• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Tarasin

  Przeczytaj także...
  Rysunek – kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polegające na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Także dział sztuk plastycznych.Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.
  Zbigniew Pronaszko (ur. 27 maja 1885 w Derebczynie k. Jampola na Podolu, zm. 8 lutego 1958 w Krakowie ) – polski malarz, rzeźbiarz, scenograf, współtwórca teatru awangardowego Cricot.
  Grób Jana Tarasina na warszawskim Cmentarzu Komunalnym d. Wojskowym na Powązkach

  Jan Tarasin (ur. 11 września 1926 w Kaliszu, zm. 8 sierpnia 2009 w Warszawie) – polski malarz, grafik, rysownik, fotograf, eseista, profesor ASP w Warszawie.

  W 1946 ukończył Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Studiował na ASP w Krakowie (1946–1951) w pracowniach malarstwa prof. Zygmunta Rudnickiego, Zbigniewa Pronaszki i Wacława Taranczewskiego oraz w pracowniach grafiki prof. Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. Od 1955 roku należał do PZPR. W latach 1963–1967 był pedagogiem na Wydziale Architektury Wnętrz tej uczelni.

  Esej (fr. essai – „próba”) – forma literacka lub literacko-naukowa, prezentująca punkt widzenia autora. Esej może poruszać tematykę filozoficzną, społeczną lub artystyczną, być formą krytyki literackiej, manifestu politycznego lub też dotyczyć innych refleksji autora.Cmentarz Wojskowy w Warszawie (określany też potocznie jako "Powązki Wojskowe") – warszawski cmentarz komunalny przy ul. Powązkowskiej 43/45.

  W 1967 przeniósł się do Warszawy. Pracę pedagogiczną podjął ponownie w 1974, obejmując Pracownię Malarstwa warszawskiej ASP. W 1985 mianowany został profesorem nadzwyczajnym. W 1987 objął stanowisko rektora warszawskiej ASP, które sprawował do 1990. Członek "Grupy Krakowskiej" (od 1962). W latach 1974–1982 wydawał autorskie Zeszyty z serigrafiami i tekstami. Uprawiał malarstwo, grafikę warsztatową (litografia, serigrafia) i użytkową (plakat) oraz refleksję teoretyczną o sztuce.

  Biuro Wystaw Artystycznych w Kaliszu, galeria sztuki współczesnej w Kaliszu, założona w 1977 przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, od 1979 gromadzi zbiory własne, od 1989 samorządowa instytucja kultury m. Kalisza; dokumentuje historię sztuki współczesnej.Litografia (zob. lit) — technika graficzna zaliczana do druku płaskiego, gdzie rysunek przeznaczony do powielania wykonuje się na kamieniu litograficznym, także odbitki wykonane tą techniką.

  Otrzymał liczne nagrody, w tym m.in. za cykl litografii "Dom" na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki w Arsenale (Warszawa, 1955), I nagrodę na I Biennale Grafiki (Kraków, 1960), nagrodę gazety "Yomiuri" na Międzynarodowej Wystawie Młodych Plastyków (Tokio, 1964), Nagrodę Krytyki im. Cypriana Norwida za najlepszą wystawę indywidualną w Warszawie (1976) i Nagrodę im. Jana Cybisa za 1984 (Warszawa, 1985). Jego prace znajdują się w licznych zbiorach muzealnych w kraju i zagranicą.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Sławę zyskał dzięki plakatowi Bumelant (1952), jednak później miejsce tematyki społecznej zajęły w twórczości artysty bardziej awangardowe projekty. Obecnie najbardziej znane jego prace to seria płócien, na których prezentował przedmioty jako znaki i symbole ponadmaterialnych znaczeń.

  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

  Był uczestnikiem międzynarodowej akcji "Polscy Artyści Plastycy - Dzieciom" organizowanej przez Fundację SERCE - Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy. W 2005 został odznaczony przez ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

  Druk sitowy, sitodruk, serigrafia – technika druku, w której formą drukową jest szablon nałożony na drobną siatkę tkaną, metalową lub wykonaną z włókien syntetycznych. Wykonanie odbitki polega na przetłaczaniu farby przez matrycę.Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.

  W 2010 imię Jana Tarasina nadano Biuru Wystaw Artystycznych w Kaliszu.

  Wybrane wystawy indywidualne:

  1962 - Galerie Lambert, Paryż

  1965 - Konstsalongen Kavaletten, Uppsala

  1968 - Galeria Krzysztofory, Kraków

  1975 - Galeria Sztuki Współczesnej Zapiecek, Warszawa

  1977 - Galeria Sztuki Współczesnej Zapiecek, Warszawa

  Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.

