kiczorskajaskinia w Gorcach. Wejście do niej położone jest na zachodnim zboczu południowego ramienia Kiczory, w skałkach Turniska, w pobliżu Tęczowej Jamy, Przepastnej Jamy, Jaskini Łopuszańskiej, Jaskini Goszczyńskiego i Szczeliny za Płytą, na wysokości 1180 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 11 metrów, a jej deniwelacja 5 metrów.

  Przepastna Jama – jaskinia w Gorcach. Wejście do niej położone jest na zachodnim zboczu południowego ramienia Kiczory, w skałkach Turniska, obok Jaskini Łopuszańskiej, w pobliżu Tęczowej Jamy, Jaskini Goszczyńskiego, Jaskini Kiczorskiej i Szczeliny za Płytą, na wysokości 1180 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 16 metrów, a jej deniwelacja 6 metrów. Kiczora (1282 m n.p.m.) – trzeci co do wysokości szczyt w Gorcach, położony na wschód od Turbacza, oddzielony od niego Przełęczą Długą oraz kotłami źródliskowymi potoków Łopuszanka i Kamienica. Wchodzi w skład długiego Pasma Gorca. Jest też zwornikiem dla bocznego grzbietu, który poprzez Przełęcz Knurowską przechodzi w Pasmo Lubania. Nazwa szczytu jest wołoskiego pochodzenia i oznacza zalesioną górę. Dawniej szczyt Kiczory był kapitalnym punktem widokowym, na polance stała tutaj drewniana wieża obserwacyjna. Obecnie jest całkowicie zarośnięty górnoreglowym lasem świerkowym. Doskonałym natomiast punktem widokowym jest znajdująca się poniżej szczytu Hala Młyńska.

  Opis jaskini[ | edytuj kod]

  Jaskinia zaczyna się trójkątną, szeroką studzienką, która prowadzi do obszernego, prostego korytarza z 1,5-metrowym progiem. Kończy się on po 6,5 metrach trzema szczelinami nie do przejścia.

  Przyroda[ | edytuj kod]

  Jaskinia jest typu osuwiskowego. Flory nie badano.

  Historia odkryć[ | edytuj kod]

  Jaskinia była prawdopodobnie znana od dawna. Jej pierwszy plan i opis sporządzili R. Dadel i T. Mleczek w 1998 roku.

  Deniwelacja – różnica wysokości pomiędzy najwyżej i najniżej położonym punktem w jaskini. W przypadku gdy najwyżej położonym punktem jest otwór wejściowy, deniwelacja jest głębokością jaskini.Korytarz – nie-pionowy odcinek jaskini lub schroniska o szerokości i wysokości wystarczającej do swobodnego poruszania się człowieka. Za korytarz uważa się odcinek jaskini o dużo większej długości, niż szerokości. Szerokość korytarza mierzy się jako odległość pomiędzy dwoma najbardziej od siebie oddalonymi punktami profilu. Korytarzem można się swobodnie poruszać, ale jego ściany lub boki mogą się zwężać lub obniżać, mogą występować na nim odcinki wymagające czołgania się, a nawet zaciski.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jaskinie Polski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, jaskiniepolski.pgi.gov.pl [dostęp 2018-03-27] (pol.).
  2. Jaskinie Gorców, Speleoklub Bielsko-Biała, www.jaskinie.bialy-orzel.com.pl [dostęp 2018-03-27].
  Szczelina – rozwarte pęknięcie skał, wąska i wydłużona próżnia skalna. Może mieć szerokość od kilku mm do kilku metrów. Szczeliny mają postać rozwierającego się rozłamu o mniej więcej równoległych ścianach i niedużej szerokości. Mogą być pionowe, skośne, lub poziome. Szczeliny poziome mogą być całkowicie lub częściowo wypełnione osadami. W speleologii te szczeliny, które przynajmniej częściowo dostępne są dla człowieka uważane są za rodzaj jaskini lub schroniska, niezależnie od pochodzenia. Słowo „szczelina” występuje w nazwach wielu jaskiń i schronisk, np. Szczelina w Ryglu, Szczelina w Popielowej Górze, Szczelina Chochołowska.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.