• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • January Komański

  Przeczytaj także...
  Nowosielce (dawn. Nowosielce-Gniewosz) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Zarszyn, nad potokiem Pielnica.Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.
  Wojciech Rybicki (ur. 1942) – polski kompozytor, pianista, inżynier chemik, występował w zespole jazzowym w Sanoku (koniec lat 50.), od 1971 działa we Włocławku (członek Pomorsko-Kujawskiego Związku Literatów, pisze artykuły do "Kwartalnika Literackiego"), wykonawca własnych poetycko-muzycznych Wieczorów autorskich (kompozycje, prezentacja poezji); stworzył ponad 170 utworów na fortepian. Kompozycje to m.in.: Etiudy (2003), 26 Mazurków (2004), 2 zeszyty Walców (2005), Kujawiaki (2005), Włocławskie opowieści (2005), 26 Preludiów (2006) oraz tanga, polki, kolędy, miniatury fortepianowe; autor zbiorów wierszy, np. Wierszowane życie (2004) i Spotkania z XI Muzą (2006).

  January Komański (ur. 10 lutego 1941 w Nowosielcach) – generał brygady rezerwy Wojska Polskiego.

  Syn Edwarda i Marii. W 1959 w Sanoku ukończył Liceum Ogólnokształcące Męskie w Sanoku (w jego klasie był Wojciech Rybicki).

  Został oficerem Sił Zbrojnych PRL. W stopniu pułkownika dyplomowanego pełnił funkcję dowódcy 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej od 1983 do 1986. Został awansowany na generała brygady. Od 1986 do grudnia 1987 sprawował stanowisko dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej w garnizonie Kraków, którym również dowodził.

  Stan spoczynku – status prawny osoby związanej stosunkiem służbowym, pracy bądź kapłańskim, uzyskany po przekroczeniu określonego wieku lub wskutek stanu zdrowia. Odpowiada emeryturze pracowniczejKraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Od 16 października 1986 do 8 listopada 1988 był członkiem Egzekutywy Komitetu Krakowskiego PZPR.

  W Siłach Zbrojnych III RP był Szefem Zarządu Obrony Terytorialnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W stopniu generała brygady został przeniesiony w stan spoczynku. Z okazji święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2001 został uhonorowany specjalnymi listem przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

  Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) – instytucja centralna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona w 1918.Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.

  Jako emerytowany generał Wojska Polskiego był prezesem Związku Polskich Spadochroniarzy od 1999 do 2007, a później otrzymał tytuł honorowego prezesa ZPS. W tym czasie pełnił także funkcję prezydenta Europejskiej Federacji Spadochroniarzy. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych spółek z o.o. „Komandos”.

  Ludowe Wojsko Polskie (LWP) – potoczna nazwa polskich sił zbrojnych sformowanych w latach 1943–1944 w ZSRR oraz wywodzącego się z nich Wojska Polskiego w Polsce Ludowej w latach 1944–1952 i Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1952–1989.Wojska obrony terytorialnej – część sił zbrojnych przeznaczona do prowadzenia działań taktycznych na obszarze kraju. Stanowiły je jednostki ogólnego przeznaczenia oraz ochrony i obrony obiektów formowane i wykorzystywane do samodzielnego prowadzenia walki, wsparcia działań wojsk operacyjnych oraz działań humanitarnych.

  Odznaczenia[]

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2000)
 • Przypisy

  1. Absolwenci. 1losanok.pl. [dostęp 2015-08-13].
  2. Dowódcy 6 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej. 6bpd.mil.pl, 2007-12-07. [dostęp 2015-08-13].
  3. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /nr 161/. orka.sejm.gov.pl. [dostęp 2015-08-13].
  4. Prezydent RP wziął udział w uroczystościach z okazji święta Wojska Polskiego. prezydent.pl, 2001-08-15. [dostęp 2015-08-13].
  5. VI krajowy zjazd delegatów Związku Polskich Spadochroniarzy. zwiazek-polskich-spadochroniarzy.pl, 2011-06-08. [dostęp 2015-08-13].
  6. Konrad Radzik: Sztandar dla weteranów i rezerwistów Wojska Polskiego. polska-zbrojna.pl, 2013-10-07. [dostęp 2015-08-13].
  7. January Komański. imsig.pl. [dostęp 2015-08-13].
  8. M.P. z 2000 r. Nr 13, poz. 280
  9. Ordery i odznaczenia dla działaczy Związku Polskich Spadochroniarzy. prezydent.pl, 2000-03-28. [dostęp 2015-08-13].

  Bibliografia[]

 • January Komański – dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL. katalog.bip.ipn.gov.pl. [dostęp 2015-08-13].
 • January Komański – Monitor Sądowy i Gospodarczy. imsig.pl. [dostęp 2015-08-13].
 • Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku – szkoła w Sanoku. Jedna z najstarszych placówek oświatowych w województwie podkarpackim.Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Aleksander Kwaśniewski (ur. 15 listopada 1954 w Białogardzie) – polski polityk, z zawodu dziennikarz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 23 grudnia 1995 do 23 grudnia 2005.
  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.
  Oficer dyplomowany – tytuł wojskowy przysługujący oficerowi Wojska Polskiego po ukończeniu odpowiedniej uczelni. Pisany jest bezpośrednio po stopniu wojskowym (np. płk dypl.).
  Związek Polskich Spadochroniarzy (ZPS) - stowarzyszenie skupiające ludzi związanych ze spadochroniarstwem z siedzibą w Warszawie.
  Sanok(pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) – miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w skład powiatu sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie należy.
  6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego (6 BPD) – związek taktyczny wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych RP, Jednostka Wojskowa 2250.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.