• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jaskier



  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Jaskier polny, jaskier odłogowy (Ranunculus arvensis L.) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae Juss.). W stanie dzikim występuje w Azji, Europie i Afryce Północnej. W Polsce jest archeofitem (antropofit zadomowiony).Błona śluzowa, śluzówka (gr. mucosa) – wyściółka przewodów i jamistych narządów wewnętrznych mających kontakt ze środowiskiem zewnętrznym organizmu kręgowca. Składa się z dwóch zasadniczych warstw: nabłonka i pokrytej przezeń tkanki łącznej zwanej blaszką właściwą zawierającej naczynia krwionośne i limfatyczne, nerwy, często różne receptory, gruczoły czy mięśnie gładkie.
  Systematyka[] Pozycja według APweb (aktualizowany system APG III z 2009)

  Rodzaj z podrodziny Ranunculoideae Arnott, rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae) z rzędu jaskrowców (Ranunculales), należących do kladu dwuliściennych właściwych (eudicots). Pozycja w systemie Reveala (1993-1999)

  Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal , klasa Ranunculopsida Brongn., podklasa jaskrowe (Ranunculidae Takht. ex Reveal), nadrząd Ranunculanae Takht. ex Reveal, rząd jaskrowce (Ranunculales Dumort.), podrząd Ranunculineae Bessey in C.K. Adams, rodzina jaskrowate (Ranunculaceae Juss.), podrodzina Ranunculoideae Arn., plemię Ranunculeae DC., rodzaj jaskier (Ranunculus L.).

  Włosienicznik (Batrachium) – rodzaj roślin zielnych z rodziny jaskrowatych. Przez niektórych botaników włączany do rodzaju jaskier. Gatunkiem typowym jest Batrachium hederaceum (L.) Gray.Roślina jednoroczna, terofit (gr. theros = lato, phyton = roślina) – jedna z form życiowych roślin. Oznacza roślinę przechodzącą cały cykl rozwojowy (od wykiełkowania z nasiona do wydania własnych nasion) w ciągu jednego okresu wegetacyjnego, później ginąca. Obumierają zarówno nadziemne pędy, jak i części podziemne. Niesprzyjającą wegetacji porę roku przetrwają tylko nasiona. Rośliny jednoroczne należą do roślin monokarpicznych. Są roślinami zielnymi – mają zielne, niezdrewniałe pędy.
  Gatunki flory Polski

  Poniższy wykaz obejmuje gatunki zaliczone do rodzaju jaskier w krytycznej liście roślin naczyniowych Polski: Według innych źródeł (np. Flora Europaea i Integrated Taxonomic Information System do rodzaju jaskier zaliczane są także: ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna = Ranunculus ficaria) oraz szereg gatunków z rodzaju włosienicznik (Batrachium).

