• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • January Weiner

  Przeczytaj także...
  Ekologia (gr. oíkos (οἶκος) + -logia (-λογία) = dom (stosunki życiowe) + nauka) – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (strukturą ekosystemów).Ekologia tropikalna – dział ekologii zajmujący się powiązaniami pomiędzy światem roślin, zwierząt i podłożem w środowiskach strefy tropikalnej, tj. obszaru położonego pomiędzy zwrotnikiem Raka i zwrotnikiem Koziorożca.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  January Weiner (ur. 6 września 1947 w Krakowie) – polski biolog, ekolog, profesor doktor habilitowany, zatrudniony w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zespołem Ekologii Ekosystemów. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Specjalność naukowa: bioenergetyka, ekologia ekosystemowa, ekologia fizjologiczna i ewolucyjna.

  Komitet Badań Naukowych (KBN) – zgodnie z zapisem ustawy z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki.Fundacja im. Aleksandra von Humboldta (niem. Alexander-von-Humboldt-Stiftung) – niemiecka instytucja, której celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy między naukowcami. Finansuje ona stypendia umożliwiające prowadzenie działalności naukowej w Niemczech ponad 1800 naukowcom z całego świata rocznie.

  Biografia[]

  Ukończył biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania badawcze obejmują ekologię fizjologiczną, bioenergetykę, ekologię ekosystemów, biogeochemię i biologię ewolucyjną. Odbył kilka dłuższych staży zagranicznych (m.in. w University of Wisconsin i University of Iowa, USA oraz Philipps-Universität w Marburgu, RFN - jako stypendysta Fundacji Humboldta).

  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.

  Jest autorem lub współautorem ok. 50 publikacji oryginalnych w czasopismach międzynarodowych oraz ok. 200 przyczynków, artykułów, monografii i książek, w tym podręcznika ekologii (1999 r., 2003 r.), a także praktycznego poradnika dotyczącego techniki pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych (1990 r., 1998 r., 2003 r., 2009 r.).

  Ekologia ewolucyjna – dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii. Wchodzi – wraz z ekologią populacyjną – w zakres ekologii gatunku; dotyczy wzajemnie powiązanych procesów ewolucyjnych i ekologicznych, którym ulegają populacje w warunkach naturalnych; wyjaśnia różnorodność strategii życiowych gatunków i ich zmienność oraz zmiany struktury ekosystemów, np. rozmieszczenia i liczebności populacji.Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.

  Współpracował w organizacji ekologicznych programów i projektów badawczych europejskiej Fundacji Nauki. W KBN wielokrotnie uczestniczył w pracach sekcji specjalistycznych, dwukrotnie (2000 i 2004 r.) wybrany został członka zespołu P04 KBN, w ostatniej kadencji był przewodniczącym tego zespołu.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Od 2007 roku jest współprowadzącym nowatorskiego w skali europejskiej kursu ekologii tropikalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Zatrudnienie[]

 • Instytut Nauk o Środowisku UJ
 • Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN – Członek
 • Komitet Ekologii PAN – Członek
 • Komitet Narodowy do Spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) PAN – Członek
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki – Członek
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zespół Roboczy - Nauki Przyrodnicze (ZR-3) – Przewodniczący
 • Wydział II – Nauk Biologicznych PAN – Członek krajowy korespondent
 • Wydział IV Przyrodniczy PAU – Członek krajowy czynny
 • Zakład Badania Ssaków PAN – Przewodniczący Rady Naukowej
 • Wypromowani doktorzy[]

 • 1992: Maksymalne tempo asymilacji a granice budżetów energetycznych u gryzoni, Koteja Paweł;
 • 1992: Rola koron drzew w przechwytywaniu z atmosfery wybranych biogenów i zanieczyszczeń, Krywult Marek;
 • 1993: The Dynamics of Chemical Elements During Forest Litter Decomposition, Laskowski Ryszard;
 • 2003: Bilans węgla organicznego w glebach ekosystemów leśnych Puszczy Niepołomickiej, Nycz-Wasilec Paweł;
 • 2003: Historia życiowa żółwia błotnego Emys orbicularis – implikacje dla ochrony gatunków długożyjących, Mitrus Sławomir;
 • Ważniejsze książki[]

 • "Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej", Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa, 2006 r. (wyd. drugie poprawione i unowocześnione), ISBN 83-01-14174-3
 • "Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009 r. (wyd. czwarte, zmienione)
 • Bibliografia[]

 • Członkowie rzeczywiści PAN. Wydział II. pan.pl. [dostęp 2014-1-31].
 • Informacja o autorach. January Weiner. Akademicka Księgarnia Kodeks. [dostęp 2014-1-31].
 • Linki zewnętrzne[]

  January Weiner w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.Bioenergetyka – nauka biologiczna z pogranicza biochemii i biofizyki, obejmująca badania przemian energii zachodzących w żywych organizmach i ekosystemach.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Marburg (do 1977 Marburg an der Lahn) – miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w rejencji Gießen, siedziba powiatu Marburg-Biedenkopf, leży nad rzeką Lahn. Liczy 80 609 mieszkańców (30 czerwca 2012), a jego powierzchnia wynosi 124,5 km². Najbliżej położone duże miasta to Frankfurt nad Menem (ok. 100 km na południe), Kassel (ok. 90 km na północny wschód) i Kolonia (ok. 150 km na zachód).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.