  1980 - Biuro Wystaw Artystycznych, Lublin - Muzeum Okręgowe, Radom - Galeria Krzysztofory, Kraków

  1981 - Galeria Sztuki Współczesnej Zapiecek, Warszawa

  1983 - Galeria 72, Chełm

  1984 - Galeria Centrum Sztuki Studio, Warszawa

  1985 - Galeria Zero, Tokio 1988 - Galeria Centrum Sztuki Studio, Warszawa

  1991 - "Zeszyty", Galeria Starmach, Kraków

  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, choć nie jest to konieczne – fotografia otworkowa, rayografia.

  1994 - "Grupa Krakowska 1932-1994", Galeria Zachęta, Warszawa - "Klasycy współczesności", Muzeum Narodowe, Warszawa

  1995 - Wystawa retrospektywna, Galeria Zachęta, Warszawa - Wystawa retrospektywna, Muzeum Narodowe, Wrocław

  1997 - Galeria Zapiecek, Warszawa

  1998 - "Jan Tarasin", Galeria ABC, Poznań

  Wacław Taranczewski (ur. 4 marca 1903 r. w Czarnkowie, zm. 11 lutego 1987 w Krakowie) – polski malarz reprezentujący nurt dwudziestowiecznego koloryzmu.Olkusz – miasto w woj. małopolskim, w powiecie olkuskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Olkusz, położone na zachodnich rubieżach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeką Babą, przy drodze krajowej nr 94 i przy drogach wojewódzkich: nr 783 i nr 791.

  1998 - "Jan Tarasin", Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin

  1999 - "Jan Tarasin", Starmach Gallery, Kraków

  2002 - "Jan Tarasin, Fotografie", Starmach Gallery, Kraków

  2004 - "Jan Tarasin", Galeria Sztuki Plastycznej KUL, Lublin

  2005 - "Jan Tarasin, Obrazy", Galeria Piekary, Poznań

  2006 - "Jan Tarasin - malarstwo i prace na papierze 2005-1959," Państwowa Galeria Sztuki, Sopot

  Konrad Srzednicki (ur. 1 listopada 1894 w Wysokiem Mazowieckiem, zm. 8 kwietnia 1993 w Krakowie) – polski malarz i grafik.Plakat – rodzaj wyrobu poligraficznego zaliczany do akcydensów. Druk jednostronny dużego formatu (co najmniej A2), o charakterze propagandowym lub reklamowym (nigdy wyłącznie informacyjnym), służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach (rozklejany, umieszczany w witrynach).

  2007 - "Jan Tarasin. Obrazy najnowsze", CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa - "Jan Tarasin", Galeria Art-New-Media, Warszawa

  2008 - "Jan Tarasin", Galeria Stefan Szydłowski, Warszawa - "Jan Tarasin, Obrazy istotne", Muzeum Mazowieckie, Płock

  2009 - "Tarasin. Mała retrospektywa", Muzeum Mazowieckie, Płock.

  2013- "W czym rzecz", Galeria Bardzo Biała, kurator: Magdalena Sołtys, Warszawa.

  Świdnica (niem. Schweidnitz, czes. Svídnice) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim. Miasto leży historycznie na Dolnym Śląsku, na Przedgórzu Sudeckim, nad rzeką Bystrzycą. Od 2004 r. siedziba diecezji świdnickiej. Świdnica wchodzi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej..Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Przypisy

  1. Kto jest kim w Polsce 1984. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1984, s. 988. ISBN 8322320736.
  2. Jan Tarasin nie żyje. [dostęp 9 grudnia 2009].
  3. Warszawa. Wręczono złote medale "Gloria Artis". e-teatr.pl, 10 września 2005. [dostęp 21 czerwca 2011].
  4. A. Burchacka, BWA im. Tarasina, "Życie Kalisza", nr 37/2010, s. 14. ISSN 1231-6350

  Linki zewnętrzne[]

 • Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej – prezentacja prac Jana Tarasina
 • Galeria Sztuki Współczesnej – ESTA – Jan Tarasin – oficjalna strona internetowa artysty
 • Komuno wróć! – plakaty propagandowe z czasów PRL – m.in. Bumelant to dezerter z frontu walki o pokój i silną Polskę
 • Nagroda im. Jana Cybisa – wyróżnienie przyznawane artystom malarzom za całokształt twórczości przez Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Nagroda została ustanowiona w 1973 na cześć Jana Cybisa, który zapoczątkował działalność ZPAP po II wojnie światowej.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – najstarsza wyższa uczelnia artystyczna w Polsce. Jej główna siedziba znajduje się przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie. Od 2012r. jej rektorem jest prof. Adam Myjak.
  Grupa Krakowska – studenckie zrzeszenie artystyczne, które działało w Krakowie w latach 1930-1937. Do jego tradycji nawiązała powstała po II wojnie światowej Grupa Krakowska II.
  11 września jest 254. (w latach przestępnych 255.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 111 dni.
  Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.046 sek.