• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jan Marek Matuszkiewicz

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.
  Tadeusz Antoni Skałkowski (ur. 2 września 1845 w Tarnowie, zm. 26 kwietnia 1909 w Beaulieu we Francji) – polski prawnik, publicysta, powstaniec styczniowy, poseł na Sejm Krajowy Galicji.

  Jan Marek Matuszkiewicz (ur. 12 grudnia 1946 we Wrocławiu) – polski botanik, biogeograf i fitosocjolog.

  Edukacja i działalność naukowa[]

  W latach 1965–1971 student Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1972 do 1976 był pracownikiem Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1976 r. zatrudniony jest w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Od 2007 r. pracuje także w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk powstały w 1952 początkowo jako "Instytut Geografii PAN". W 1974 zmienił nazwę na "Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN", zaś w 1998 otrzymał imię Stanisława Leszczyckiego. Główna siedziba instytutu mieści się w Warszawie przy ul.Twardej 51/55.Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.

  Doktorat obronił w 1977 r. na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Habilitowany w 1991 r. w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Od 1992 r. członek Rady Naukowej IGiPZ PAN, od 2002 r. członek Komitetu Ekologii PAN, od 2007 r. członek Komitetu Botaniki PAN. Od 2007 roku także członek Komitetu Narodowego ds. współpracy z międzynarodowym programem „Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery” (IGBP Global Change) przy Prezydium PAN. Zatrudniony w IGiPZ PAN oraz jako profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kieruje Zakładem Geografii Fizycznej i Ochrony Krajobrazu. Jest członkiem International Association of Vegetation Sciences oraz Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Postanowieniem z dnia 26 lutego 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński nadał J. M. Matuszkiewiczowi tytuł profesora.

  Fitosocjologia albo fitocenotyka, fitocenologia – dział botaniki (dyscyplina botaniczna), którego przedmiotem badań jest roślinność. Zajmuje się badaniem zbiorowisk roślinnych występujących w naturze, tj. fitocenoz oraz ich klasyfikowaniem (zob. syntaksonomia). Celem fitosocjologii jest stworzenie empirycznego modelu roślinności za pomocą kombinacji gatunków charakteryzującej unikatowe jednostki roślinności zwane syntaksonami. Nazewnictwo syntaksonów jest ustalane zgodnie z Międzynarodowym Kodem Nomenklatury Fitosocjologicznej (International Code of Phytosociological Nomenclature).Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

  W działalności naukowej koncentruje się na zagadnieniach typologii zbiorowisk leśnych i poznaniem ich charakterystyki siedliskowej i biogeograficznej, kartografią roślinności, typologią krajobrazu i regionalizacją geobotaniczną, dynamice, funkcjach i strukturze roślinności. Zajmuje się także zastosowaniem ekologii roślin i geobotaniki w leśnictwie, planowaniu przestrzennym i ochronie przyrody.

  Unia Wolności (UW) – polska partia polityczna powstała 23 kwietnia 1994 z połączenia dwóch działających od 1990 ugrupowań: Unii Demokratycznej (UD) i Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD). W maju 2005 przekształcona w Partię Demokratyczną – demokraci.pl.Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW) – publiczna szkoła wyższa (uniwersytet pełnoprofilowy) w Bydgoszczy, której geneza sięga 1969 roku. Jej struktura organizacyjna oraz nazwa była zmieniana trzykrotnie:

  W 1990 został wyróżniony nagrodą Sekretarza Naukowego PAN. Wybrane publikacje

 • Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. (red.) 2007. IGiPZ PAN Monografie 8, s. 978. ISBN 978-83-87954-78-0.
 • Zespoły leśne Polski. 2006. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 365. ISBN 83-01-14555-2.
 • Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. 1993. Prace Geogr. 158: 1-107.
 • Działalność społeczna[]

  Jest działaczem samorządowym. Reprezentując Unię Wolności kandydował do Sejmu RP w wyborach w 1997 r. i 2001 r.

  Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB) – towarzystwo naukowe założone w kwietniu 1922 roku na Zjeździe Botaników w Warszawie (pierwszym prezesem był prof. Bolesław Hryniewiecki). Ma na celu przyczynianie się do rozwoju nauk botanicznych, stałe podnoszenie poziomu naukowego, powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki narodowej oraz popularyzację wiedzy botanicznej. Towarzystwo wydaje siedem czasopism naukowych i nadaje medale za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki, za popularyzację i monografie regionalne.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Życie prywatne[]

  Jest synem Władysława Matuszkiewicza i Anieli Matuszkiewicz de domo Sadłowskiej oraz prawnukiem Tadeusza Skałkowskiego. Jest żonaty i ma troje dzieci.

  Przypisy

  1. prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz (pol.). Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [dostęp 2012-05-23].
  2. Zakład Geografii Fizycznej i Ochrony Krajobrazu (pol.). Instytut Geografii UKW. [dostęp 2012-05-23].
  3. Zbigniew Mirek, Lucyna Musiał, Jan J. Wójcicki: Kto jest kim w botanice polskiej. Kraków: Polish Botanical Studies, 1995, s. 222. ISBN 83-85444-34-3.
  4. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie nadania tytułu profesora nr 115-1-10 (pol.). W: Monitor Polski poz. 153 nr 15 z 2010 [on-line]. [dostęp 2012-05-23].
  5. Jan Marek Matuszkiewicz: Zespoły leśne Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. okładka. ISBN 2001.
  6. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 1997 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.
  7. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2001 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r. (Dz. U. z dnia 4 października 2001 r.).

  Linki zewnętrzne[]

 • Jan Marek Matuszkiewicz Instytut Geografii UKW [działalność naukowa i wykaz bibliograficzny publikacji]
 • Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".Władysław Józef Matuszkiewicz (ur. 11 kwietnia 1921 we Lwowie, zm. 11 października 2013 w Grodzisku Mazowieckim) – polski botanik, fitosocjolog.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
  Lech Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk i prawnik. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005–2010.
  Biogeografia – nauka zajmująca się przestrzennym rozmieszczeniem żyjących na Ziemi roślin (fitogeografia) i zwierząt (zoogeografia) oraz całych biocenoz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.