• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jasienica Dolna

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Marcin z Tours, Święty Marcin, Marcin Miłościwy, cs. Swiatitiel Martin Miłostiwyj, jepiskop Turskij (ur. pomiędzy rokiem 316 a 317 w Sabarii, dziś Szombathely w Pannonii - zm. 8 listopada 397 w Candes nad rz. Vienne) – biskup Tours, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, Wyznawca.
  Powiat nyski - powiat w Polsce (województwo opolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nysa.

  Jasienica Dolna (niem. Nieder Hermsdorf) – wieś w Polsce położone w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Łambinowice na trasie linii kolejowej Opole - Nysa. Przez wieś przechodzi linia PKS.

  Zabytki[]

  Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Gmina Jasienica Dolna – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 i 1973-1975 w woj. śląskim i woj. opolskim (dzisiejsze woj. opolskie). Siedzibą władz gminy była Jasienica Dolna.
 • kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina, z XV w., XVIII w., XX w.
 • dom nr 64 (d. 68), z XIX w.
 • zagroda nr 69 (d. 75), 1 poł. XIX w.:
 • dom
 • spichrz
 • brama
 • dom nr 94 (d. 101), z 1810 r.:
 • ogrodzenie z bramą i furtą
 • zagroda nr 103/104 (d. 109/110), XIX w.:
 • dwa domy
 • ogrodzenie z bramą i furtą
 • dom nr 156, z XIX w.:
 • spichrz.
 • Historia[]

  Jasienica Dolna powstała jako małe, słowiańskie osiedle. Najstarsze zapisy jej nazwy to Lesnica, Lessenica lub Jasienica. Mieszkańcy Jasienicy mieli przyjąć chrześcijaństwo od księży z Czech przed rokiem 1000.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).

  Jasienica Dolna od 1201 do 1810 leżała w obrębie biskupiego księstwa nysko-otmuchowskiego. Biskupom wrocławskim zależało na tym, by ożywić życie gospodarcze na ich ziemiach. W wieku XIII prowadzą kolonizację tych ziem przez osadników niemieckich. Osadnictwo zaczął biskup Wawrzyniec. Kontynuują je Tomasz I i Tomasz II Zaremba.

  Żywiec (niem. Saybusch, czes. Živec) – miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, położone w Kotlinie Żywieckiej, u zbiegu rzek Soły i Koszarawy nad Jeziorem Żywieckim, na wysokości 345–350 m n.p.m. Mimo przynależności administracyjnej do województwa śląskiego, miasto leży na terytorium Małopolski.Gmina Łambinowice – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie nyskim. W latach 1945-1975 gmina należała do powiatu niemodlińskiego. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie opolskim.

  Pod niemieckim i flamandzikim prawem osiedleńczym znalazła się też i Jasienica. Od lokatora Herrmanna wieś otrzymała swoją nazwę. Po łacinie brzmiała ona Hermanni villa, zaś w języku osadników Herrmannedorf, później Hermsdorf a następnie Nieder Hermsdorf. Dokumenty poświadczające te fakty pochodzą z 30 września 1282 roku.

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Tomasz II Zaremba (ur. ok. 1230, zm. 15 marca 1292) – biskup wrocławski od 1270, znany z wieloletniego (toczonego w latach 1274–1287) sporu z Henrykiem IV Probusem.

  Pod koniec II wojny światowej wieś została częściowo zniszczona. Toczyły się tutaj walki związane ze zdobywaniem Nysy. Zniszczeniu uległ dach i wieża kościoła, kilka domów, został uszkodzony budynek obszarnika Scholtza. Jasienica Dolna została zdobyta przez wojska radzieckie 7 marca 1945 roku. W roku 1945 przybyli do Jasienicy polscy osadnicy. Przyjechali w kilku grupach, różnymi transportami, z różnych okolic Polski

  Województwo opolskie – jedno z 16 województw w Polsce. Obejmując obszar o powierzchni 9412 km² jest obecnie najmniejszym województwem w Polsce. Według danych z 30 czerwca 2010 r. miało 1 029 894 mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Opole.Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
 • z okolic Sosnowca częściowo zapoznani z pracą górnika a pochodzący ze wsi
 • liczna grupa z Żywieckiego
 • grupa z Lubelskiego
 • repatrianci ze wschodu
 • byli żołnierze Wojska Polskiego
 • Grupa była różnorodna. Pochodziła z różnych okolic Polski, z różnymi tradycjami, z różnicami w dialekcie, co z początku dzieliło ludzi.

  Księstwo Nyskie (niem. Fürstentum Neisse, czes. Nisské knížectví) - biskupie księstwo feudalne na Dolnym Śląsku z ośrodkiem w Nysie.Lokacja – forma organizacyjno-prawna, nadawana prawem lokacyjnym przez właściciela ziemi, zarówno już istniejącym, jak też nowo zakładanym wsiom i miastom w jego posiadłościach.

  Ważniejsze daty

 • wrzesień 1945 - rozpoczęcie nauki w Szkole Podstawowej - naukę rozpoczęło 115 uczniów
 • 1947 - powstaje kino wiejskie (już nie istnieje)
 • 1949 - założono radiowęzeł
 • 1947 - powstaje biblioteka publiczna
 • 1953 - powstaje wiejski ośrodek zdrowia
 • 1959 - inauguracja linii PKS
 • W latach 1945-1954 i 1973-1975 Jasienica Dolna była siedzibą gminy Jasienica Dolna.

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) – nazwa polskich przedsiębiorstw usługowych zajmujących się transportem publicznym. W latach 1945–1992 rozwinięcie skrótu PKS brzmiało Państwowa Komunikacja Samochodowa.Opole (niem. Oppeln, śl-niem. Uppeln, cz. Opolí, śl. Uopole) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą.

  Instytucje wiejskie[]

  We wsi znajdują się:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa
 • Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina
 • Remiza OSP
 • Przypisy

  1. Rejestr zabytków nieruchomych woj. opolskiego. Narodowy Instytut Dziedzictwa. [dostęp 24.12.2012]. s. 66.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ochotnicza straż pożarna (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.