• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Janusz Groszkowski  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Delegatura Rządu na Kraj – tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940 r., składający się z departamentów. Na jej czele stał Delegat Rządu na Kraj, podporządkowany Rządowi RP na uchodźstwie, a od 1944 wicepremier w tym rządzie. Delegatura kierowała pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa, przygotowanie do przyjęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny, rejestracja poczynań okupantów i dokumentacja zbrodni wojennych, ochrona i ratowanie zagrożonych dóbr kultury.Order Sztandaru Pracy, pierwotnie order „Sztandar Pracy” – polskie wysokie odznaczenie państwowe Polski Ludowej ustanowione ustawą z dnia 2 lipca 1949 roku ... w celu nagrodzenia wyjątkowych zasług położonych dla Narodu i Państwa... Ostatni raz nadano go w 1991. Został zniesiony w 1992.
  Doktoraty honoris causa[ | edytuj kod]
 • Doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej (1962)
 • Doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej (1964)
 • Doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej (1975)
 • Członkostwo w Akademiach Nauk i Stowarzyszeniach[ | edytuj kod]

 • członek Akademii Nauk Czechosłowacji (1965)
 • członek Akademii Nauk Węgier (1965)
 • członek Akademii Nauk ZSRR (1965)
 • członek Akademii Nauk Rumunii (1966)
 • członek Akademii Nauk Bułgarii (1966)
 • członek Akademii Nauk Kuby (1971)
 • członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1957)
 • członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków Francuskich (1967)
 • członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków Amerykańskich (1971)
 • Odznaczenia i wyróżnienia[ | edytuj kod]

 • Order Budowniczych Polski Ludowej (1964)
 • Order Sztandaru Pracy I klasy
 • Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – dwukrotnie (1954)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1951)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Niepodległości
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Medal 10-lecia Polski Ludowej (1955)
 • Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
 • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
 • Medal jubileuszowy „30 lat zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” (Związek Radziecki)
 • Nagroda Państwowa I stopnia – trzykrotnie (1951, 1955, 1968)
 • Specjalna Nagroda Państwowa (1979)
 • Mielec – miasto powiatowe w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Miasto położone w dolinie Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej, historycznie znajdujące się w Małopolsce. Miasto liczy 61 238 mieszkańców i ma powierzchnię 46,89 km² (stan na 31 marca 2013 r.). Jest członkiem Związku Miast Polskich.Państwowy Instytut Telekomunikacyjny (inaczej PIT) - instytut naukowo-badawczy, założony w 1934 roku przez profesora Janusza Groszkowskiego, który był jego dyrektorem do 1951 roku, z przerwą spowodowaną II wojną światową.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Węgierska Akademia Nauk (WAN) węg: Magyar Tudományos Akadémia (MTA) – jej inicjatorem i założycielem był hrabia István Széchenyi, który w roku 1825 na założenie towarzystwa naukowego przeznaczył roczny dochód swoich dóbr. Za jego przykładem poszli liczni inni węgierscy arystokraci i posłowie. Celem towarzystwa było krzewienie nauki, kultury i sztuki w języku węgierskim. Obecna nazwa (Węgierska Akademia Nauk) pochodzi z 1845, a neorenesansowy gmach obecnej siedziby głównej z 1865 roku. Jednym z priorytetowych celów wydziału lingwistycznego akademii jest regulowanie języka węgierskiego.
  Pabianice – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim. Drugie co do liczby mieszkańców miasto aglomeracji łódzkiej. Pabianice należą do Związku Miast Polskich. Pod względem liczby ludności są trzecim (po Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim) miastem w województwie łódzkim a 59. w Polsce. Pod względem powierzchni miasto znajduje się na 9. pozycji w województwie łódzkim a 150. w Polsce. Były miastem duchownym.
  Medal 10-lecia Polski Ludowej – polskie cywilne odznaczenie państwowe ustanowione dekretem Rady Państwa 12 maja 1954 roku, jako odznaczenie jubileuszowe w związku ze zbliżającą się dziesiątą rocznicą powstania Polski Ludowej. Medal zaprojektowany został w 1954 roku przez Józefa Gosławskiego. Odznaczenie przyznawano w okresie od 22 lipca 1954 do 22 lipca 1955.
  Krótkofalarstwo (ang. ham radio, Amateur Radio – radiowa służba amatorska) – hobby polegające na nawiązywaniu łączności radiowych na wydzielonych pasmach radiowych – od fal długich, poprzez średnie, krótkie i ultrakrótkie aż do mikrofal, między krótkofalowcami przy pomocy radiostacji, potwierdzaniu łączności za pomocą karty QSL, uczestnictwie w zawodach krótkofalarskich, jak również konstruowaniu urządzeń radiowych i antenowych do nawiązywania łączności. Osobną grupę krótkofalowców stanowią nasłuchowcy (SWL).
  Odznaka Nagrody Państwowej – odznaka dla osób nagrodzonych „Państwową nagrodą za osiągnięcia w dziedzinie nauki, postępu technicznego i sztuki”, nadawana w czasach PRL.
  Cmentarz Wojskowy w Warszawie (określany też potocznie jako "Powązki Wojskowe") – warszawski cmentarz komunalny przy ul. Powązkowskiej 43/45.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.