• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Janusz Zbaraski

  Przeczytaj także...
  Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.Bitwa pod Toropcem – starcie zbrojne, które miało miejsce 20 września 1580 pod Toropcem w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1577-1582.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Janusz Zbaraski.png

  Janusz Zbaraski herbu własnego (ur. przed 1553, zm. 1608) – syn księcia Mikołaja Zbaraskiego, wojewoda bracławski (od 1576), starosta krzemieniecki i piński, był wyznawcą prawosławia, w 1603 roku został unitą.

  W 1575 rozbił Tatarów pod Zbarażem i w 1578 pod Bracławiem. W czasie operacji wielkołuckiej, pobił pod Toropcem oddział wojsk rosyjskich dowodzony przez księcia Wasilija Dmitrijewicza Chyłkowa. W czasie oblężenia Pskowa pełnił funkcję kwatermistrza. Był też jednym z negocjatorów rozejmu w Jamie Zapolskim.

  Rokosz Zebrzydowskiego, rokosz sandomierski – bunt szlachty przeciwko Zygmuntowi III Wazie trwający w latach 1606–1609. Wybuchł po śmierci głównego opozycjonisty wobec polityki króla – Jana Zamoyskiego – który był przeciwnikiem zbrojnych wystąpień przeciwko władzy monarszej. Wystąpienie zostało stłumione zbrojnie powodując spadek zaufania do władzy królewskiej.Jerzy Zbaraski herbu własnego (ur. 1574, zm. 30 sierpnia 1631 roku w Krakowie) – książę, był krajczym wielkim koronnym od 1612, podczaszym wielkim koronnym od 1619, kasztelanem krakowskim od 1620, starosta piński, starosta sokalski w 1607 roku, starosta radohowski, starosta żarnowiecki w 1629 roku, starosta wiślicki w 1628 roku .

  W 1589 roku był sygnatariuszem ratyfikacji traktatu bytomsko-będzińskiego na sejmie pacyfikacyjnym.

  W 1589 roku nie udało mu się obronić Zbaraża, który zdobyli i częściowo zniszczyli Tatarzy. Według ks. dr Tadeusz Wojaka, 23 maja 1591 Zbaraski przebywając akurat w Krakowie, wziął udział w obronie protestantów przed atakiem rozjuszonego motłochu (sam również był protestantem). W 1596 prowadził rozmowy w sprawie utworzenia ligi przeciw Turcji. Jako senator brał udział w sejmie zwyczajnym 1605 roku. Podczas rokoszu Zebrzydowskiego stanął po stronie króla.

  Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.Pińsk (biał. Пінск, Pinsk, ros. Пинск, Pinsk) – miasto i port na Białorusi, na Polesiu, nad rzeka Piną, u jej ujścia do Prypeci, w odległości 29 km od kanału Dniepr-Bug. Miasto położone jest administracyjnie w obwodzie brzeskim, do 1939 w województwie poleskim (1921 stolica), węzeł drogowy; stolica diecezji pińskiej (1925), seminarium duchowne (1925, 2001); 130 600 mieszkańców (2010).

  Dzięki małżeństwu z Anną Czetwertyńską (data ślubu nieznana), jedyną córką księcia Macieja Czetwertyńskiego, przejął dużą część włości tej rodziny. Miał z nią synów: Jerzego i Krzysztofa.

  Przedstawiony na obrazie Jana Matejki Stefan Batory pod Pskowem.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Henryk Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569-1648, Warszawa 2000, s. 203.
  2. wedłud tradycji zachodnioeuropejskiej - moskiewskich
  3. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dogiel, t. I, Wilno 1758, s. 238.
  4. Leszek Andrzej Wierzbicki,Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 180.
  Jan Alojzy Matejko (ur. 24 czerwca 1838 w Krakowie, zm. 1 listopada 1893 w Krakowie) – polski malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, historiozof.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Warto wiedzieć że... beta

  Starosta – urząd związany z zarządzaniem jednostką administracyjną. W Polsce urząd starosty został wprowadzony podczas panowania króla Wacława II (1291-1305) z czeskiej dynastii Przemyślidów w celu sprawniejszego zarządzania krajem. Stanowisko to na przestrzeni lat zmieniało swoje znaczenie i funkcje, znane jest też w sąsiednich krajach. Obecnie w Polsce funkcja starosty oznacza osobę kierującą powiatem.
  Oblężenie Pskowa – decydujący element III wyprawy inflanckiej Stefana Batorego. Trwało od 8 września 1581 do 6 lutego 1582 i choć niezakończone sukcesem, przyczyniło się do szczęśliwego dla Rzeczypospolitej końca - rozejmu w Jamie Zapolskim, w wyniku którego car rosyjski Iwan IV Groźny został zmuszony do oddania Polsce Inflant.
  Zbaraż (ukr. Збараж) – miasto w obwodzie tarnopolskim, siedziba rejonu zbaraskiego Ukrainy, do 1945 w Polsce, w województwie tarnopolskim, siedziba powiatu zbaraskiego.
  Sejm pacyfikacyjny obradował 5 marca-23 kwietnia 1589. Sejm ten rozpatrywał projekt kanclerza Jana Zamoyskiego o reformie wolnej elekcji. Projekt ten, uważany przez wielu historyków za potencjalnie mogący znacznie ulepszyć system rządów polskich, nie przeszedł na skutek sprzeciwu prymasa Stanisława Karnkowskiego, reprezentującego frakcję katolicko-habsburgską. Król Zygmunt III Waza nie opowiedział się za żadną ze stron.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Krzysztof Zbaraski herbu własnego (ur. ok. 1580, zm. 6 marca 1627 w Końskowoli) – koniuszy koronny w latach 1610-1627, starosta krzemieniecki, solecki i tryliski, książę, ambasador Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim w latach 1622-1624, starosta wiślicki w 1617 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.59 sek.