• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Janusz Narzyński

  Przeczytaj także...
  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.Polska Rada Ekumeniczna (PRE) − organizacja ekumeniczna zrzeszająca polskie Kościoły protestanckie, starokatolickie i prawosławne; działająca od czasów II wojny światowej, zarejestrowana w 1946. PRE opowiada się za wolnością religijną.
  Getynga (niem. Göttingen, dolnoniem. Chöttingen) – akademickie miasto powiatowe w Niemczech, nad rzeką Leine, na południowym krańcu kraju związkowego Dolna Saksonia, siedziba powiatu Getynga. W roku 2008 miasto liczyło 121 455 mieszkańców. Jeden z głównych ośrodków naukowych kraju (ponad 30 tys. studentów). Liczące się centrum turystyczne oraz kulturalne.

  Janusz Narzyński (ur. 14 marca 1928, Warszawa) – duchowny luterański, w latach 1975–1991 Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w latach 1983–1986 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

  Życiorys[]

  Syn Teofila Narzyńskiego i Elżbiety zd. Orivol.

  W latach 1949–1953 studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. 6 maja 1956 został ordynowany na duchownego przez biskupa Karola Kotulę. Do 1958 był wikariuszem parafii w Mrągowie, następnie jako stypendysta Światowej Federacji Luterańskiej studiował w Getyndze. Po powrocie do kraju był katechetą Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, zaś od 1965 był wikariuszem Biskupa Kościoła Andrzeja Wantuły.

  Biskup Jan Szarek (ur. 13 lutego 1936 w Bielsku-Białej) – biskup-senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w latach 1993–2001 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, w latach 2000–2005 prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, doktor honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.Sakra − święcenia duchowne w kościołach chrześcijańskich, najczęściej dotyczy święceń biskupich. Niegdyś sakrę nadawano nowo wybranym królom, w formie namaszczenia na stanowisko.

  23 lutego 1975 Kolegium Wyborcze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wybrało go na Biskupa Kościoła. 6 kwietnia 1975 został konsekrowany na biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce; zastąpił na tym urzędzie ks. biskupa Andrzeja Wantułę. Od 22 marca 1983 do 18 grudnia 1986 był prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, zaś od 1986 wiceprezesem.

  Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – urząd zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Biskup przewodzi całemu Ludowi Bożemu i służbie posługiwania Słowa i Sakramentów. Sprawuje także urząd nadzorujący („episkope”) w całym Kościele, aby Słowo Boże czysto i wiernie było zwiastowane, i aby Sakramenty Święte były w Kościele sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Bożym. Biskup przekazuje urząd duchowny w sposób szczególny, jest on reprezentantem urzędu sędziowskiego Chrystusa. Sprawuje również duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi Kościoła, kieruje pracami Kościoła jako Prezes Konsystorza, ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod Kościoła spośród duchownych mających za sobą co najmniej 15 lat służby w Kościele. Jego kadencja trwa dziesięć lat, z możliwością powtórnej elekcji. Siedzibą Biskupa Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Obecnie zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest biskup Jerzy Samiec.Bronisław Dembowski (ur. 2 października 1927 w Komorowie) – polski biskup rzymskokatolicki, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, biskup diecezjalny włocławski w latach 1992–2003, od 2003 biskup senior diecezji włocławskiej.

  Był jednym z trzech (obok ks. Bronisława Dembowskiego i ks. Alojzego Orszulika) obserwatorów kościelnych Obrad Okrągłego Stołu. W 1991 roku poprosił Synod Kościoła o przeniesienie go w stan spoczynku. Uroczyste pożegnanie odbyło się 2 maja 1991 roku. Dzień później odbyła się konsekracja nowego Biskupa Kościoła Jana Szarka.

