• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Janusz Poniewierski

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Janusz Poniewierski (ur. 6 października 1958) – polski publicysta katolicki, autor i redaktor wielu książek poświęconych dziełu Jana Pawła II

  Nagroda Totus - nagroda przyznawana corocznie w przeddzień Dnia Papieskiego przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka.„Tygodnik Powszechny” – ukazujący się od 1945 r. tygodnik katolicki o tematyce społeczno-kulturalnej, założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Od 1989 był członkiem redakcji "Tygodnika Powszechnego", a w latach 1993-1997 kierował w nim działem religijnym. Od 1998 jest członkiem redakcji miesięcznika "Znak". W 2012 został prezesem krakowskiego Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. W 2010 otrzymał jako członek zespołu redaktorów "Dzieł zebranych Jana Pawła II" (wyd. M) Nagrodę Totus. Do nagrody tej był również nominowany indywidualnie w 2001, 2011 i 2013. W 2011 został nominowany do nagrody dziennikarskiej „Ślad” im. Bp. Jana Chrapka. W 2012 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi "za osiągnięcia w działalności społecznej oraz wydawniczej". (M.P. z 11 maja 2012, poz. 283)

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Książki[ | edytuj kod]

  Prace własne[ | edytuj kod]

 • Pielgrzymka 1999: dzień po dniu, wyd. Znak, Kraków 1999
 • Pontyfikat, wyd. Znak, Kraków 1999 (III wyd. Pontyfikat. 1978-2005, wyd. Znak, Kraków 2005)
 • Gesty Jana Pawła II, wyd. Znak, Kraków 2006
 • Redakcja, opracowania[ | edytuj kod]

 • Andrzej Bardecki Zawsze jest inaczej, wyd. Znak, Kraków 1995 - współpraca (razem z Adamem Szostkiewiczem)
 • Jan Paweł II Ewangelia cierpienia wybór homilii, przemówień i dokumentów, wyd. Znak, Kraków 1997 - redaktor tomu
 • Jan Paweł II Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997: przemówienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 1997 - opracowanie i redakcja
 • Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, wyd. Znak, Kraków 1997 - opracowanie i redakcja
 • Józef Tischner W krainie schorowanej wyobraźni, wyd. Znak, Kraków 1997 - redakcja
 • Jan Kracik Święty Kościół grzesznych ludzi, wyd. Znak, Kraków 1998 - redakcja
 • Józef Tischner Filozofia dramatu, wyd. Znak, Kraków 1998 - redakcja
 • Józef Tischner Spór o człowieka, wyd. Znak, Kraków 1998 - redakcja
 • Józef Tischner Ksiądz na manowcach, wyd. Znak, Kraków 1999 - redakcja
 • Jerzy Turowicz, Bilet do raju, wyd. Znak, Kraków 1999 - redakcja
 • George Weigel Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, wyd. Znak, Kraków 2000 - redakcja
 • Nad przepaściami wiary. Z ks. Wacławem Hryniewiczem OMI rozmawiają Elżbieta Adamiak i Józef Majewski, wyd. Znak, Kraków 2001 - redakcja
 • Kwiatki Jana Pawła II, wyd. Znak, Kraków 2002 - wybór i opracowanie (według pomysłu i we współpracy z Janem Turnauem, książka wydana również w Chorwacji, Francji, Korei Płd., Portugalii, Rosji, Słowenii i we Włoszech)
 • Różaniec z Janem Pawłem II, wyd. Znak, Kraków 2002 - wybór tekstów i opracowanie (razem z Wojciechem Bonowiczem)
 • Droga Krzyżowa i Droga Światła z Janem Pawłem II, wyd. Znak, Kraków 2004 - wybór tekstów i opracowanie (razem z Wojciechem Bonowiczem)
 • Pamięć przyszłości: Stefanowi Wilkanowiczowi na początek dziewiątej dekady wyd. Znak, Kraków 2005 - redaktor tomu
 • Jan Paweł II Szukałem was..., wyd. Znak, Kraków 2005 - wybór i układ
 • Dzieła zebrane Jana Pawła II, wyd. M, Kraków 2010 - członek zespołu redakcyjnego
 • Pascha z błogosławionym Janem Pawłem II, wyd. Salwator, Kraków 2011 - wybór i opracowanie tekstu
 • Ewangelia dzieciństwa. Komentarz Jana Pawła II, wyd. AA, Kraków 2013 - wybór i opracowanie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Adam Szostkiewicz (ur. 22 czerwca 1952 w Częstochowie) – polski dziennikarz, tłumacz i publicysta, działacz opozycji w okresie PRL, w latach 2003–2007 członek Rady Języka Polskiego, od 2012 członek Polskiego Oddziału PEN Clubu.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Miesięcznik „Znak” – magazyn intelektualny o tematyce społeczno-kulturalnej wydawany w Krakowie przez Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK. Pierwszy numer ukazał się w 1946 r. z inicjatywy Jerzego Radkowskiego. Przerwy w wydawaniu pisma obejmowały lata 1953-1956. Redaktorami naczelnymi „Znaku” byli: Jerzy Radkowski, Hanna Malewska, Stanisław Stomma, Jacek Woźniakowski, Bohdan Cywiński, Stefan Wilkanowicz, Jarosław Gowin, Michał Bardel (początkowo jako pełniący obowiązki). Od sierpnia 2010 roku redaktorem naczelnym jest Dominika Kozłowska.
  Jan Henryk Turnau (ur. 23 lutego 1933 we Wlonicach) – polski pisarz i dziennikarz społeczny, inicjator działań na rzecz ekumenii. Jest jednym z tłumaczy Ekumenicznego Przekładu Przyjaciół.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.676 sek.