• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Stadnicki

  Przeczytaj także...
  Nisz (serb. Ниш/Niš, łac. Naissus) – trzecie co do wielkości miasto w Serbii, nad rzeką Niszawą, ok. 240 tys. mieszkańców.Konfederacja dzikowska – konfederacja generalna zawiązana 5 listopada 1734 w Dzikowie pod Tarnobrzegiem, utworzona na wezwanie króla elekta Stanisława Leszczyńskiego, który wobec połączonej interwencji wojsk saskich i rosyjskich na korzyść Augusta III, uszedł do Królewca. Marszałkiem generalnym konfederacji został starosta jasielski Adam Tarło. Na czele wojsk konfederackich stanął regimentarz Józef Potocki.
  Stanisław Bogusław Leszczyński herbu Wieniawa (ur. 20 października 1677 we Lwowie, zm. 23 lutego 1766 w Lunéville) – król Polski w latach 1705–1709 i 1733–1736 jako Stanisław I Leszczyński , książę Lotaryngii i Baru w latach 1738–1766, wolnomularz.

  Jan Stadnicki herbu Szreniawa bez Krzyża (zm. 1739) – polityk i dyplomata I Rzeczypospolitej.

  Kasztelan kamieniecki, kasztelan lubaczowski w latach 1737-1738, podstoli bełski w latach 1713-1737, marszałek województwa podolskiego w konfederacji dzikowskiej w 1734 roku, dyplomata.

  Poseł na sejm 1732 roku z województwa podolskiego. W latach 1733-1735 poseł i początkowo przedstawiciel Stanisława Leszczyńskiego w Turcji. Próbował tam zyskać poparcie dla króla Stanisława, w czym pomagali mu ambasador francuski Louis Sauveur Villeneuve i brytyjski George Henry Hay. Dzięki ich wysiłkom August III nie był uznawany w Turcji za prawowitego króla polskiego, a poseł Augusta Józef Małujewicz został przez Turków zatrzymany w Niszu, gdzie zmarł na zarazę.

  Edirne (wariantowo Adrianopol) – miasto w europejskiej, północno-zachodniej części Turcji, na Nizinie Trackiej, przy ujściu rzeki Tundża do Maricy, w pobliżu granicy z Grecją.Józef Potocki herbu Pilawa (ur. 1673, zm. 17 maja 1751) – kasztelan krakowski w 1748 roku, wojewoda poznański w 1744 roku, hetman wielki koronny w 1735 roku, wojewoda kijowski w 1702 roku, starosta halicki w latach 1697-1717, marszałek Trybunału Koronnego w 1699 i 1723 roku.

  Gdy hetman Józef Potocki przeszedł na służbę Augusta, powiązany z nim Stadnicki uczynił to również. Otrzymał kolejne listy polecające i pojechał do Turcji, lecz tam nie chciano go przyjąć i kazano wynieść się do Adrianopola. Mimo że ujęli się za nim posłowie austriacki, rosyjski, wenecki i holenderski, Turcy usunęli Stadnickiego siłą (przemocą wepchnęli go na wóz kryty słomą). Stadnicki powrócił jednak wkrótce do Stambułu i „przetrwał” tam jako reprezentant Augusta III do wiosny 1737 roku.

  Województwo podolskie – województwo Korony Królestwa Polskiego część prowincji małopolskiej, utworzone w 1434 roku z ziem Podola przyłączonych do Królestwa Polskiego jeszcze w XIV wieku (zob. księstwo podolskie). Po 1793 przekształcone w gubernię podolską Cesarstwa Rosyjskiego. Starostą grodowym był starosta kamieniecki, któremu podlegał także zamek w Latyczowie.Imperium Osmańskie (jako nazwa państwa pisane wielką literą, jako nazwa imperium dynastii Osmanów – małą; dla tego drugiego znaczenia synonimem jest nazwa imperium ottomańskie) – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków osmańskich, jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii, obejmujące w okresie od XIV do XX wieku Anatolię, część Azji południowo-zachodniej, Afrykę północną i Europę południowo-wschodnią. W kręgach dyplomatycznych na określenie dworu sułtana, później także całego państwa tureckiego, stosowano termin Wysoka Porta.

  Bibliografia[]

 • Historia Dyplomacji Polskiej. pod red. Zbigniewa Wójcika. T. II: 1572-1795. Warszawa: PWN, 1982, s. 381.
 • Przypisy

  1. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku: Spisy. Oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł, Kórnik 1992, s. 265.
  2. Konfederacja Generalna Stanów Koronnych y Wielkiego Xięztwa Litewskiego na walnym zieźdźie w Dźikowie pod Sandomierzem postanowiona dnia V miesiąca Listopada. Roku Pańskiego MDCC.XXXIV, brak paginacji.
  3. Teka Gabryela Junoszy Podoskiego, t. IV, Poznań 1856, s. 153.
  I Rzeczpospolita – współczesna, umowna nazwa państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana dla okresu od połowy XV wieku, czyli od stworzenia podstaw demokracji szlacheckiej, poprzez okres istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów do III rozbioru w 1795 roku.August III (Sas) (ur. 17 października 1696 w Dreźnie, zm. 5 października 1763 tamże) – w latach 1733-1763 król Polski oraz jako Fryderyk August II elektor saski; syn Augusta II z saskiej dynastii Wettynów i Krystyny Eberhardyny Bayreuckiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.