• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Janusz Adam Dziewiątkowski

  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Matysiakowie – cykliczne słuchowisko radiowe, serial radiowy, emitowany w weekendy na antenie Programu I Polskiego Radia, zapoczątkowany w sobotę 15 grudnia 1956 na antenie Programu II o godzinie 20:35 i obecnie nadawany w soboty o 13:10, w 25-minutowych odcinkach.
  Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO.

  Janusz Adam Dziewiątkowski (ur. 6 września 1975) - dziennikarz, archiwista, polonista, dramaturg, współautor powieści radiowej Matysiakowie.Od 2010 r. doktorant w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, wcześniej studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim; absolwent filologii polskiej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (2000) oraz absolwent bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2000). W roku akademickim 2001/2002 prowadził zajęcia z gramatyki historycznej języka polskiego i gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiego na Wydziale Polonistyki UW. Zainteresowania badawczo-naukowe autora koncentrują się głównie wokół onomastyki słowiańskiej oraz języka polskiego poza granicami kraju – język polonijny w Belgii; zajmuje się ponadto zagadnieniami wydawniczo-księgarskimi oraz dramaturgią radiową; od 2007 współautor (razem z Dżennet Połtorzycką-Stampf’l) powieści radiowej Matysiakowie; obecnie student Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie.

  Onomastyka (ang. onomastics, franc. onomastique, niem. Onomastik lub Namenkunde) – dział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych (zwanych też onimami), czyli odnoszących się do konkretnych przedmiotów, a nie ich klasy (por. gr. ónōma, oznaczającego imię). Onomastyka zajmuje się m.in. nazwami miejscowości, imionami, nazwiskami.Złoty Mikrofon – nagroda Polskiego Radia przyznawana od 1969 roku osobom, których działanie przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu, rozwoju i popularyzacji radia publicznego oraz za wybitne osiągnięcia twórcze dla radia publicznego. W latach 1975-1987 trwała trzynastoletnia przerwa w rozdawaniu nagród.

  Redaktor dokumentalista w Dziale Dokumentacji i Produkcji Teatru Polskiego Radia, współpracownik Archiwum polskiego Radia i Teatru PR. Dotąd publikował w: Poradniku Językowym, Przeglądzie Polonijnym, Studiach Medioznawczych, Bibliotece Analiz, Biuletynie Bibliotek Kościelnych FIDES, Życiu Warszawy oraz na stronach internetowych Polskiego Radia.

  TVP Info – kanał informacyjny Telewizji Polskiej. Wystartował on 6 października 2007, zastępując TVP3. Do 31 sierpnia 2013 dzielił pasmo programowe z ośrodkami regionalnymi TVP. Z dniem 1 września 2013 TVP Info stał się typowym kanałem informacyjnym, zaś pasmo programowe ośrodków regionalnych TVP zostało przeniesione do nowego kanału TVP Regionalna.Federacja Bibliotek Kościelnych "FIDES" - stowarzyszenie oficjalnych przedstawicieli bibliotek, należących do Kościoła katolickiego w Polsce lub pozostających w całości lub w części pod jego nadzorem, erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski w 1995 roku. Głównym celem Federacji jest komputeryzacja i standaryzacja pracy bibliotek teologicznych. Federacja jest członkiem zwyczajnym BETH (Bibliotheques Européennes de Théologie).

  18 grudnia 2011 zespół autorów i realizatorów słuchowiska Matysiakowie, w tym m.in. Janusz Adam Dziewiątkowski, został nagrodzony Honorowym Złotym Mikrofonem za „wybitne osiągnięcia artystyczne, wieloletni żywy kontakt ze słuchaczami, za inicjatywy uruchamiające ogromną aktywność społeczną”.

  Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (do 1996 jako Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna) – publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Warszawie.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

  Przypisy

  1. Złote Mikrofony dla najlepszych radiowców. TVP Info, 2011-12-18. [dostęp 2011-12-19].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW) – publiczna szkoła wyższa (uniwersytet pełnoprofilowy) w Bydgoszczy, której geneza sięga 1969 roku. Jej struktura organizacyjna oraz nazwa była zmieniana trzykrotnie:
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Życie Warszawy” – dziennik ukazujący się w Warszawie od 15 października 1944 do 17 grudnia 2011. Gazeta powstała, według jednych źródeł – z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej, zaś według innych – z inicjatywy Mariana Spychalskiego, pierwszego prezydenta Warszawy. Nakład pierwszego numeru wyniósł 1500 egz. „Życie Warszawy” było, obok „Trybuny Ludu”, jednym z najbardziej opiniotwórczych dzienników w PRL.
  Poradnik Językowy – popularnonaukowy miesięcznik powstały w Krakowie w 1901, którego celem jest propagowanie wiedzy o języku polskim. W czasopiśmie poruszane są sprawy poprawności i kultury języka. "Poradnik Językowy" przeznaczony jest dla nauczycieli polonistów oraz wykładowców i studentów filologii polskiej i innych kierunków humanistycznych.
  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – interdyscyplinarna placówka badawcza, zajmująca się badaniem i dokumentacją polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.