  Światowa Federacja Luterańska – utworzona w 1947 r. międzynarodowa organizacja zrzeszająca kościoły wyznania luterańskiego ze wszystkich zakątków świata. Światowa Federacja Luterańska zrzesza 145 kościołów z 79 krajów, a więc ponad 70 milionów wiernych. Siedziba ŚFL znajduje się w Genewie. Światowa Federacja Luterańska prowadzi dialog pomiędzy wspólnotami luterańskimi, zawiera porozumienia z innymi wyznaniami, prowadzi akcje ekumenizacyjne i misyjne. Członkiem Światowej Federacji Luterańskiej jest polski Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.Ks. bp Karol Kotula (ur. 26 lutego 1884 w Cierlicku na Śląsku Cieszyńskim, zm. 8 grudnia 1968 w Warszawie) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, biskup (zwierzchnik) Kościoła w latach 1951–1959.

  Bp Janusz Narzyński jest uważany za jednego z najwybitniejszych znawców historii i teologii Marcina Lutra oraz Reformacji w Polsce. Od 1949 r. do 1993 r. pracownik naukowy Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, a później Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Za działalność naukowa i ekumeniczną Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bratysławie (Słowacja) nadał mu tytuł doktora honoris causa.

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie – jedna z parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie, należąca do diecezji warszawskiej. Kościół Parafialny mieści się przy ulicy Puławskiej 2a w Warszawie, a filiał parafii w Pułtusku. Liczba parafian wynosi 602.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  W związku małżeńskim z Barbarą Enholc, magister teologii i do 2003 r. dyrektor Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Jego bratem był zmarły w 2014 roku, wieloletni proboszcz ewangelickiej parafii w Bydgoszczy ks. Tadeusz Narzyński. Trzeci z braci Juliusz Narzyński, jest artystą malarzem.

  Ks. bp Andrzej Wantuła (ur. 26 listopada 1905 w Ustroniu, zm. 15 czerwca 1976 w Warszawie) – biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL. Był synem Jana Wantuły i Anny ze Szczepańskich. Ukończył szkołę ludową w Ustroniu i gimnazjum polskie w Cieszynie. 25 października 1936 r. zawarł związek małżeński z Julią Blasbalg z Ustronia.Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – najwyższa władza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, uchwala on prawa kościelne. Do jego kompetencji należy wybór biskupa Kościoła, konsystorza i rady synodalnej. Wybierany jest na pięcioletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem pierwszej sesji Synodu. Odbywa się przynajmniej raz w roku. Prezydium Synodu liczy pięć osób: prezes Synodu, dwóch radców duchownych i dwóch radców świeckich.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Historia Domu Katechetycznego i Parafii w Wiśle Jaworniku- [dostęp 10.02.2015]
 • Modlitwa o jedność, Niedziela, Tygodnik Katolicki- [dostęp 10.02.2015]
 • Myśl protestancka- [dostęp 10.02.2015]
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego – istniejąca w latach 1920-1954 jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warszawskiego kształcąca na kierunku teologia wyznawców Kościołów protestanckich w Polsce, głównie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W 1954 uchwałą Rady Ministrów PRL usunięta z tej uczelni. W oparciu o nią utworzono Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Jej sukcesorem jest Wydział Teologiczny ChAT.Mrągowo (hist. Ządzbork, Ządźbork, Żądzbork, niem. Sensburg) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa olsztyńskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Alojzy Orszulik (ur. 21 czerwca 1928 w Baranowicach) – polski biskup rzymskokatolicki, pallotyn, biskup pomocniczy siedlecki w latach 1989–1992, biskup diecezjalny łowicki w latach 1992–2004, od 2004 biskup senior diecezji łowickiej. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Okrągły Stół – negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status obserwatora - Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Kościół rzymskokatolicki). Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie. W obradach wszystkich zespołów brały udział 452 osoby.
  Ordynacja – ogólna nazwa podnoszenia ludzi świeckich do godności duchownych. W protestantyzmie jest to odpowiednik katolickich święceń kapłańskich. W judaizmie oznacza przyznanie pełnych praw rabinom.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.