• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Janusz Anusiewicz  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Janusz Anusiewicz (ur. 19 maja 1946 r. w Terespolu, zm. 26 grudnia 2000 r. we Wrocławiu) – polski filolog polski, specjalizujący się w kulturze języka oraz nauce o współczesnym języku polskim, nauczyciel akademicki.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się w 1946 roku w Terespolu nad Bugiem, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią – pięcioletnie Liceum Pedagogiczne. W latach 1965–1970 studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Od samego początku związał się ze studenckim ruchem naukowym, wygłaszając referaty na ogólnopolskich konferencjach młodych językoznawców. Pracę magisterską poświęconą analizie językowej akt prawnych Kościerzyny z lat 1579–1589 napisał pod kierunkiem prof. Stanisława Rosponda i obronił ją w roku 1970 roku. 1 października 1970 roku został stażystą Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UWr, a 1 października 1971 roku – asystentem, z kolei po dwóch latach starszym asystentem. W 1976 roku obronił pracę doktorską o konstrukcjach analitycznych we współczesnych języku polskim, napisaną pod kierunkiem prof. Bogdana Sicińskiego. Od 1 października 1976 roku pracował jako adiunkt.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze (niem. Westfälische Wilhelms-Universität Münster, WWU) – publiczny uniwersytet zlokalizowany w Münsterze, w Niemczech.

  W 1977 wyjechał do Münster i przez trzy kolejne lata pełnił obowiązki lektora języka polskiego na tamtejszym Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma. Do Münster wyjeżdżał jeszcze później kilka razy, odbywając staże w Instytucie Językoznawstwa Ogólnego. W tym czasie jego zainteresowania naukowe skupiły się na lingwistyce kulturowej, badającej związki między językiem a kulturą, różnorodne uwarunkowania oraz implikacje pomiędzy tymi najważniejszymi wytworami ludzkiego umysłu, woli i emocji, szukającej odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób możliwe jest podmiotowo-przedmiotowa rekonstrukcja kultury zawartej w języku oraz jego tekstach. Sumą jego przemyśleń w tym zakresie stała się rozprawa habilitacyjna na temat Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, która została opublikowana w 1994 roku.

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Staż zawodowy – forma nauki polegająca na zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy. Staże mogą mieć formę płatną lub bezpłatną. Najczęściej stażysta ma przydzielonego mentora, osobę, która uczy go zawodu. Odbywa się bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą a pracodawcą. Osoba będąca na stażu ma podpisaną umowę na czas określony i jest ona zazwyczaj podpisywana na okres 1 roku. Jedną z form stażu zawodowego jest staż podyplomowy.

  1 października 1994 roku Janusz Anusiewicz został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Współczesnego Języka Polskiego UWr. Ponadto sprawował opiekę nad studenckim kołem naukowym oraz powołał do życia serię wydawniczą „Język a Kultura”. W uznaniu osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał go na stanowisko profesora nadzwyczajnego w 1995 roku. W latach 1997–1998 przebywał w Niemczech jako visiting profesor Uniwersytetu w Trewirze. Pogarszający się stan zdrowia spowodował, że 28 lutego 1998 roku odszedł z funkcji kierownika Zakładu Współczesnego Języka Polskiego. Przez następne dwa lata brał coraz częściej urlopy dla poratowania zdrowia, ostatecznie przechodząc na rentę, 5 sierpnia 2000 roku. Zmarł 26 grudnia tego samego roku.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego UWr powstała - w wyniku kolejnych reform - z Instytutu Historii Literatury Polskiej i Instytutu Filologii Polskiej i Słowiańskiej. W instytucie kształci się ponad 2000 studentów.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Münster – miasto na prawach powiatu w Niemczech, położone w północnej części kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba rejencji Münster. Dawna, spolszczona nazwa miasta, dziś już rzadko używana, to Monaster/Monastyr.
  Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.