• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Waszkiewicz

  Przeczytaj także...
  Komitet Obrony Robotników – polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie. Po częściowym spełnieniu jej postulatów przez władze PRL przekształciła się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR.Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.
  Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.

  Jan Waszkiewicz (ur. 24 czerwca 1944 w Kielcach) – polski polityk i samorządowiec, nauczyciel akademicki, były marszałek województwa dolnośląskiego.

  Życiorys[]

  Ukończył studia z zakresu matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1990 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Był nauczycielem w liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu i pracownikiem naukowym UWr. Jest profesorem Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej.

  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD) – polska partia polityczna o charakterze centroprawicowym i liberalnym, działająca w latach 1990–1994.

  W drugiej połowie lat 70. związał się z opozycją demokratyczną, był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników i następnie KSS KOR. Pełnił funkcję redaktora naczelnego „Biuletynu Dolnośląskiego”. Wiosną 1980 został członkiem Towarzystwa Kursów Naukowych, a następnie także jego rady programowej. W 1980 wstąpił do „Solidarności”, zasiadał w prezydium zarządu Regionu Dolny Śląsk i Komisji Krajowej związku. W stanie wojennym początkowo ukrywał się, działał w niezależnej Radzie Edukacji Narodowej.

  Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Początkowo przeciwnik Okrągłego Stołu, jednak wszedł do Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Ruchu Stu i RS AWS.

  W latach 1995–1998 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia. Z ramienia AWS sprawował mandat radnego sejmiku dolnośląskiego. W latach 1998–2001 był pierwszym marszałkiem województwa dolnośląskiego. W 2004 bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego z ramienia NKWW Macieja Płażyńskiego.

  Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Był jednym z pomysłodawców i współorganizatorem Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej, a także jeden z inicjatorów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego.

  Jest autorem książki Jak Polak z Polakiem? Szkice o kulturze negocjowania wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN (Warszawa-Wrocław 1997, ISBN 8301124873).

  W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

  Stan wojenny w Polsce 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

  Przypisy

  Bibliografia[]

 • Nota biograficzna w Encyklopedii Solidarności. [dostęp 2011-09-26].
 • Jan Waszkiewicz w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2011-09-26].
 • Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze (DFPiG) - coroczne spotkania przedsiebiorców, polityków,samorządowców, naukowców oraz osób działających społecznie w Krzyżowej (wieś koło Świdnicy). Forum jest platformą wymiany doświadczeń uczestników życia publicznego Dolnego Śląska. Misją forum jest inicjowanie i rozwijanie dialogu społecznego jako alternatywy dla sporów politycznych. Celem tego dialogu jest wskazywanie rozwiązań, które będą miały kluczowy wpływ na rozwój Dolnego Śląska oraz usytuowanie regionu w Polsce i Europie. Forum zainicjowane zostało w 1999 roku przez pierwszego marszałka województwa dolnośląskiego Jana Waszkiewicza oraz pierwszego wojewodę wrocławskiego w III RP Janisława Muszyńskiego.
  Ruch Społeczny (RS) – polska prawicowa partia polityczna, działająca w latach 1997-2004, do 2002 pod nazwą Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność (RS AWS).
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego – polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Zostało ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 roku jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności:
  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT) – jedna z kilkunastu niepublicznych szkół wyższych we Wrocławiu, powstała w 2001 roku. Kształci ponad 1200 studentów na czterech podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. W ramach struktury organizacyjnej uczelni znajduje się 1 wydział, Studium Informatyki oraz Studium Języków Obcych.
  Ruch Stu – polska centroprawicowa partia polityczna, działająca w latach 1995–2001, reprezentująca nurt konserwatywno-liberalny.
  Marszałek województwa – przewodniczący zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.