• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jaroty  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Ulica Wincentego Witosa – jedna z głównych ulic olsztyńskiego osiedla Jaroty. Rozciąga się od skrzyżowania z ul. T. Płoskiego do skrzyżowania z ulicami Kubusia Puchatka i ul. I. Krasickiego. Drogą główną stała się dopiero w 2010 r. po dobudowaniu drugiej, większej części jezdni i połączeniu jej z ul. Płoskiego, stanowiącą przedłużenie al. gen. W. Sikorskiego.Warmiacy – grupa etniczna mieszkańców Warmii. W Polsce odnosi się przede wszystkim do polskojęzycznych mieszkańców południowej Warmii, którzy od XIV w. zasiedlili ten teren, a od pokrewnej grupy etnicznej Mazurów odróżniali się odrębną gwarą warmińską oraz wyznawanym katolicyzmem (wśród Mazurów dominuje luteranizm). Różnice między Warmiakami i Mazurami pogłębiły także podziały polityczne: Warmiacy od 1466 do 1772 r. mieszkali w należących do Polski Prusach Królewskich.

  Jaroty (niem. Jomendorf) – największe pod względem liczby mieszkańców osiedle (jednostka pomocnicza gminy) Olsztyna, stanowiące część oficjalnego podziału administracyjnego miasta. Nazwa pochodzi od wchłoniętej przez miasto wsi. Osiedlu administracyjnie podlega Skarbówka Poszmanówka (Poszmanówka).

  Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.Biedronka – sieć sklepów dyskontowych należących do spółki akcyjnej Jeronimo Martins Polska (JMP), której właścicielem jest portugalskie konsorcjum Jerónimo Martins.

  Historia wsi Jaroty[ | edytuj kod]

  Wieś Jaroty założona została w 1342 roku na terenie komornictwa olsztyńskiego, na Warmii, kilka kilometrów na południe od Olsztyna (niem. Allenstein). Jej założycielem okazał się być Prus Jomen, od którego nazwiska pochodzi niemieckie miano ówczesnej wsi. Nadanie 40 włók na prawie chełmińskim, w miejscu zwanym Wolfshayn, Jomen otrzymał z rąk proboszcza katedry Jana i wójta biskupiego Henryka z Lutr. W latach 1363 i 1404 odnawiano dokument lokacyjny, kiedy to 6 włók zmieniono na włóki czynszowe, sprzedane Tomaszowi Littow. W 1434 r. Hannus Sparrow (sołtys) i Jakob Waldknecht, za pozwoleniem kapituły warmińskiej, sprzedał prawa czynszowe kantorowi katedry – Fryderykowi Salendorffowi za kwotę 6 marek dobrej monety pruskiej oraz administratorowi komornictwa, kanonikowi Otto Döringswaldowi za kwotę 12 marek dobrej monety pruskiej. Cała wieś została zobowiązana do płacenia czynszu od swych włók do dnia św. Jakuba (25 lipca).

  Decathlon – sieć dużych (od 2 do 10 tys. m²) francuskich marketów sportowych. W Polsce firma działa od 2001 roku, a obecnie sklepy znajdują się w 29 miejscowościach. Ponadto w Gliwicach znajduje się regionalne centrum magazynowe obsługujące sklepy w Polsce.Ulica Wilczyńskiego – główna ulica olsztyńskiej dzielnicy Jaroty. Rozciąga się od pętli autobusowej w Pieczewie do skrzyżowania z ulicą Hallera na Osiedlu Generałów. Na całym przebiegu swej trasy krzyżuje się m.in. z al. Sikorskiego i ul. Krasickiego. Jej trasa przebiega przez osiedla Pieczewo, Jaroty i Osiedle Generałów.

  We wrześniu 1863 roku został tu aresztowany Wojciech Kętrzyński. Do pierwszych lat po wojnie zamieszkiwana w większości przez rdzennych Warmiaków. Mieściła się tu szkoła.

  Historia osiedla Jaroty[ | edytuj kod]

  Pod koniec lat 70. XX w. nastąpił rozwój urbanistyczny Olsztyna w kierunku Jarot. W latach 80. i 90. w okolicach dawnej wsi rozrosła się największa pod względem liczby mieszkańców olsztyńska dzielnica mieszkaniowa – Jaroty. Złożona głównie z szeregu blokowisk stanowi „sypialnię” Olsztyna, która ciągle powiększa się w kierunku południowym (zabudowę stanowią tam obecnie głównie domki jednorodzinne) i zachodnim (obecnie notuje się tam gwałtowny rozwój zamkniętych osiedli mieszkaniowych).

  Wojciech Kętrzyński, Adalbert von Winkler (ur. 11 lipca 1838 w Lecu (obecnie Giżycko), zm. 15 stycznia 1918 we Lwowie) – polski historyk, wieloletni dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, ojciec Stanisława Kętrzyńskiego.Osiedle Generałów (lub Hamburg - nazwa nieoficjalna) - osiedle położone w południowej części Olsztyna, graniczy z osiedlami Jaroty, Kortowo i Brzeziny; głównie bloki 4-piętrowe z początku lat 90. (zbudowane głównie dla pracowników OZOS) oraz domki jednorodzinne i nowe bloki. Powstało w 2007 roku na skutek podziału osiedla Jaroty. Osiedlu administracyjnie podlega Kolonia Jaroty.

  W 2007 roku dokonano podziału osiedla. Z dotychczasowego obszaru wyodrębniono Osiedle Generałów, wcześniej stanowiące osiedle nie posiadające własnej rady i administracyjnie podlegające Jarotom.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  Intermarché – francuska sieć supermarketów spożywczo-przemysłowych prowadzonych przez niezależnych przedsiębiorców, Muszkieterów (Grupa Muszkieterów). Obecnie sklepy Intermarché mają swoje placówki w dziewięciu krajach Europy. W Polsce znajdują się 188 sklepy. Pierwszy sklep na terenie Polski został otwarty w Zielonej Górze w 1997. Hasło reklamowe sklepu to: Intermarché – Tanio i Świeżo.
  Ulica Tadeusza Płoskiego – jedna z głównych, wylotowych ulic Olsztyna. Rozciąga się od skrzyżowania al. gen. W. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego. Stanowi granicę pomiędzy dwoma południowymi osiedlami Generałów i Jaroty.
  Nagórki - osiedle (jednostka pomocnicza gminy), będące częścią oficjalnego podziału administracyjnego Olsztyna, znajdujące się w południowo-centralnej części miasta.
  Lidl – założona w Niemczech sieć sklepów dyskontowych, działająca w 26 krajach europejskich. Główna siedziba firmy znajduje się w Neckarsulm (Niemcy).
  Media Markt – niemiecka sieć supermarketów oferujących sprzęt RTV i AGD, komputery, oprogramowanie, multimedia, filmy, muzykę, sprzęt oświetleniowy i fotograficzny. Od 14 marca 2013 sieć liczy 47 sklepów na terenie Polski. Firma należy do koncernu Metro Group, do którego należą również sieci sklepów: Makro, Real, Saturn, M1 (galerie handlowe). Pierwszy sklep w Europie otwarty został 24.11.1979 roku w Monachium. W Polsce sklepy Media Markt i Saturn tworzą spółkę o nazwie Media Saturn Holding Polska (MSHP). Główną siedzibą spółki jest centrum handlowe BLUE CITY w Warszawie.
  Leroy Merlin SA (wym. lɛrwa mɛrlɛ̃) – francuska sieć hipermarketów branży budowlanej, należąca do Groupe Adeo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.972 sek.