• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Janusz Meder

  Przeczytaj także...
  VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie – jedno z najstarszych liceów w Warszawie o tradycjach sięgających 1905.Polska Unia Onkologii – polska pozarządowa organizacja pożytku publicznego. Podejmuje działania wspierające zwalczanie chorób nowotworowych; m.in. zrzesza lekarzy onkologów, organizuje kursy specjalizacyjne, warsztaty i konferencje.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

  Janusz Meder (ur. 22 listopada 1947 w Chorzowie) – polski lekarz, onkolog i radioterapeuta.

  Życiorys[]

  Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie, następnie studiował w Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1972. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a także specjalizacje I i II stopnia w zakresie onkologii i radioterapii.

  Od 1972 zawodowo związany z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie. Początkowo pracował jako asystent w Klinice Onkologii Ogólnej, następnie był starszym asystentem i adiunktem w Zakładzie Radioterapii. W latach 1984–1995 był kierownikiem Kliniki Radioterapii, następnie został kierownikiem Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego. Od 1995 do 2002 pełnił obowiązki naczelnego radioterapeuty w Centrum Onkologii.

  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie – placówka onkologiczna, wywodząca się z Instytutu Radowego, założonego w 1932 roku w Warszawie z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie.Warszawski Uniwersytet Medyczny – największa polska publiczna uczelnia medyczna; prowadzi kształcenie na 14 kierunkach i 1 specjalności oraz studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz kształcenie ustawiczne (kursy dokształcające i specjalizacyjne). Uczelnia kształci niemal 9 tys. studentów, w tym prawie 600 obcokrajowców. Kadra dydaktyczno-naukowa liczy ponad 1,5 tys. pracowników, w tym 150 profesorów tytularnych.

  Był dyrektorem Polskiej Szkoły Onkologii (1994–1997). W 2000 został prezesem Polskiej Unii Onkologii. Jest współtwórcą Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (w 1999 powierzono mu funkcję przewodniczącego) i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (w 2007 został wiceprezesem tej organizacji). Powoływany również w skład Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk.

  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.Onkologia (z gr. όγκος = gruda, masa, nadęcie + λόγος = nauka) – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nowotworowymi, ich rozpoznawaniem i leczeniem.

  Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2002) oraz Krzyżem Oficerskim (2012) Orderu Odrodzenia Polski.

  Wybrane publikacje[]

 • Holistyczne postępowanie w onkologii
 • Radioterapia nowotworów złośliwych
 • Chłoniak Hodgkina
 • Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia w onkologii (współautor)
 • Przerzuty nowotworów o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym (współautor)
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Dr n. med. Janusz Meder. puo.pl. [dostęp 2015-04-07].
 • Dr n. med. Janusz Meder. mp.pl. [dostęp 2015-04-07].
 • Chorzów (niem. Königshütte O.S., od 1922 do 1934 Królewska Huta, od 1939 do 1945 Königshütte) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Górnym Śląsku, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), lokalny ośrodek gospodarczy oraz kulturalny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.