  Jaskrowce (Ranunculales Dumort.) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad i rząd w systemach klasyfikacyjnych. Przeważnie są to rośliny zielne, ale także drzewa i krzewy (w drewnie zawsze obecne są naczynia). Należy tu (według APweb) 7 rodzin zawierających 199 rodzajów z 4445 gatunkami.Jaskier sardyński, j. łagodny, j. blady (Ranunculus sardous) – gatunek rośliny z rodziny jaskrowatych. Rośnie dziki w Azji (na Kaukazie), w Afryce Północnej (Algieria, Maroko, Tunezja) i w niemal całej Europie. W Polsce jest niezbyt częsty.
 • jaskier alpejski (Ranunculus alpestris L.)
 • jaskier bulwkowy (Ranunculus bulbosus L.)
 • jaskier dwoisty (Ranunculus binatus Kit. emend. Jasiewicz)
 • jaskier gajowy (Ranunculus serpens Schrank, synonimy: R. breyninus Crantz, R. nemorosus DC.)
 • jaskier halny, j. górski (Ranunculus pseudomontanus Schur.)
 • jaskier iliryjski, j. illirijski (Ranunculus illyricus L., syn. R. iliricus L.)
 • jaskier jadowity (Ranunculus sceleratus L.)
 • jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus L.)
 • jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus L.)
 • jaskier leżący (Ranunculus reptans L.) – gatunek o wątpliwym występowaniu w Polsce
 • jaskier lodnikowy (Ranunculus glacialis L.)
 • jaskier okrągłolistny (Ranunculus thora L.)
 • jaskier ostry (Ranunculus acris L, syn. R. acer L.)
 • jaskier platanolistny (Ranunculus platanifolius L.)
 • jaskier płomiennik, j. płomieńczyk (Ranunculus flammula L.)
 • jaskier podtatrzański (Ranunculus subtatricus Jasiewicz)
 • jaskier polny, j. odłogowy (Ranunculus arvensis L.) – antropofit zadomowiony
 • jaskier rdzawy, j. Stevena (Ranunculus strigulosus Schur, synonimy: R. acris L., R. steveni Andrz., R. steveni Andrz. in Besser)
 • jaskier rozłogowy, j. rozesłany (Ranunculus repens L.)
 • jaskier różnolistny (Ranunculus auricomus L.)
 • jaskier sardyński, j. łagodny (Ranunculus sardous Crantz)
 • jaskier skalny (Ranunculus oreophilus M. Bieb., syn. R hornschuchii Hope)
 • jaskier srebrzysty (Ranunculus fresianus Jord.)
 • jaskier wielki (Ranunculus lingua L.)
 • jaskier wielokwiatowy (Ranunculus polyanthemos L.)
 • Inne gatunki, głównie uprawne (wybór)
 • jaskier azjatycki (Ranunculus asiaticus L.)
 • Ranunculus cortusifolius Willd.
 • jaskier górski (Ranunculus montanus Willd.)
 • jaskier kaukaski (Ranunculus caucasicus)
 • Ranunculus lyallii Hook. f.
 • jaskier tarczowaty (Ranunculus peltatus)
 • jaskier tojadolistny (Ranunculus aconitifolius L.)
 • jaskier trawiasty (Ranunculus gramineus L.)
 • jaskier zawilcowaty (Ranunculus anemoneus F. Muell.)
 • Zastosowanie[]

