• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Janusz Kotlarczyk

  Przeczytaj także...
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.Mieczysław Kotlarczyk (ur. 6 czerwca 1908 w Wadowicach, zm. 21 lutego 1978 w Krakowie) – polski reżyser teatralny, aktor, dramaturg i krytyk literacki, pedagog; twórca Teatru Rapsodycznego. Od 1931 kierował w Wadowicach stałym Teatrem Powszechnym.
  1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.

  Janusz Kotlarczyk (ur. 20 czerwca 1931 w Wadowicach, zm. 1 października 2017) – polski geolog i archeolog, profesor AGH, członek PAN (1991 członek korespondent, 2007 członek rzeczywisty) i PAU oraz Polskiego Towarzystwa Geologicznego

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Pochodził ze znanej wadowickiej rodziny inteligenckiej; zarówno Jego matka jak i ojciec byli pedagogami. Swoją karierę naukową związał z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie w latach 1969–1974 kierował Instytutem Geologii Regionalnej i Złóż Węgli. Tam także w 1980 roku uzyskał profesurę. Do jego osiągnięć z zakresu geologii i stratygrafii należało przede wszystkim odkrycie złóż diatomitów na Pogórzu Przemyskim, stratygrafia płaszczowiny skolskiej oraz projekt Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Jako archeolog rozwinął z kolei oryginalną koncepcję na temat celtyckiego pochodzenia krakowskich kopców Kraka i Wandy. Przez lata współpracował z Muzeum Miejskim w Wadowicach oraz rocznikiem „Wadoviana”. Był założycielem i Honorowym Przewodniczącym Komisji Geoinformatyki PAU. Zmarł w Krakowie i pochowany został na wadowickim cmentarzu rzymsko-katolickim 9 października 2017 roku.

  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Rodzina[ | edytuj kod]

  Profesor Janusz Kotlarczyk był synem zamordowanego w Mauthausen-Gusen profesora gimnazjalnego Tadeusza (1903–1940), wnukiem Stefana (1874–1931), dramaturga i twórcy wadowickiego teatru amatorskiego „Jagiellonki” oraz bratankiem przyjaciela i nauczyciela teatralnego późniejszego papieża Jana Pawła II, Mieczysława (1908–1978), twórcy Amatorskiego Teatru Powszechnego w Wadowicach, pomysłodawcy oraz dyrektora krakowskiego Teatru Rapsodycznego. Żoną profesora była aktorka Ewa z Bohosiewiczów-Kotlarczykowa (1928–2002) (primo voto Sztolcman).

  Płaszczowina skolska - płaszczowina budująca Karpaty fliszowych (Beskidów) na obszarze Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko-Turczańskich.Kopiec Krakusa, kopiec Kraka – kopiec znajdujący się w Krakowie, na prawym brzegu Wisły w dzielnicy Podgórze, usypany na najwyższym wzniesieniu wapiennego zrębu Krzemionek – wzgórzu Lasoty (271 m n.p.m.). Wysokość od podstawy – 16 m, średnica u podstawy 57 m, górna 8 m (wierzchołek płaski), objętość 19 100 m³. Z kopcem Krakusa związane są obchody "Rękawki".

  Osiągnięcia naukowe[ | edytuj kod]

 • odkrycie złóż diatomitów na Pogórzu Przemyskim
 • synteza stratygrafii płaszczowiny skolskiej
 • opracowanie projektu utworzenia Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (zrealizowany) i Turnickiego Parku Narodowego (jeszcze nie zrealizowany)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Informacje ze strony Polskiej Akademii Nauk - członkowie rzeczywiści
 • Prof. zw. dr hab. in Janusz Karol Kotlarczyk, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2009-05-09].
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. IDMJP2, Zmarł profesor Janusz Kotlarczyk - Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, www.idmjp2.pl [dostęp 2017-10-05] (pol.).
  2. Lista członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego, stan na 31 stycznia 1971, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego Tom XL-1970, Zeszyt 3-4, Kraków 1971.
  3. Jacek Rajchel, Janusz Karol Kotlarczyk (1931–2017), „Przegląd Geologiczny”, 66 (6), 2018, ISSN 0033-2151.
  4. Janusz Kotlarczyk, Stefan Kotlarczyk, Muzeum Miejskie w Wadowicach [dostęp 2019-06-19] (pol.).
  5. Janusz Kotlarczyk, Mieczysław Kotlarczyk, Muzeum Miejskie w Wadowicach [dostęp 2019-06-19] (pol.).
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego – park krajobrazowy w województwie podkarpackim, na południowy zachód od Przemyśla. Powstał w 1991, zajmuje powierzchnię 61 862 ha i jest czwartym co do wielkości parkiem krajobrazowym w Polsce.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wadowice – miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, siedziba władz powiatu wadowickiego i gminy miejsko-wiejskiej Wadowice. Miasto położone jest na Pogórzu Wielickim, nad Skawą. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 28, droga krajowa nr 52 i linia kolejowa nr 117.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Stratygrafia – dział geologii historycznej zajmujący się ustalaniem wieku i przyczyn rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej.
  Kopiec Wandy – kopiec w Nowej Hucie, dzielnicy Krakowa, zbudowany prawdopodobnie ok. VII - VIII wieku. Jeden z czterech kopców istniejących do dziś w Krakowie. Wedle legendy stanowi mogiłę Wandy, córki księcia Kraka, której ciało miano wyłowić z nurtów nieopodal przepływającej Wisły. Kopiec zwieńczony jest marmurowym pomnikiem projektu Jana Matejki, ozdobionym kądzielą skrzyżowaną z mieczem oraz napisem „Wanda”.
  Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Ziemia okrzemkowa (ziemia diatomowa, diatomit) – skały organogeniczne utworzone głównie z pancerzyków glonów jednokomórkowych - okrzemek.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.768 sek.