• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Paweł II  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Stworzenie świata – opis, który rozpoczyna Biblię, przedstawia pochodzenie wszechświata i człowieka od Boga, zależności między Bogiem, człowiekiem i światem, oraz podkreśla doskonałość tego, co stworzone. Interpretacja teologiczna opisów stworzenia jest różna w zależności od wyznania.Floribeth Mora Diaz (ur. 19 czerwca 1963 w San José) – kostarykańska prawniczka mieszkająca w Dulce Nombre nieopodal Tres Rìos – stolicy kostarykańskiego kantonu La Unión (ok. 12 km na wschód od San José – stolicy Kostaryki). Jej całkowite uleczenie z tętniaka mózgu zostało uznane przez Kościół katolicki jako cud za sprawą wstawiennictwa papieża Jana Pawła II, co było koniecznym warunkiem do kanonizacji, która odbyła się 27 kwietnia 2014.
  Filmy
 • Pielgrzym – film dokumentalny z 1979 roku
 • Z dalekiego kraju – film biograficzny z 1981 roku
 • Papież Jan Paweł II – film biograficzny z 1984 roku
 • Papież Polak – film dokumentalny z 1997 roku
 • Sursum corda! W górę serca! – film dokumentalny z 1998 roku
 • Przychodzę, by wam służyć – film dokumentalny z 1999 roku
 • Świadek nadziei: Życie Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II – film dokumentalny z 2002 roku
 • Jan Paweł II – film o pontyfikacie Jana Pawła II z 2005 roku
 • Jan Paweł II: Nie lękajcie się – film biograficzny z 2005 roku
 • Karol. Człowiek, który został papieżem – film o Karolu Wojtyle z 2005 roku
 • Karol. Papież, który pozostał człowiekiem – film o pontyfikacie Jana Pawła II z 2006 roku
 • Oczyma Pokolenia '78. Pontyfikat Jana Pawła II – film dokumentalny z 2007 roku
 • Lolek – film dokumentalny z 2007 roku
 • Świadectwo – film z 2008 roku
 • Jan Paweł II. Szukałem Was... – film dokumentalny z 2011 roku
 • Jan Paweł II – Santo Subito. Świadectwa świętości – film dokumentalny z 2014 roku
 • Apartament – film dokumentalny z 2015 roku
 • Sekretne listy Jana Pawła II – film dokumentalny z 2016 roku
 • Obecność w kulturze masowej

  Zaraz po wyborze Karola Wojtyły na biskupa Rzymu grupa Freddy The Flying Dutchman And The Sistina Band wydała singiel zatytułowany Wojtyla Disco Dance. Zawierał on piosenkę poświęconą Karolowi Wojtyle, która stała się jednym z hitów wczesnego italo disco.

  Spiritus Domini (łac. Duch Pański) − list apostolski papieża Jana Pawła II ogłoszony 1 sierpnia 1987 z okazji dwusetnej rocznicy śmierci św. Alfonsa Marii Liguoriego.Cum laude – zwrot obcojęzyczny, z języka łacińskiego, równoznaczny polskiemu: z pochwałą, używany dawniej jako forma oceny wyróżniającej, stosowanej na dyplomach. Inne formy używające tego określenia to:

  Zobacz też

 • Świadectwo – książka biograficzna o Janie Pawle II widzianym oczami kardynała Stanisława Dziwisza
 • Beatyfikowani i kanonizowani przez Jana Pawła II
 • Kościół katolicki wobec integracji europejskiej
 • Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
 • Miejsca nazwane imieniem Jana Pawła II


 • Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prymicje – w Kościele katolickim (od łac. Primitiae, prima missa - pierwsza msza) nazwa pierwszej mszy (msza prymicyjna), odprawianej przez nowo wyświęconego kapłana (neoprezbitera). Prymicja jest odprawiana zazwyczaj dzień po święceniach kapłańskich dokonanych przez biskupa.
  Ekskomunika (z łac. excommunicatio – poza wspólnotą, wyłączenie ze wspólnoty, pot. klątwa, wyklęcie i anatema) – w chrześcijaństwie najwyższa kara kościelna polegająca na wykluczeniu z życia Kościoła.
  Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.
  Max Scheler (ur. 22 sierpnia 1874 w Monachium, zm. 19 maja 1928 we Frankfurcie nad Menem) — filozof niemiecki, przedstawiciel fenomenologii.
  Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, król Polski od 1384, święta Kościoła katolickiego, patronka Polski.
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.187 sek.