  Roślina ozdobna Gatunki jaskier tojadolistny, jaskier alpejski, jaskier azjatycki, jaskier rozłogowy oraz jaskier bulwkowy uprawiane są jako rośliny ozdobne. U jaskra tojadolistnego wyhodowano kultywar 'Flore Pleno' o pełnych kwiatach. Pełne kwiaty ma również kultywar jaskra rozłogowego 'Pleniflorus'. Jaskier alpejski szczególnie nadaje się do skalniaków, gdzie może rosnąć nie tylko w glebie, ale również pomiędzy skałami. Z kolei jaskier bulwkowy sadzony jest na rabatach. Medycyna Plemię Lisów używało gatunku R. flabellaris do leczenia odmrożeń oraz przy problemach z oddychaniem. Plemię Indian Syilx używało okładów z rozgniecionych całych roślin R. glaberrimus do uśmierzania bólu stawów i bóli wszelkiego rodzaju. Z kolei plemię Nlaka'pamux z rozgniecionych kwiatów tego gatunku wykonywało okłady na brodawki, w celu podrażnienia skóry. R. muricatus ma zastosowanie przy obniżaniu gorączki oraz w leczeniu dny moczanowej i astmy. Niektóre plemiona Indian północnoamerykańskich używało w medycynie tradycyjnej gatunku R. abortivus. Ponadto w medycynie niekonwencjonalnej zastosowanie mają gatunki R. ficariifolius, R. japonicus i R. cantoniensis. Sztuka kulinarna Nasiona gatunku R. occidentalis były jedzone przez niektóre plemiona Indian z Kalifornii. Trucizna Indianie z plemion Nlaka'pamux i Syilx wytwarzali z gatunku R. glaberrimus truciznę, którą później pokrywali groty strzał. Ponadto członkowie plemienia Syilx suszone lub rozgniecione świeże okazy tej rośliny umieszczali w kawałkach mięsa, które służyły jako zatrute przynęty dla kojotów. Natomiast Aleuci z gatunku R. occidentalis produkowali truciznę.
  Flora Europaea - pięciotomowa encyklopedia europejskich roślin naczyniowych opublikowana w latach 1964-1993 przez wydawnictwo Cambridge University Press. Głównym celem publikacji było zebranie danych rozproszonych we florach krajowych w jednym dziele z umożliwieniem identyfikacji (oznaczenia) roślin dziko występujących i uprawianych w Europie do poziomu podgatunku. Flora zawiera także informacje o rozmieszczeniu geograficznym, preferencjach siedliskowych, liczbie chromosomów.Kultywar (łac. cultus = uprawny, varietas = odmiana) – wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (selekcji, krzyżowania, poliploidyzacji, działania mutagenów), ewentualnie odnaleziona w naturze lub uprawie.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zestawienie obejmuje gatunki roślin naczyniowych występujące w stanie dzikim w Polsce (rodzime i obce, także gatunki zawlekane lub dziczejące przejściowo – efemerofity). Nazewnictwo i układ systematyczny oparty jest na "Krytycznej liście roślin naczyniowych Polski". Gatunki efemerofitów zapisane są czcionką pomniejszoną.
  Jaskier platanolistny (Ranunculus platanifolius L.) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny jaskrowatych. W Polsce występuje wyłącznie w wyższych partiach Sudetów i Karpat, w Tatrach dość często.
  Jaskier ostry (Ranunculus acris L.) – rośliny z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae). Gatunek wybitnie kosmopolityczny, zasiedlający Europę, Afrykę płn. i Azję, spotykany również w Ameryce (na Grenlandii i Alasce). W Polsce gatunek bardzo pospolity na całym obszarze.
  Astma (łac. Asthma, polski termin to dychawica) – stan, w którym dominującym objawem jest ostra duszność powiązana ze świszczącym oddechem.
  Jaskier tojadolistny (Ranunculus aconitifolius L.) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych. Występuje w stanie dzikim w południowej części środkowej Europy. Jest uprawiany w wielu krajach jako roślina ozdobna.
  Pręcik (łac. stamen) – męski organ płciowy w kwiecie, bardzo silnie zredukowany i zmieniony liść. Ponieważ każdy pylnik (theca) ma połączone po dwa woreczki pyłkowe, pręcik okrytozalążkowych jest mikrosporofilem o 4 mikrosporangiach lub 2 synangiach dwusporangiowych. U roślin okrytonasiennych składa się z nitki pręcikowej (filamentum) i główki (anthera), która jest zróżnicowana na dwa pylniki (thecae) połączone płonnym łącznikiem (connectivum). W pylnikach znajdują się komory pyłkowe zawierające tkankę wyściełającą (tzw. tapetum) oraz tkankę zarodnikotwórczą (tzw. archespor), która wytwarza ziarna pyłku kwiatowego lub pyłkowiny. Dojrzałe pylniki pękają, pyłek się wysypuje i zostaje on dalej przenoszony przez wiatr, owady, zwierzęta, a następnie osadza się na znamionach słupków innych kwiatów (następuje zapylenie). Istnieją także rośliny o kwiatach samopylnych.
  Synonim w taksonomii (skrót syn.) – nierównoważne określenia odnoszące się do tego samego taksonu. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe) i taksonomiczne (heterotypowe). Taksony opisane synonimami pierwszego rodzaju oparte są na tym samym typie nomenklatorycznym. Zgodnie z międzynarodowymi kodeksami nomenklatorycznymi tylko jedna nazwa może być ważna, tj. zgodna z tymi przepisami. W sytuacji, gdy dwie lub więcej nazw opisują ten sam takson, ustalana jest nazwa ważna (pierwsza prawidłowo opisana), pozostałe stają się synonimami nomenklatorycznymi. Synonimy taksonomiczne powstają, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone. Nazwy określane jako synonimy taksonomiczne odnoszą się do taksonów posiadających różne typy nomenklatoryczne i stają się synonimami w wyniku taksonomicznego osądu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.083 sek.