Janusz Heitzman

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Janusz Piotr Heitzman (ur. 1952) – polski lekarz, doktor habilitowany nauk medycznych, Pełnomocnik ds. psychiatrii sądowej przy Min. Zdrowia, profesor nadzwyczajny Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, specjalista w zakresie: patologia społeczna, psychiatria, psychiatria sądowa.

Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Życiorys[ | edytuj kod]

W 1991 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Upicie alkoholowe w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny specjalność psychiatria. Na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Stres w etiologii przestępstw agresywnych uzyskał w 2003 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny specjalność psychiatria.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Był adiunktem w Katedrze Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2016 został dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W latach 2010–2013 był prezesem, a od 2013 jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Został członkiem Komitetu Badań nad Zagrożeniami Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2016–2020 był dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CM UJ) – jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego grupująca wydziały medyczne, najstarsza i jedna z większych tego typu w Polsce.ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich.

Od 5 lutego 2020 r. piastuje urząd Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. psychiatrii sądowej].

Przypisy[ | edytuj kod]

Instytut Psychiatrii i Neurologii – ośrodek naukowo-badawczy i kliniczny z siedzibą w Warszawie, zajmujący się prowadzeniem badań własnych w zakresie psychiatrii i neurologii oraz koordynowaniem ich w skali kraju, udzielaniem konsultacji organom państwowym w zakresie tych dziedzin oraz działalnością diagnostyczną i leczniczą. Prowadzi też działalność wydawniczą, szkolenia i studium doktoranckie. W skład instytutu wchodzą 23 kliniki i zakłady naukowe. Został utworzony w 1951 roku rozporządzeniem Rady Ministrów jako Instytut Psychoneurologiczny. Obecną nazwę uzyskał w roku 1984.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
Warto wiedzieć że... beta

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

Reklama