• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Petykiewicz

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.
  Powiat płoński – powiat w Polsce (w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Płońsk.
  Prof. Jan Petykiewicz (pierwszy z lewej) na spotkaniu współpracowników prof. Wojciecha Rubinowicza z okazji jego 80-lecia urodzin 1969 r.

  Jan Petykiewicz (ur. 1 lutego 1932 w Baboszewie, w powiecie płońskim) – polski fizyk, doktor habilitowany, emerytowany profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej.

  Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Był dyrektorem Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej, dziekanem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

  W latach 1977–1981 był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

  W roku 1977 otrzymał Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Został w roku 2004 odznaczony Medalem Politechniki Warszawskiej. Członek Wydziału III Polskiej Akademii Nauk.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W okresie stanu wojennego jako dziekan sprzyjał wystąpieniom studentów.

  Był promotorem wielu prac doktorskich. Ostatnio w latach 1998–1999 zajmował się badaniem wpływu granicy ośrodków liniowego i nieliniowego typu Kerra na rozprzestrzenianie się monochromatycznej fali płaskiej.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • K. Gniadek, J. Petykiewicz: VII Applications of Optical Methods in the Diffraction Theory of Elastic Waves, Progress in Optics, Vol. 9, pp. 281–310, 1971
 • Jan Petykiewicz, Adam Kujawski: Zasada Huygensa dla pola elektromagnetycznego w ośrodkach anizotropowych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1972
 • Jan Petykiewicz: Optyka falowa, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1978, 1980, PWN, 1986, ​ISBN 83-01-04909-X
 • Jan Petykiewicz: Podstawy fizyczne optyki scalonej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, ​ISBN 83-01-08983-0
 • Jan Petykiewicz: Wybrane zagadnienia optyki nieliniowej: podstawy fizyczne i zastosowania, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1991
 • Jan Petykiewicz: Wave Optics, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1992 ​ISBN 0-7923-0683-X
 • Jan Petykiewicz: Oddziaływanie wiązek i pakietów falowych w ośrodkach nieliniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dr hab. Jan Petykiewicz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2011-10-09].
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF) jest stowarzyszeniem, którego celami są: upowszechnianie fizyki, rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce oraz różnych gałęziach gospodarki a także reprezentowanie środowiska fizyków.
  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Wojciech Sylwester Piotr Rubinowicz (ur. 22 lutego 1889 w Sadagórze koło Czerniowiec, zm. 13 października 1974 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.623 sek.