• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan i Paweł

  Przeczytaj także...
  Kult religijny – integralny składnik religii, który w szerokim tego pojęcia znaczeniu oznacza czynności, dokonywane z pobudek religijnych, zaś w wąskim znaczeniu oznacza ustalone rytuały, odprawiane ku czci wobec sacrum.Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Wydawnictwo WAM, znane jako: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM) (1872-1918, 1935-1994), Wydawnictwo Księży Jezuitów (1918-1935), Wydawnictwo WAM (od 1994) – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, założone w 1872 przez ks. Stanisława Stojałowskiego SJ w Krakowie.

  Jan i Paweł, wł. Giovanni e Paolo (zm. 26 czerwca 362 w Celio) – rodzeni bracia, męczennicy chrześcijańscy za czasów Juliana Apostaty, święci Kościoła katolickiego.

  Życie[]

  Obaj zajmowali najpierw wysokie stanowiska na dworze św. Konstantyny (Konstancji), bratowej cesarza, następnie w wojsku rzymskim, po czym zostali wybrani na senatorów. Jako senatorzy zamieszkali na wzgórzu Celio (Celius) w Rzymie. Zaproszeni na dwór przez Juliana Apostatę, który podjął decyzję o przywróceniu kultu pogańskiego, odmówili cesarzowi potępiając w ten sposób jego prześladowania chrześcijan. Wysłany przez cesarza namiestnik Terencjan miał wymusić na braciach złożenie ofiary najwyższemu bóstwu rzymskiemu Jowiszowi. Kiedy ci odmówili, cesarz kazał ich potajemnie zgładzić w ich własnym domu.

  Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.Jacopo Tiepolo lub Giacomo Tiepolo (zm. 19 lipca 1249) – doża Wenecji, panujący od 6 marca 1229 do 2 lub 20 maja 1249.

  Nad grobem męczenników za wiarę w 398 roku została wybudowana bazylika (Basilica dei Santi Giovanni e Paolo) przez senatora rzymskiego św. Pammachiusza lub jego ojca, bizantyńskiego senatora, sąsiadująca z ich posiadłością.

  Również w Wenecji znajduje się poświęcona im bazylika, zwana w dialekcie weneckim języka weneckiego San Zanipolo. Jej początki sięgają 1234 roku, jako dominikańskiego kościoła z czasów doży weneckiego Jacopo Tiepolo. Uroczysta konsekracja bazyliki miała miejsce 12 listopada 1430 roku.

  Celius (łac. Caelius mons, wł. Celio) – jedno z siedmiu wzgórz w obrębie Rzymu, położone pomiędzy Eskwilinem i Awentynem. W starożytności było dzielnicą zamieszkaną przez zamożnych Rzymian. Do dnia dzisiejszego zachowały się m.in.: Mury Aureliańskie, fundament świątyni Klaudiusza, ruiny willi rodu Lateranii Plautii.Konstantyna, Konstancja, Constantina, Constantia (ur. ok. 320, zm. 354) – córka Konstantyna Wielkiego i jego żony Fausty, święta Kościoła katolickiego.

  Z uwagi na wcześnie rozpowszechniony kult męczenników, święci Jan i Paweł zostali ujęci w kanonie rzymskim i do dzisiaj są w nim wymieniani, a ich wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w dzienną pamiątkę śmierci. Wątpliwości

  Niektórzy badacze uważają, że śmierć braci mogła nastąpić 50 lat wcześniej za czasów prześladowań Dioklecjana.

  Zobacz też[]

 • kult świętych
 • męczennicy wczesnochrześcijańscy
 • święci i błogosławieni Kościoła katolickiego
 • wstawiennictwo świętych
 • Przypisy

  1. Pammachiusz, senator na DEON.pl (SJ i Wydawnictwo WAM)
  2. Il cantiere della capella di Sant'Alvise nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia] - Annali di Architettura nr 20/2008; s. 106 poz. 85 (autorzy: Silvia Moretti i Maria Teresa Todesco) (wł.)
  3. Za włoskim źródłem Santi Beati.

  Bibliografia[]

 • Święci męczennicy Jan i Paweł. Internetowa Liturgia Godzin, www.brewiarz.pl. [dostęp 2012-09-22].
 • Antonio Borrelli: Santi Giovanni e Paolo (wł.). Enciclopedia dei Santi. [dostęp 2012-09-22].
 • Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Flawiusz Julian (Flavius Claudius Iulianus, ur. w 331 lub wiosną 332 w Konstantynopolu, zm. 26 czerwca 363 w dolinie Maranga koło dzisiejszej Samarry) – cesarz rzymski w latach 361-363, znany szerzej jako Julian Apostata.
  Bazylika Santi Giovanni e Paolo w Wenecji (wen. San Zanipolo, pol. Bazylika Świętych Jana i Pawła) – rzymskokatolicki kościół w Wenecji w dzielnicy (sestiere) Castello). Administracyjnie należy do Patriarchatu Wenecji. Jest kościołem parafialnym parafii Santi Giovanni e Paolo Martiri, wchodzącej w skład wikariatu San Marco - Castello).
  Poganie − określenie używane wobec wyznawców religii niemonoteistycznych, głównie politeistycznych i animalistycznych.
  Dominikanie, Zakon Kaznodziejski (łac. Ordo Praedicatorum – OP) - katolicki zakon męski założony w 1216 przez św. Dominika Guzmána.
  Poświęcenie kościoła (konsekracja kościoła) (łac. dedicatio ecclesiae) – uroczyste poświęcenie nowo powstałej świątyni, zastrzeżone dla biskupa.
  Męczennik chrześcijański (z gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek”) – osoba, która oddała swoje życie za wiarę. Do zaistnienia męczeństwa za Jezusa Chrystusa konieczny jest prześladowca, który zadaje śmierć ze względu na nienawiść do wiary. Prześladowca działa bezpośrednio sam lub zleca tę czynność innej osobie.
  Ścięcie (lub dekapitacja) – metoda zadawania śmierci poprzez oddzielenie głowy od reszty ciała. Zazwyczaj jest to sposób wykonania wyroku śmierci lub morderstwa, choć znany jest przypadek z Wielkiej Brytanii (2003), gdy mężczyzna popełnił samobójstwo na własnoręcznie wykonanej domowej gilotynie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.