• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Janowo - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma greckiego Sosygenesa i wprowadzony w życie w roku 709 AUC (45 p.n.e.) jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, np. w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 (wcześniej stosowano kalendarz bizantyjski, w którym rok zaczynał się 1 września), a w Grecji aż do 1923. Kalendarz juliański został zastąpiony przez kalendarz gregoriański w roku 1582; do dzisiaj jednak niektóre Kościoły wciąż posługują się tym kalendarzem aby podkreślić swoją odrębność.
  Szemplino Czarne – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Janowo.

  Janowo (daw. gmina Janów) – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim.

  Siedziba gminy to Janowo.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 2885 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwało 2654 osób.

  Historia[ | edytuj kod]

  Gmina Janowo (Janów) powstała za Królestwa Polskiego – 13 stycznia 1870 roku w powiecie przasnyskim w guberni płockiej w związku z utratą praw miejskich przez miasto Janowo (Janów) i przekształceniu go w wiejską gminę Janowo (Janów) w granicach dotychczasowego miasta.

  Województwo olsztyńskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998 ze stolicą w Olsztynie. Największe województwo w Polsce.Gmina Nidzica – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.

  W okresie międzywojennym gmina Janowo należała do powiatu przasnyskiego w woj. warszawskim. Po wojnie gmina zachowała przynależność administracyjną. Według stanu z 1 lipca 1952 roku gmina składała się z 6 gromad.

  Gminę zniesiono 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Jednostkę przywrócono 1 stycznia 1973 roku wraz z kolejną reformą administracyjną, tym razem w powiecie nidzickim w woj. olsztyńskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w (małym) województwie olsztyńskim. Od 1999 wchodzi w skład pow. nidzickiego w woj. warmińsko-mazurskim.

  Więckowo (dawniej Wientzkowen) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Janowo. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.Województwo warszawskie – województwo II Rzeczypospolitej istniejące w latach 1919–1939 z siedzibą władz w Warszawie

  Od 29 grudnia 2014, za zasługi w działalności państwowej, samorządowej, gospodarczej, kulturalnej, społecznej na rzecz rozwoju Gminy Janowo, jest nadawana Odznaka Honorowa im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, nazwana na cześć przyrodnika Wojciecha Jastrzębowskiego.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Janowo ma obszar 191,56 km², w tym:

  Zdrojek – osada leśna w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Janowo.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
 • użytki rolne: 32%
 • użytki leśne: 50%
 • Gmina stanowi 19,94% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Janowo w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Janowo.png

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Jagarzewo, Janowo, Komorowo, Muszaki, Rembowo, Róg, Ryki-Borkowo, Szczepkowo-Giewarty, Szemplino Czarne, Szemplino Wielkie, Wichrowiec, Więckowo, Zachy, Zawady, Zembrzus-Mokry Grunt.

  Pozostałe miejscowości[ | edytuj kod]

  Grabowo, Grabówko, Łomno, Puchałowo, Ruskowo, Ulesie, Uścianek, Zdrojek.

  Gmina Jedwabno – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.Jagarzewo (niem. Jägersdorf) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Janowo.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Chorzele, Dzierzgowo, Janowiec Kościelny, Jedwabno, Nidzica, Wielbark

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Janowo, w oparciu o dane GUS.
  2. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  3. l, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), 31 grudnia 2019.
  4. 1 stycznia 1870 wg kalendarza juliańskiego
  5. Postanowienie z 19 (31) grudnia 1869, ogłoszone 1 (13 stycznia) 1870 (Dziennik Praw, rok 1869, tom 69, nr 239, str. 471)
  6. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1 VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
  7. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  8. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  9. Uchwała nr III/9/2014 Rada Gminy Janowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego oraz ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
  10. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  Gmina Janowiec Kościelny (do 1954 gmina Szczepkowo) – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim. Została utworzona 1 stycznia 1973.Muszaki (do 1945 Muschaken) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Janowo. Do 1954 roku siedziba gminy Muszaki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Gmina Dzierzgowo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.
  Gmina Wielbark – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.
  Zembrzus-Mokry Grunt – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Janowo.
  Powiat nidzicki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nidzica.
  Szemplino Wielkie – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Janowo.
  Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.