• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Janusz Lorenz

  Przeczytaj także...
  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi była stałą komisją senacką w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem działania komisji były:Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w skrócie: OPZZ (All-Poland Alliance of Trade Unions) - polska centrala związkowa.
  Okręg wyborczy województwo olsztyńskie do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmował w latach 1989–2001 obszar województwa olsztyńskiego. Wybierano w nim 2 senatorów, przy czym w latach 1989–1991 obowiązywała zasada większości bezwzględnej, zaś w latach 1991–2001 – większości względnej.

  Janusz Józef Lorenz (ur. 28 marca 1942 w Kniażycach) – polski polityk, były wojewoda olsztyński, senator IV i V kadencji.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, w 1971 uzyskał na tej uczelni (już pod nazwą Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie) stopień doktora. Odbył również studia podyplomowe w Instytucie Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej (1975) w dziedzinie organizacji i zarządzania wielkimi organizacjami gospodarczymi. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Olsztynie, obejmując w 1972 stanowisko dyrektora ds. produkcji. W latach 1973–1975 kierował rozruchem technicznym i technologicznym Zakładów Mięsnych „Morliny” w Ostródzie. Był również m.in. wiceprezydentem Polfoods Corporation w Nowym Jorku oraz ekspertem FAO.

  Okręg wyborczy nr 34 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmował w latach 2001–2011 obszar miasta na prawach powiatu Olsztyna oraz powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego (województwo warmińsko-mazurskie). Wybierano w nim 2 senatorów na zasadzie większości względnej.Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.

  Do 2006 należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, działa w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych i lokalnych organizacjach społecznych. W latach 1993–1997 pełnił funkcję wojewody olsztyńskiego. Przyczynił się w tym okresie do utworzenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna to obszar 914,5 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje, zlokalizowanych na terenie województw warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Obejmuje 24 podstrefy: Barczewo, Bartoszyce, Ciechanów, Dobre Miasto, Elbląg, Iława, Iłowo-Osada, Lidzbark Warmiński, Mława, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztyn, Olsztynek, Orzysz, Ostrołęka, Ostróda, Pasłęk, Pisz, Piecki, Szczytno i Wielbark.Województwo olsztyńskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998 ze stolicą w Olsztynie. Największe województwo w Polsce.

  W latach 1997–2005 był senatorem IV kadencji z województwa olsztyńskiego i V kadencji z okręgu olsztyńskiego. Pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przewodniczącego stałej delegacji polskiego Sejmu i Senatu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Unii Zachodnioeuropejskiej. W 2004 bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego.

  Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie (ART) – jedna z trzech placówek, na bazie których powstał 1 września 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.Wybory samorządowe w Polsce 2006 zostały przeprowadzone 12 listopada; II tura (ponowne głosowanie) w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się 2 tygodnie później, 26 listopada.

  W 2006 został kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na stanowisko prezydenta Olsztyna w wyborach samorządowych. W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 bez powodzenia kandydował z listy PSL, a cztery lata później ponownie z ramienia SLD.

  W latach 2008–2010 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po upływie kadencji pozostał członkiem rady. Został też wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie i przewodniczącym rady Fundacji im. M. Oczapowskiego w Olsztynie.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.

  Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

  Życie prywatne[ | edytuj kod]

  Żonaty z Bożeną Dąbrowską-Lorenz, ma troje dzieci (syna Tomasza oraz córki Małgorzatę i Annę). Jest laureatem nagrody Osobowość Roku Warmii i Mazur z 1996, nagrody powiatu szczycieńskiego (2005). W 1997 został honorowym obywatelem gminy Bartoszyce.

  Ostróda (dawn. Ostród, niem. Osterode, prus. Austrāti) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim. Położone na Pojezierzu Iławskim, nad Jeziorem Drwęckim. Przez miasto przepływa rzeka Drwęca.Senatorowie V kadencji zostali wybrani 23 września 2001 oraz w wyniku wyborów uzupełniających 27 kwietnia 2003, 12 października 2003, 28 marca 2004, 11 czerwca 2004, 12 września 2004, 21 listopada 2004 i 16 stycznia 2005. Kadencja senatorów rozpoczęła się wraz ze złożeniem ślubowania na pierwszym posiedzeniu Senatu V kadencji wyznaczonym na 20 października 2001, a upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu, tj. 19 października 2005.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Biogram na stronie Senatu (V kadencja)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) – najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.
  Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations, skrót: FAO) – utworzona z inicjatywy 44 państw koalicji antyhitlerowskiej uczestniczących w konferencji poświęconej problemom rolnictwa i wyżywienia, która odbyła się w maju 1943 roku w Hot Springs. Konferencja powołała do życia komisję, której celem było opracowanie projektu umowy założycielskiej FAO. Pierwsza sesja konferencji FAO rozpoczęła się 16 października 1945 roku w mieście Québec. Pierwszego dnia podpisano na niej umowę założycielską, noszącą nazwę konstytucji. Weszła ona w życie w dniu jej podpisania. Siedzibą FAO jest Rzym.
  Wybory do Sejmu i Senatu w 2007 roku zostały przeprowadzone w dniu 21 października 2007 roku (niedziela) w związku z podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Uchwały z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 163, poz. 1154) i wydanym w jej następstwie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 162, poz. 1145).
  Senatorowie IV kadencji zostali wybrani 21 września 1997 oraz w wyniku wyborów uzupełniających 25 czerwca 2000 i 28 stycznia 2001. Kadencja senatorów rozpoczęła się wraz ze złożeniem ślubowania na pierwszym posiedzeniu Senatu V kadencji wyznaczonym na 20 października 1997, a upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu, tj. 19 października 2001.
  Polityk – osoba działająca w sferze polityki, którą w klasycznym rozumieniu pojmujemy jako sztukę zdobywania władzy i rządzenia państwem, przy czym celem jest tu dobro wspólne, a przyporządkowanie działania temu celowi ostateczne. Polityk dąży więc do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy.
  Kniażyce (w latach 1977-1981 Podlesie) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Fredropol.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.693 sek.